Криміналістика

4.6.2. Розслідування контрабанди

Під контрабандою розуміється переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з прихованням від нього, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а також стратегічно важливої сировини. Контрабанда є злочином з досить високим рівнем латентності.

До основних елементів криміналістичної характеристики контрабанди відносяться: предмет злочинного посягання; спосіб вчинення і приховування злочину; типові сліди; обстановка вчинення контрабанди та особа злочинця.

До предмета злочинного посягання у справах про контрабанду відносяться як товари та інші цінності, які перебувають у вільному обігу (в тому числі історичні або культурні цінності), так і предмети або речовини, що вилучені з цивільного обігу або к обіг обмежено (отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові речовини, зброя та боєприпаси, стратегічно важливі сировинні товари).

До найбільш поширених предметів контрабанди можна віднести: наркотики (кокаїн, героїн), сильнодіючу та отруйну сировину; ювелірні вироби, антикваріат, твори мистецтва; зброю, боєприпаси; продовольчі та промислові товари.

Великим розміром контрабанди вважається вартість предмета контрабанди, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Спосіб вчинення і приховування злочину Типовими способами вчинення контрабанди є переміщення товарів і предметів через митний кордон поза митним контролем або переміщення шляхом приховування товарів від митного контролю.

Переміщення поза митним контролем передбачає ввезення або вивезення товарів та інших предметів через митний кордон країни поза визначеними митними органами України місцями — митницями або митними постами. Найчастіше це здійснюється шляхом об´їзду митних постів легковими або вантажними автомобілями або обходу місць митного контролю пішоходами.

Приховування від митного контролю предметів контрабанди передбачає будь-який спосіб утаювання, що ускладнює їх виявлення: використання тайників; надання одним предметам вигляду інших; використання підроблених документів, які містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших предметів, тощо.

Приховування контрабанди полягає у діях з перешкоджання встановленню факту незаконного переміщення товарів і предметів через кордон шляхом знищення, маскування або фальсифікації слідів контрабанди і маскування особи, яка вчинила зазначений злочин.

Знищення може діставати вияв у ліквідації слідів контрабанди (знищення підроблених документів, засобів вчинення злочинів, слідів пальців рук з предметів контрабанди тощо). Маскування передбачає, наприклад, періодичну зміну місця проживання особи, яка займається контрабандою; зміну зовнішності, одягу; спосіб життя, який не привертає до себе уваги, тощо; фальсифікація — повне або часткове підроблення митних та інших документів, товарів тощо.

Типові сліди. При переміщенні контрабанди поза митним контролем можуть залишатися сліди транспортних засобів, взуття тощо, а також сліди вантажу, який перевозився (наприклад сліди хімікатів, цукру, рису тощо). При використанні тайників та інших засобів приховування можуть залишатися сліди тайників (залишені на автомашині дефекти в місцях, які використовувалися або спеціально зроблені для приховування контрабандного товару, сліди фарбування). При вчиненні контрабанди шляхом фальсифікацій документів залишаються сліди підробки митних документів (шляхом заміни частини тексту, дописки, травлення, підчистки, підроблення штампів і відтисків печаток).

Типовими своєрідними слідами вчинення контрабанди є незвичайна поведінка осіб під час незаконного переміщення контрабандних товарів: підвищена нервозність, роздратованість, незвичайні міміка, жести тощо.

Обстановка вчинення контрабанди. Найбільш поширеним місцем вчинення контрабанди є зона митного контролю (приміщення митниці, оглядовий майданчик для автомобілів, купе автомашини, салон автобуса, купе вагона тощо). Час вчинення контрабанди пов´язаний переважно з розкладом руху транспорту. В інших випадках, як правило, обирається друга половина ночі або кінець зміни митного наряду.

Особа злочинця. Переважно це чоловіки до 40 років, громадяни України, які ніде офіційно не працюють, добре знають специфіку митного контролю і приховування контрабанди. Для жінок характерна контрабанда ювелірних виробів, наркотиків, валюти.

До найбільш поширених слідчих ситуацій, які складаються на початковому етапі розслідування контрабанди, можна віднести такі:

• є достатні дані про вчинену контрабанду; відома особа, яка її вчинила;

• є достатні дані про вчинену контрабанди; особа, яка її вчинила, невідома;

• є достатні дані про вчинення контрабанди і відомості про злочинця, але він зник з місця події.

