Кооперативне право

§ 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об`єднань (спілок)

1. Відповідно до Конституції України (Розділ VI) органи державної виконавчої влади складаються з Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій.

2. Функції і компетенція цих органів у взаємовідносинах з кооперацією визначаються Конституцією України (Розділи VI і XI), а щодо кооперації — також і законами України «Про споживчу кооперацію» і «Про сільськогосподарську кооперацію».

3. Однією з основних функцій є забезпечувальна. Щодо кооперації ця функція належить до операційного рівня юридичних засобів, що проявляється у компетенції органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. Застосовувані ними правові засоби щодо забезпечення економічної політики, охорони кооперативної власності, законності й правопорядку, землекористування, реєстрації кооперативних статутів дають можливість:

а) зберегти надійність і стабільність відносин, що складаються між кооперацією і державою;

б) забезпечити захист прав та інтересів кооперативних організацій;

в) вирішувати спірні питання між кооперацією і органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у встановленому чинним законодавством порядку.

4. Координаційна діяльність органів державної виконавчої влади, зокрема місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, полягає у використанні тих правових засобів, які б забезпечили належні умови функціонування кооперативних організацій в межах, визначених законами України і внутрішньокооперативними правовими актами. Ці органи можуть рекомендувати кооперативним організаціям стати засновниками або учасниками господарських товариств, асоціацій та інших об´єднань, вибрати приміщення для установи, банку тощо, розмістити кооперативне підприємство в певному населеному пункті з урахуванням сировинних та інших ресурсів тощо. Щодо органів місцевого самоврядування, то такі рекомендації допоможуть кооперативним організаціям враховувати як власні інтереси, так й інтереси населення певної територіальної громади.