Управління змінами

10.5. Реінжиніринг бізнес-процесів: структура, характеристика основних етапів

Структура реінжинірингу бізнес-процесів:

1 крок. Створення команди реінжинірингу.

2 крок. Виявлення існуючих бізнес-процесів.

3 крок. Вибір процесу для реінжинірингу.

4 крок. Розуміння процесу.

5 крок. Перепроектування бізнес-процесу на принципах реінжинірингу.

Реінжиніринг бізнес процесів - це кардинальна зміна бізнес-процесів на

основі перегляду базових постулатів організації цих процесів під впливом технологічних проривів, у тому числі, в області інформаційних технологій.

Прикладом може слугувати принципово нова схема організації збуту через Інтернет - електронна торгівля. При цьому радикально змінюється традиційна уява про те, що для організації торговельного бізнесу необхідно, як мінімум, мати товар, місце продажу, персонал.

Для електронної торгівлі цілком достатньо виставити на сайт каталог товару й організувати приймання замовлень з відвантаженням товару зі складу виробника.

Проект реінжинірингу бізнесу, як правило, включає наступні чотири етапи:

  1. розробка образу майбутнього підприємства; на цьому етапі підприємство будує картину того, як варто розвивати бізнес для досягнення стратегічних цілей;
  2. аналіз наявного бізнесу; проводиться дослідження підприємства і складаються схеми бізнес-процесів його функціонування в даний момент;
  3. розробка нового бізнесу; розробляються нові і (або) змінені процеси і підтримуюча їх інформаційна система, виконуються прототипування і тестування нових процесів;
  4. упровадження нового бізнесу; на цьому етапі новий проект впроваджується в бізнес.

Перелічені етапи, як правило, виконуються з певним поєднанням у часі, причому деякі етапи можуть повторюватися.

Існуючі методики РБП підпорядковані певній логіці побудови, мають спільні напрями та послідовність.

Розуміння керівництвом підприємства або окремими виконавцями певних робіт, потреби докорінних змін (такий процес розуміння ще називають бізнес - необхідністю) безпосередньо викликає виникнення реінжиніринг-ініціативи,

тобто визначення нових результатів, очікуваних від нових процесів, процесного бачення того, що потрібно конкретній організації в майбутньому.

Сформована команда РБП здійснює послідовні кроки або етапи перетворення реінжиніринг-ініціативи в життя. Хоча РБП можна почати з чистого листа (тобто перекреслити всі попередні методи ведення бізнесу та повністю перевернути всю систему взаємодії в організації) і не звертатися до наявних бізнес-процесів, найбільш імовірно, що будь-яка організація, що цінує свої попередні здобутки та позиції, але все-таки усвідомлює необхідність докорінних змін, почне зі спроби оцінити існуючі процеси за ступенем необхідності їх реінжинірингу. Досить важко запропонувати докорінні зміни процесу, не розібравшись у тонкощах проблем, що виникли. Крім того, майже неможливо розробити план переходу до нового процесу без чіткого розуміння існуючого.

Діяльність з розробки моделі бізнес-процесів спрямована на створення образу поточного стану бізнес-процесів, тобто створення моделі «як є», і складається з таких компонентів:

- збору інформації про процеси;

- побудови структурної моделі процесів;

- детального моделювання процесів;

- виміру процесів.

Зміна процесу починається зі складання документу про «існуючий процес». Для проекту реінжинірингу збір даних є першим критичним кроком.

Ця інформація має стосуватися: ступеня задоволення клієнтів та їхнього всебічного аналізу, фінансових аспектів здійснення процесу, аналізу вже виявлених проблем, ступеню виконання процесу та основних стадій його проходження і порівняння їх із раніше висунутими вимогами.

Оскільки будь-який процес спрямований передусім на задоволення потреб споживачів, то найпростіше побачити проблеми процесу, використовуючи так званий «смуговий» підхід до подання бізнес-процесів, який безпосередньо ілюструє всі рівні і можливості взаємодії процесу з клієнтами. Використовуючи такий підхід, легко побачити розриви, відсутність з´єднань, втрати зв´язків із клієнтом, занадто високу спеціалізацію, перенавантаження тощо.

Паралельно зі складанням моделі існуючих процесів проводиться коригування або розробка нової процесної діаграми, враховуючи помилки, знайдені в аналізі попереднього процесу. Якщо процес не піддається коригуванню і не збігається з новим його баченням, необхідно розробити нову модель процесів в цілому. Для цього можна використати техніку якісного аналізу:

- розробити проект нових вимог;

- розробити план розвитку системи й оцінювання витрат;

- розробити план управління персоналом;

- розробити ескізний план дій, що включає календарне і фінансове планування.

Після складання двох моделей проводиться якісне та кількісне оцінювання переваг нового процесу щодо існуючого. Оцінювання включає в себе такі послідовні етапи:

- проведення кількісного аналізу нового процесу і порівняння запропонованих покращень з існуючим процесом;

- перегляд проблем існуючого процесу і визначення можливостей їх усунення в новому процесі;

- розробка системи витрат для нового процесу і порівняння її з існуючою;

- оцінка запропонованих покращень у роботі процесу і потенційної задоволеності споживача.

Складання остаточного плану для реалізації обраної моделі зміни бізнес- процесів передбачає:

- розробку пояснювальних записок, що описують кроки, бізнес- правила та інструменти, що використовуються;

- розробку діаграми відповідальності і повноважень кожного операційного блоку для документування ролей і розподілу відповідальності в процесі;

- оцінювання нового процесу та його впливу на зростання прибутку в порівнянні з існуючим;

- підготовку остаточної бізнес-моделі.

Підготовка до виконання плану реалізації проекту включає такі роботи, як:

- модифікація або розробка шаблонів і пов´язаних з ними керівництв, інструментів і процесів навчання;

- розробка і тестування системи та інструментів;

- проведення організаційних змін (за необхідністю);

- підготовка процесної документації та проведення тренування людей, що будуть реально або потенційно залучені до процесу реінжинірингу;

- перевірка готовності операцій;

- заміщення існуючого новим процесом відповідно до плану, здійснюючи необхідні перевірки щодо його виконання.

- безупинне поліпшення процесів, впровадження змін з урахуванням показників продуктивності операційної системи, зворотної реакції клієнтів і учасників процесу, потреб бізнесу тощо.