До типових слідчих дій, які проводяться на початковому етапі розслідування контрабанди, відносяться: огляд місця події, обшук, освідування, призначення судових експертиз, допит свідків і підозрюваних.

Огляд місця події. Основним завданням цієї слідчої дії є: вивчення та оцінка обстановки місця події; встановлення способу переміщення контрабанди; виявлення, фіксація і вилучення предметів контрабанди, тайників, слідів злочину.

При підготовці до огляду місця події слідчий визначає коло спеціалістів, які потрібні для огляду (ювеліри, мистецтвознавці, товарознавці, хіміки, спеціалісти транспорту — при огляді літаків, морських і річкових суден тощо). Залежно від місця огляду визначаються технічні засоби виявлення та фіксації слідів: метало детектори, ендоскопи, щупи, дозиметри, спеціальні набори хімічних реактивів для проведення експрес- аналізу тощо.

У протоколі огляду обов´язково зазначають загальний вигляд, стан, найменування, обсяг, розмір, упаковку, колір рідини, індивідуальні ознаки, кількість та інші дані про предмети контрабанди.

Обшук. При розслідуванні контрабанди обшук використовують для виявлення та вилучення: предметів контрабанди; пакувального матеріалу; інструментів, пристроїв, які використовуються для виготовлення тайників, підробки документів; чорнові записи, схеми, географічні карти з помітками, фотографії; проїзні документи, листи, а також предмети, вилучені з цивільного обігу, предмети та цінності, здобуті злочинним шляхом. Поряд з обшуком, у справах про контрабанду, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, накладається арешт на майно підозрюваного (обвинуваченого).

У разі затримання контрабандиста проводиться його особистий обшук, метою якого може бути вилучення предметів контрабанди, інших предметів і документів, що мають доказове значення (проїзні документи, записні книжки тощо).

Призначення судових експертиз. Судово- товарознавча експертиза призначається для визначення: вартості контрабандного товару; підприємства-виробника предметів контрабанди; їх найменування, маркування тощо.

Судово-хімічна експертиза призначається, коли предметом контрабанди є наркотичні, отруйні, сильнодіючі та інші речовини, походження яких невідоме (експерт встановлює належність вилученої речовини або засобів до певного класу, виду).

Призначаються експертизи: судово- мистецтвознавчі (належність предметів антикваріату до історичних або культурних цінностей; встановлення справжності предметів антикваріату, авторство відомих майстрів тощо); технічного дослідження документів (виявлення ознак підробки митних та інших документів, визначення способу внесення до них змін тощо); судово-почеркознавча (встановлення виконавця рукописного тексту в документах); дактилоскопічна (встановлення за слідами пальців рук факту контакту контрабандиста з предметами, документами, пакувальними матеріалами); трасо- логічна (дослідження тайників, інструментів, знаряддя).

Допит свідків. Як свідки підлягають допиту три групи осіб: а) особи, які безпосередньо виявили контрабанду: інспектори митниці, співробітники-прикордонники; оперативні працівники органів внутрішніх справ та ін. (про обставини виявлення контрабанди); б) особи, які були присутні при вчиненні контрабанди: працівники автовокзалів, залізниці, річкових і морських портів та інші свідки приховування контрабанди (про належність предметів контрабанди саме підозрюваним); в) особи, які мають інформацію про події, що передували контрабанді, або мають відношення до подій після вчинення злочину (про замовлення предметів контрабанди; купівлю к у підозрюваного тощо).

Допит підозрюваних. Одна з найважливіших слідчих дій. У випадках, коли особа, затримана за підозрою у вчиненні контрабанди, дає правдиві показання, основне завдання слідчого полягає у фіксуванні показань допитуваного про обставини вчинення контрабанди, їх конкретизації та деталізації. У ситуаціях, коли підозрюваний заперечує факт вчинення контрабанди, відмовляється від дачі показань або навмисно перекручує відому йому інформацію про події, що є предметом розслідування, слідчий може провести очні ставки з особами, які викривають підозрюваного (наприклад з тими, які його затримали), оголошує показання свідків; пред´являє докази, які викривають особу у вчиненні контрабанди (підроблені документи, дані про телефонні розмові підозрюваного із співучасниками тощо) і застосовує інші тактичні прийоми.

Проводяться інші слідчі дії: освідування, впізнання, очні ставки тощо.