Криміналістика

4.6.4. Розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом

Під легалізацією (відмиванням) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, розуміються дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були незаконними доходами, вчинені з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами, або дії, спрямовані на приховування джерел походження таких доходів.

До основних елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, відносяться: предмет злочинного посягання; способи вчинення і приховування злочину; обстановка вчинення злочину; типові сліди та особа злочинця.

Предметом легалізації (відмивання) доходів можуть бути кошти, майно та доходи, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, щр передувало легалізації (відмиванню) доходів. Це діяння є суспільно небезпечним, якщо воно передбачено КК і за нього встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох років (за винятком злочинів, передбачених статтями 207 і 209 КК). Предметом відмивання можуть бути кошти та майно, отримані у фактичне незаконне володіння шляхом вчинення злочинів, наприклад грабежу, розбою, вимагання, або отримані як плата за вчинення вбивства на замовлення тощо.

Способи вчинення і приховування легалізації злочинних доходів різні: від найпростіших (наприклад укладення фіктивних договорів дарування, купівля облігацій та лотерейних квитків, на які випали великі виграші), до досить складних (наприклад гра на фінансових біржах, перерахування грошей невеликими сумами до різних банків, у тому числі—за кордон тощо).

До основних способів вчинення і приховування відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, можна віднести:

1. Дії спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення. Це може бути виготовлення чи підроблення документів, укладення фіктивних договорів; знищення, підробка, заміна ідентифікаційних номерів; номерів двигуна, шасі або кузова транспортного засобу; приховування документів, які посвідчують право на кошти чи майно, тощо. До зазначених дій можна віднести приховування (маскування) майна, коштів, наприклад, шляхом передачі їх іншій особі на зберігання чи у користування, оформлення фіктивних документів на право володіння майном інших осіб чи неіснуючих осіб тощо (договорів дарування, оренди тощо).

2. Набуття коштів або майна. Отримання особою коштів і майна у фактичне незаконне володіння за недійсним правочином будь-яким способом — купівля, обмін, одержання як дарунку чи плати за виконані роботи, надані послуги тощо.

3. Володіння коштами або майном. Це фактичне правомірне чи неправомірне тримання у себе коштів або майна особою, яка не є їх власником, на підставі договору з особою, яка їх одержала внаслідок вчинення злочину або на інших підставах. Особа зберігає чужі кошти чи майно і при цьому усвідомлює факт одержання зазначених коштів чи майна іншою особою внаслідок вчинення злочину.

4. Використання коштів або іншого майна — це користування такими коштами або майном: майно використовують як річ, а кошти — шляхом отримання, наприклад, відсотків від внесених на депозит чи переданих у позику або довірче управління грошевих коштів.

5. Вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину, що передував легалізації. Це може бути будь-яка операція, пов´язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб´єкта первинного фінансового моніторингу: відкриття рахунка; внесення або зняття депозиту;

переказ грошей з рахунка на рахунок; обмін валюти; надання або отримання позики або кредиту; надання фінансових гарантій тощо.

6. Укладення угоди з такими коштами або іншим майном, тобто вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов´язків (ст. 202 ЦК).

Обстановка вчинення злочину. Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється постійно, оскільки фінансові операції, вчинення правочинів та інші дії, пов´язані з легалізацією, можуть здійснюватися у будь-який час.

Місцем легалізації злочинних доходів можуть бути банківські установи, державні підприємства, комерційні фірми, пункти обміну валют, офшорні зони тощо.

Типові сліди. У процесі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, залишаються численні сліди кримінальної діяльності в різних банківських, фінансових, бухгалтерських, касових, митних, товарних та інших документах, а також у внутрішніх (неофіційних) документах, чорнових записах. Багато інформації залишається в пам´яті осіб, які брали участь у зазначених діях, очевидців різних подій і фактів.

Особа злочинця. Серед осіб, які вчиняють зазначені злочини, можна виділити чотири великі групи: а) лідери кримінальних формувань, які діють переважно у сфері економіки; б) корумповані працівники банківських та інших фінансових установ, правоохоронних органів та органів влади; в) керівники іноземних банків і фінансових установ, особливо в офшорних зонах, які забезпечують відмивання грошей; г) посередники — юридичні та фізичні особи, які надають професійні послуги з відмивання грошей.

Усі наведені структурні елементи, які входять до складу криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, мають велике інформаційно- тактичне значення.

Найбільш поширеними на початковому етапі розслідування є ситуації: а) у результаті проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація стосовно конкретної особи, проведена дослідча перевірка, яка підтвердила наявність складу злочину в діях цієї особи; б) при розслідуванні кримінальної справи про хабарництво, або про зловживання службовим становищем, або про організовану злочинну діяльність, або справ про інші злочини, під час проведення слідчих дій, пов´язаних з перевіркою майнового стану підозрюваних (обвинувачених), встановлені факти легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

На початковому етапі розслідування справ зазначеної категорії проводяться такі слідчі дії.

Затримання підозрюваних, їх допит та обшуки за місцем їх проживання та роботи (особливо, коли це пов´язано з ризиком зникнення винуватих: створення фіктивних фірм- одноденок, фінансових пірамід тощо). Під час обшуку вилучаються фінансова та інша документація (в тому числі і на електронних носіях), чорнові записи, грошові кошти та інші цінності, майно. Накладається арешт на майно підозрюваного (за місцем обшуку).

Під час допиту підозрюваного ретельно з´ясовуються його майновий стан, походження майна, наявність рахунків у банках та їх походження. З´ясовуються також його відносини з іншими особами (які проводили «відмивання» грошей або яким було передано майно на зберігання). Під час допиту активно використовують інформацію, яка викриває підозрюваного у вчиненні злочину, надану свідками, іншими підозрюваними; фінансовими, банківськими та іншими установами; отриману в результаті аналізу документів, чорнових записів тощо.

Як свідки підлягають допиту переважно особи з числа працівників фінансових, банківських та інших установ, через які проводилося «відмивання» грошей або які мали відношення до майна та коштів, що отримані підозрюваним злочинним шляхом.

Призначаються документальні ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ. Під час ревізій проводиться детальний аналіз руху грошей, товарно-матеріальних цінностей, бартерних та інших операцій.

Призначаються судові експертизи: судово-бухгалтерська (щодо правильності оформлення бухгалтерських операцій, обставин виникнення недостачі; стану бухгалтерського обліку тощо), судово-економічна (щодо правильності використання бюджетних коштів; правильності та своєчасності перерахування до державного бюджету відповідних платежів тощо), фінансово- банківська (дозволяє виявити способи та канали відмивання «брудних» грошей; виявити комерційні банки, у яких акумулюються грошові кошти, шляхи к інвестування в легальну економіку тощо); технічного дослідження документів (виявлення фіктивних документів і способів їх підробки), судово-почеркознавча (встановлення виконавця тексту документа) тощо.

Проводяться також очні ставки, впізнання осіб і предметів, слідчі огляди та інші слідчі дії.