Управління змінами

8.2.3. Бенчмаркинг і специфіка його використання в управлінні змінами

Бенчмаркінг - це механізм порівняльного аналізу ефективності роботи однієї компанії з показниками інших, більш успішних фірм.

Бенчмаркінг знаходить застосування у всіх сферах діяльності підприємства - в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, вдосконаленні бізнес- процесів і є одним з інструментів проведення організаційних змін.

Основні етапи бенчмаркінгу:

  1. Вибір продукту, послуги або процесу для порівняння.
  2. Визначення основних критеріїв оцінки.
  3. Вибір компанії або внутрішньофірмової області для порівняння.
  4. Збір інформації.
  5. Аналіз показників і визначення можливостей застосування отриманих даних.
  6. Адаптація та застосування кращих практичних розробок, встановлення обґрунтованих завдань для компанії, застосування отриманого досвіду.

Використання бенчмаркінгу дає підприємству можливість сформувати власну команду внутрішніх консультантів, напрацювати досвід проведення організаційних змін і, таким чином, створити базу для подальшого вдосконалення організації та управління, розраховуючи на власні сили. На перший погляд, бе- нчмаркінг і промислове шпигунство - це одне і те ж. Насправді між двома цими методами існує принципова різниця. Бенчмаркінг - метод вивчення чужого досвіду, який не є «комерційною таємницею».

Родоначальниками бенчмаркінгу вважають японців, які навчилися ідеально копіювати чужі досягнення. Вони ретельно досліджували європейські і американські товари і послуги, щоб виявити їх сильні і слабкі сторони, а потім випускали щось подібне за нижчою ціною. При цьому японці успішно переносили технології і ноу-хау з однієї сфери бізнесу в іншу. Бенчмаркінг почали активно використовувати в кінці 1970-х рр.

В Японії, США та інших країнах програми бенчмаркінгу розвиваються за державною підтримкою. Там діють своєрідні «індустріальні бюро знайомств», створені спеціально для пошуку партнерів з бенчмаркінгу (globalbenchmarking.com, benchnet.com та ін.). Вважається, що завдяки такому обміну досвідом виграє економіка країни в цілому. Користь для компанії, яка навчається на кращих зразках, є очевидною. Але який сенс передовим компаніям розкривати інформацію про себе? Мотиви можуть бути самі різні. Багато хто, наприклад, вважають престижним виступати в якості компанії-еталона. Тим більше що це підвищує його інвестиційну привабливість і дозволяє на різних рівнях лобіювати свої інтереси. Основний зміст, вкладений сьогодні в поняття бенчмаркінгу, - це «безперервний систематичний пошук і впровадження найкращих практик, які приведуть організацію до більш досконалої формі».

Найчастіше у світовій практиці бенчмаркінг використовується для формулювання стратегії і вирішення менш комплексних завдань: зниження виробничих витрат, збільшення ефективності процесу реалізації продукції, раціоналізації організаційної структури і т.д.

В даний час в практиці бізнесу існують чотири основні підходи до бенчмаркінгу - конкурентний, функціональний, загальний і внутрішній. Конкурентний бенчмаркінг - це порівняння своєї продукції і бізнес-процесів з аналогічними позиціями прямих конкурентів. Функціональний бенчмаркінг - це порівняння ефективності реалізації функцій збуту, закупівель, управління персоналом та ін. з підприємствами, які працюють в тій же галузі, але не обов’язково є прямими конкурентами. Загальний бенчмаркінг - вивчення корисного досвіду компаній, що діють в інших галузях. Внутрішній бенчмаркінг - це порівняння ефективності роботи різних підрозділів однієї організації, наприклад, відділу збуту і закупівель.