Криміналістика

3.7. Тактика відтворення обстановки і обставин події

З метою перевірки результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого або даних, одержаних при проведенні огляду та інших слідчих дій, слідчий може виїхати на місце і у присутності понятих, а у необхідних випадках — за участю спеціаліста і раніше допитаних учасників кримінального судочинства, відтворити обстановку та умови, у яких ті чи інші події могли відбуватися в дійсності. Таким чином, зазначена слідча дія охоплює і перевірку показань на місці, і слідчий експеримент, тобто поняття «відтворення обстановки та обставин події») ширше, ніж окремо «слідчий експеримент» і «перевірка показань на місці».