Управління змінами

8.2.4. Даунсайзинг

Даунсайзинг - це низка перетворень, спрямованих на «зменшення розміру організації для поліпшення її функціонування і зниження витратної частини бюджету, головним чином, за рахунок скорочення кадрів». Даунсайзинг - це «скорочення» в рамках реструктуризації компанії - злиття та поглинання підрозділів, впроваджень нових технологій, оптимізації організаційної структури підприємства тощо. Процедура даунсайзингу є своєрідним антикризовим заходом для підприємства, спрямованим на економію фонду заробітної плати та інших витрат. Також даунсайзинг застосовується як оптимізаційний захід під час ліквідації власних допоміжних або забезпечуючих підрозділів та укладання договорів на обслуговування зі спеціалізованими компаніями.

Варто відзначити, що даунсайзинг - сучасний метод управління змінами в організації, який має складний негативний характер. Враховуючи це, закордонні компанії розробляють різного роду альтернативи даунсайзингу; у вітчизняному бізнес-середовищі закріплюється скептичне ставлення до цього методу.