Криміналістика

3.7.5. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події

Основним способом фіксації результатів відтворення обстановки та обставин події є протокол, який складається відповідно до вимог КПК. Він традиційно складається з трьох частин: вступної, описової та заключної

У вступній частині зазначаються дані про дату та місце проведення слідчої дії, її учасників, роз´яснення їх прав та обов´язків, робиться відмітка про попередження (потерпілого, свідка) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та свідка — за відмову від дачі показань, інші дані.

Описова частина протоколу є досить об´ємною, що пов´язано з викладенням у ньому всіх подій, які сталися під час відтворення обстановки і обставин події. Він починається викладенням показань особи, чиї свідчення перевіряються. Потім, за погодженням з цією особою, всі учасники слідчої дії виїжджають на місце, де особа розповідає про всі обставини: показує або, за необхідності, демонструє свої дії. Потім підозрюваний (інший учасник кримінального судочинства) відповідає на запитання слідчого або інших учасників слідчої дії (наприклад судово-медичного експерта — стосовно обставин нанесення ударів потерпілому тощо). Аналогічно описуються зміст усіх дослідів та одержані при цьому результати.

Як правило, всі зазначені події фіксуються із застосуванням фотозйомки або відеозапису. Тому по закінченні слідчої дії її учасники переглядають відеозапис, про що робиться відмітка у заключній частині протоколу. Фототаблиці, де відображені основні моменти цієї слідчої дії, згодом додаються до протоколу відтворення обстановки та обставин події.

Додатковими способами фіксації результатів зазначених слідчих дій є складання планів і схем. Наприклад, це може бути відображення всього маршруту руху учасників слідчої дії під час перевірки показань підозрюваного на місці: кабінет слідчого — місце події — маршрут відходу підозрюваного з місця події — місце, де схована зброя, цінності, тощо.