Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення

5.1. Принципи цивільного захисту населення

Цивільний захист України здійснюється за принципами:

 • гарантування державою громадянам конституційного права на захист життя, здоров´я та їх майна, а юридичним особам - права на безпечне функціонування;
 • добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту, пов´язаних з ризиком для життя і здоров´я;
 • комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
 • створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;
 • територіальності та функціональності єдиної системи цивільного захисту;
 • мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;
 • гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту відповідно до законодавства.

Основними завданнями цивільного захисту є:

 • збирання та опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;
 • прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;
 • здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
 • розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;
 • розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту;
 • створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання НС;
 • організація оповіщення та інформування населення;
 • організація захисту населення і територій від НС, надання невідкладної медичної та іншої допомоги потерпілим;
 • проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
 • навчання населення способам захисту;
 • міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.

Виходячи із вимог нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту України, захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного, соціально-політичного та воєнного характеру кожний громадянин України має право на:

 • достовірну інформацію у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від НС; оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій;
 • колективні та індивідуальні засоби захисту від наслідків надзвичайних ситуацій; підготовку їх до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 • часткову або повну компенсацію потерпілим матеріально-технічних або інших збитків внаслідок надзвичайної ситуації;
 • фінансову допомогу потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • відселення або евакуацію із зон надзвичайних ситуацій, небезпечних для Життя і здоров’я громадян;
 • участь у ліквідації надзвичайних ситуацій у складі невоєнізованих Формувань ЦО;
 • забезпечення мінімальних умов життєзабезпечення під час проживання в осередках ураження та зонах зараження;
 • медичне та соціальне забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

З метою захисту населення, зменшення втрат та шкоди економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій має проводитися спеціальний комплекс заходів: оповіщення та інформування, спостереження і лабораторний контроль, укриття у захисних спорудах, евакуація, інженерний, медичний, психологічний, біологічній, екологічний, радіаційний та хімічний захист.

Структуру єдиної системи цивільного захисту становлять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і створювані ними функціональні та територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту. Ця система може функціонувати у режимі повсякденного функціонування, підвищеної готовності та в режимах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.