Криміналістика

3.7.1. Сутність і види слідчого експерименту

Слідчий експеримент — це слідча дія, яка полягає у здійсненні дослідів з метою перевірки зібраних доказів, отримання нових доказів, перевірки й оцінки слідчих версій про можливість існування тих чи інших фактів, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Проведення цієї слідчої дії пов´язане перш за все зі здійсненням дослідів, результати яких дозволяють дійти висновку про певні обставини, :що мають значення для справи.

Слідчий експеримент має деяку схожість із судовою експертизою, але експертиза проводиться лише у випадках, коли для встановлення обставин, :що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Підставою ж для слідчого експерименту є дані, які викликають сумніви в можливості сприйняття учасниками події, що розслідується, певних явищ, фактів або виконання ними певних дій. Експертизу проводить експерт, а слідчий експеримент — слідчий у присутності понятих, участь яких у проведенні судової експертизи не передбачена.

Від перевірки показань на місці слідчий експеримент відрізняється в першу чергу тим, :о в деяких випадках він може проводитися без участі свідка, потерпілого, обвинуваченого, в той час як перевірка показань на місці без участі особи, показання якої перевіряються, неможлива. Слідчий експеримент може проводитися за участю одразу кількох свідків, підозрюваних, потерпілих, а під час перевірки показань на місці ця слідча дія проводиться стосовно кожного учасника кримінального судочинства, показання якого перевіряються, окремо.

Виходячи з цілей слідчого експерименту можна визначити такі його види:

  • слідчий експеримент із встановлення можливості спостереження, сприйняття якого-небудь факту, явища (чи міг свідок бачити об´єкти у конкретних умовах на визначеній відстані та розрізняти к деталі; чи міг свідок, який перебував у квартирі, чути постріл, зроблений у ліфті, тощо);
  • слідчий експеримент із встановлення можливості вчинення якої-небудь дії (наприклад перевірка можливості проникнення у приміщення через отвір або можливості вчинити якусь дію за певний проміжок часу, дістатися до конкретного пункту за визначений час тощо);
  • слідчий експеримент із встановлення механізму події в цілому або окремих її деталей (наприклад перевірка можливості падіння людини з висоти саме на те місце, де її знайшли: падіння як нещасний випадок або як наслідок дій інших осіб);
  • слідчий експеримент із встановлення процесу утворення слідів події, виявлених при розслідуванні;
  • слідчий експеримент із визначення наявності або відсутності професійних чи злочинних навичок (перевірка можливості виконати ту чи іншу роботу, наприклад відкрити за допомогою відмичок сейф або виготовити із застосуванням певних засобів фальшиві гроші).

Як й інші слідчі дії, слідчий експеримент має відповідати певним вимогам, зокрема, він не може бути проведений в умовах, за яких: принижуються честь і гідність людини; виникає загроза життю або здоров´ю учасників експерименту чи інших осіб; є можливими знищення або пошкодження майна або інші обставини, що можуть призвести до значних матеріальних збитків.