Криміналістика

3.7.4.Тактика реконструкції

Під час розслідування вбивств, зґвалтувань, крадіжок зі зломом та інших тяжких злочинів слідчі широко використовують відтворення обстановки та обставин події, яке є ефективним засобом перевірки раніше одержаних показань обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка.

Основою слідчої дії, запропонованої Я. Г. Ципарським, який раніше тривалий час працював прокурором-криміналістом Кіровоградської області, є можливість одержання доказів обізнаності особи з обставинами злочину. Зрозуміло, що ця дія має резон, якщо особа зізнається у вчиненні злочину і добровільно погоджується взяти участь у перевірці, що здійснюється шляхом зіставлення одержаних з показань даних з результатами огляду місця події, показаннями свідків та іншими матеріалами справи.

Саме у випадках, коли у слідчого виникають сумніви стосовно показань особи, яка зізналася у вчиненні злочину (інколи і для надання більшої переконливості результатам слідчої дії, особливо коли йдеться про отримання даних, що свідчать про злочинну обізнаність особи), слідчий може використовувати ефективний тактичний прийом — реконструкцію: відтворення початкового стану обстановки або окремого об´єкта, його певних ознак з метою вирішення завдань розслідування. Для цього слідчим повністю або частково змінюється обстановка місця перевірки, зокрема місця розташування меблів, відкриваються (закриваються) вікна тощо. Слідчий повинен заздалегідь виїхати на місце події і за результатами попереднього огляду останнього перевірити, чи таким самим чином розставлені меблі та інші предмети в приміщенні, де під час злочину перебував підозрюваний. З моменту вчинення злочину може минути значний час, а тому необхідно на цьому підготовчому етапі використати результати фотозйомки або відеозапису, отримані під час огляду місця події, план-схеми місця події, допитати осіб, які проживали у цьому місці або добре знали відповідну обстановку, можливо, допитати осіб, які проводили огляд місця події.

Потім цю обстановку змінюють і при перевірці показань на місці звертають увагу на реакцію підозрюваного на таку зміну. Обстановка місця події відновлюється за конкретними вказівками підозрюваного, про що зазначається в протоколі слідчої дії. Інколи слідчі, за відповідною домовленістю з власниками, виносять усі меблі і пропонують підозрюваному розставити їх так, як це було під час вчинення злочину.

На відкритій місцевості реконструкція проводиться з дотриманням таких самих технічних і тактичних прийомів, але для позначення місць розташування окремих предметів у той час, коли сталася розслідувана подія, використовуються не предмети в натурі, а таблички з відповідними написами, які за вказівкою підозрюваного розставляються на певні місця, ретельно фіксується у протоколі, на схемі та фотознімках (відеострічці), а потім зіставляється з відповідними матеріалами первинного огляду місця події.

Метод реконструкції з наступним відтворенням обстановки й обставин події злочину дозволяє не лише наочно, а, в першу чергу, переконливо перевірити вірогідність показань.