Криміналістика

3.7.2.Тактика слідчого експерименту

Слідчий експеримент є достатньо складною слідчою дією і тому потребує детальної підготовки, для проведення якої необхідно:

  • визначити мету експерименту (для цього вивчаються матеріали кримінальної справи; у разі необхідності отримується додаткова інформація від спеціалістів про можливість проведення слідчого експерименту);
  • визначити сутність слідчого експерименту та умови, в яких він повинен проводитись (де, коли, у якій послідовності проводити досліди; їх кількість тощо);
  • визначити коло учасників експерименту (свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, поняті, статисти, охорона, спеціалісти, оперативні працівники правоохоронних органів та ін.);
  • передбачити, які матеріали, знаряддя, інструменти, техніка, макети можуть знадобитися при проведенні цієї слідчої дії (під час слідчого експерименту не використовуються речові докази, які у подальшому можуть бути об´єктом дослідження судових експертиз), які транспортні засоби треба задіяти (їх кількість тощо); підготувати слідчу валізу;
  • скласти план проведення цієї слідчої дії. У ньому слідчий визначає місце і час проведення експерименту; наводить перелік учасників слідчої дії та визначає їх розташування під час експерименту; наводить перелік транспортних засобів, потрібних для доставки учасників слідчої дії до місця проведення експерименту; визначає засоби, за допомогою яких будуть фіксуватися відповідні досліди, та сутність, послідовність дослідів і роль учасників експерименту при проведенні кожного з них (відеозапис, фотозйомка, звукозапис тощо).

Проведення слідчого експерименту передбачає дотримання певних правил. Відповідно до чинного кримінально- процесуального законодавства при проведенні слідчого експерименту обов´язкова участь понятих; у разі необхідності використання спеціальних знань потрібна участь спеціалістів; доцільна присутність при слідчому експерименті осіб, показання яких перевіряються; про хід і результати слідчого експерименту складається протокол.

До загальних тактичних правил проведення слідчого експерименту традиційно можна віднести такі:

• слідчий експеримент проводиться або на місці події, яка розслідується (у разі наявності змін на місці події з метою відновлення відповідної обстановки там може бути проведена її реконструкція), або в умовах, максимально наближених до тих, у яких вона відбулася (загроза швидких та істотних змін в обстановці місця події потребує від слідчого ставлення до цієї слідчої дії як до невідкладної);

• для забезпечення об´єктивності слідчого експерименту з метою створення аналогічних умов видимості та чутності він проводиться у такий самий час, коли відбулася подія, що є предметом розслідування;

• досліди повторюються кілька разів, при цьому змінюють умови експерименту, що дозволяє виключити випадкові результати й достовірно з´ясувати певний факт;

• для проведення слідчого експерименту треба застосовувати ті самі знаряддя й засоби, які застосовувалися при вчиненні злочину, або однорідні предмети і знаряддя (аналоги).