Криміналістика

4.8. Розслідування пожеж

4.8.1. Криміналістична характеристика пожеж

Підпали та інші злочини, пов´язані з виникненням пожеж, спричиняють значні збитки державному, колективному, особистому майну, заподіюють смерть або шкоду здоров´ю людей. Пожежі, як правило, є наслідком злочинної бездіяльності, недбалості, що допускаються окремими особами в результаті порушення правил пожежної безпеки, або є результатом злочинних навмисних дій, спрямованих або на знищення чи пошкодження майна, або на приховування інших злочинів.

Криміналістична характеристика зазначених злочинів включає: способи вчинення злочину та способи приховування; сукупність найбільш типових слідів; дані про особу злочинця, а також дані щодо особи потерпілого.

До найпоширеніших способів вчинення злочинів, пов´язаних із підпалами та пожежами, є порушення правил пожежної безпеки. Пожежа, зокрема, може виникнути у разі: ведення робіт з відкритим вогнем; порушення правил зберігання, перевезення або виготовлення легкозаймистих речовин і матеріалів; використання приладів та устаткування, не обладнаних протипожежним захистом; порушення правил експлуатації опалювальних та освітлювальних приладів.

Підпали здійснюються шляхом застосування спеціальних приладів, легкозаймистих речовин або створення умов, що сприяють самозайманню деяких речовин.

До способів приховування відносять знищення слідів умисного підпалу або інсценування випадкового виникнення пожежі з метою знищення слідів інших злочинів.

Залежно від того, чи мали місце підпал або пожежа в результаті порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, з´ясовуються обстановка, місце, час, способи вчинення підпалу, способи проникнення на об´єкт та шляхи залишення місця пожежі. Отримавши зазначену інформацію, слідство висуває версії про обставини пожежі та про причетність до злочинних дій конкретних осіб.

До найбільш типових слідів, пов´язаних із вказаною категорією злочинів, є сліди полум´я (попіл, кіптява, сліди плавлення, залишки предметів, що не згоріли, тощо), а також сліди окремих осіб (сліди рук, взуття, к транспортних засобів тощо).

Особа злочинця, якщо йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, пов´язана з колом суб´єктів, які мають відношення до відповідної діяльності. До умисних підпалів вдаються переважно особи, інтереси яких пов´язані з конкретним об´єктом, де сталася пожежа, або майном, що перебувало на місці підпалу.

Дані про особу потерпілого, отримані при розслідуванні, дозволяють слідству визначити сутність і характер події, яка є предметом розслідування, мотиви та особу злочинця.

У справах про пожежі у випадку підпалу підлягають з´ясуванню: спосіб вчинення підпалу та використані при цьому засоби; об´єкт посягання; винна особа та її співучасники; мотиви і мета підпалу; наслідки, до яких призвів підпал, і розмір заподіяної матеріальної шкоди, а також причини і умови, що сприяли виникненню пожежі.

У справах про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки підлягають з´ясуванню такі питання: які саме вимоги пожежної безпеки порушені або недотримані і в яких саме діях це виявилося; причини зазначених порушень; причинний зв´язок між діями (бездіяльністю) і виникненням пожежі; винна особа; наслідки (значні матеріальні збитки або заподіяння шкоди здоров´ю людей); причини та умови, що сприяли виникненню пожежі.

Типові слідчі ситуації у справах про пожежі: а) є дані про пожежу, але невідомо,чи це навмисний підпал або пожежа сталася внаслідок порушення правил пожежної безпеки; особа злочинця невідома; б) є дані про пожежу і про спосіб підпалу, особа злочинця невідома.

Початкові слідчі дії у справах про пожежі: огляд місця події; призначення пожежно-технічної, криміналістичних, судово-хімічної, судово-медичної експертиз; допити свідків (очевидців; працівників підприємств, де сталася пожежа, та ін.) і потерпілих, освідування (зокрема, осіб, які затримані на місці пожежі), проведення обшуків (у осіб, які підозрюються у вчиненні підпалу).

4.8.2. Огляд місця пожежі

Огляд місця події у справах про пожежі є невідкладною слідчою дією: активне гасіння пожежі завжди пов´язане з істотним пошкодженням або руйнуванням об´єкта, де сталася пожежа, використанням значної кількості води, а все це призводить до знищення слідів злочину. До інших негативних обставин, які супроводжують огляд місця пожежі, належить суттєва зміна обстановки місця події в результаті проведення рятувальних робіт та інших невідкладних заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків пожежі.

До участі в огляді запрошуються, відповідно до специфіки об´єкта, що оглядається, фахівці: інженери-будівельники, інженери-електрики, інженери-хіміки, спеціальні знання яких допомагають слідству у встановленні обставин події, яка розслідується.

Основними завданнями огляду місця пожежі є встановлення: осередку пожежі; часу та причини виникнення пожежі; обставин, що сприяли поширенню вогню; засобів підпалу; характеру та розмірів заподіяних збитків тощо.

Основним завданням слідчого на місці пожежі є встановлення осередку пожежі: де пожежа почалася і як у подальшому поширювався вогонь. Проводиться ретельна фіксація: руйнувань, які сталися внаслідок пожежі; предметів і фрагментів будівлі, які були піддані впливу високої температури; наявності попелу та кіптяви, які можуть свідчити про інтенсивність горіння на окремій ділянці, тощо.

За участю спеціалістів під час огляду вивчається стан опалювальної, освітлювальної та інших систем, фіксуються ознаки порушень протипожежних правил у процесі експлуатації опалювальних, електричних та інших приладів, які можуть бути джерелом пожежі.

Незважаючи на руйнацію та знищення об´єктів внаслідок пожежі на місці події можуть залишитися всі традиційні сліди людини: рук, взуття, біологічних виділень, паління тощо. Усі ці сліди нерідко поховані під прошарком ґрунту, фрагментами будинків або будівельних конструкцій, вкриті кіптявою, водою тощо. Тому під час огляду місця пожежі вилучати предмети треба вкрай обережно, оскільки кіптява спроможна маскувати відбитки папілярних узорів, які залишилися. Перед дослідженням конкретних слідів пожежі слід переконатися у відсутності вказаних вище слідів і за їх наявності — виявити, зафіксувати та вилучити відповідними методами, тому що у процесі огляду слідів пожежі інші сліди можуть бути зіпсовані або знищені.

Обов´язково проводиться відбір зразків кіптяви, попелу; вилучаються речі або їх фрагменти, на яких ймовірно збереглися сліди запалювальної суміші (наприклад суміші нафтопродуктів). Серед таких речей — пляшки, каністри та ´їх фрагменти, де можуть залишитися сліди пальців рук, нафтопродуктів, легкозаймистих речовин тощо.

Проводиться пошук спеціальних приладів, що використовувалися для підпалу, або к фрагментів,

Якщо пожежа призвела до людських жертв, під час огляду за участю судово-медичного експерта фіксуються: місце, в якому виявлено труп; його поза і наявні на тілі ушкодження (внаслідок дії високої температури, обвалу конструкцій будівлі, вогнепальних поранень тощо); стан одягу тощо.

Огляд проводиться із застосуванням фотозйомки (орієнтуюча, оглядова, вузлова, детальна) та відеозйомки (особливо, коли пожежа охоплює велику територію). До протоколу огляду додається схематичний план місця події.

4.8.3. Експертизи у справах про пожежі

Найпоширеніша експертиза у справах про пожежі — пожежно-технічна, основним завданням якої є встановлення причини виникнення пожежі, місця початку (осередку) горіння, напрямку поширення вогню, способу підпалу тощо. Перед експертами, зокрема, можуть бути поставлені такі питання:

1. Де знаходиться осередок пожежі?

2. Яка причина виникнення пожежі?

3. Чи має відношення до виникнення пожежі електрична мережа (система опалення)?

4. Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?

5. Які пожежонебезпечні властивості має та чи інша речовина тощо?

Судово-медична експертиза призначається у разі виявлення на місці пожежі трупа або за наявності постраждалих, яким під час пожежі заподіяні тілесні ушкодження. Ця експертиза вирішує такі питання: яка причина смерті та час її настання; прижиттєвість чи посмертність спричинених вогнем тілесних ушкоджень; характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, їх локалізація тощо.

Судово-хімічна експертиза призначається для з´ясування складу предметів, що згоріли, та властивостей речовин, вилучених на місці пожежі під час огляду. Залежно від обставин справи про пожежу, яка розслідується, на розв´язання судово-хімічної експертизи можуть бути поставлені такі питання:

1. Чи присутні у попелі, обвуглених залишках домішки пального?

2. Чи є на предметах, вилучених з місця пожежі, сліди горючих речовин?

3. Що являє собою вміст осередку пожежі тощо?

Досліджуються також сліди нафтопродуктів або паливно-мастильних матеріалів, які використовувалися для підпалу. Зокрема, перед експертом (експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів) можуть бути поставлені питання:

1. Чи є на вилученому об´єкті сліди (плями) нафтопродуктів і якщо це так, то які їх вид, тип, група, марка, призначення?

2. Яка паливно-мастильна речовина виявлена на місці пожежі?

3. Чи могла вона бути використана для підпалу об´єкта тощо?

При розслідуванні справ про пожежі використовуються такожвисновки експертиз: дактилоскопічної (на предмет виявлення відбитків пальців рук на предметах, вилучених на місці події); почеркознавчої (встановлення особи за почерком, наприклад, на записці, знайденій на місці пожежі); трасологічної; технічного дослідження документів (відновлення змісту документів, що згоріли) та деяких інших експертиз.