Культура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 11. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ЗМІНАХ

- Механізм формування культури в організації.

- Менеджери — архітектори, що вибудовують культуру в організації, створюють її майбутнє.

- Самовдосконалення менеджера як складова культури

організації і запорука успіху в бізнесі.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні: знати:

• шляхи та етапи формування культури в організації;

• природу протидії змінам культури;

• роль знань для розвитку організації;

• шляхи до самовдосконалення;

вміти:

• аналізувати корпоративні цінності в організації, визначити позитивні і ті, від яких слід відмовитися;

• визначити відмінності між менеджерами "архітекторами" та менеджерами "ремонтниками";

• намітити шляхи особистісного самовдосконалення.

Ключові поняття

Філософія управління культурою, протидія змінам менеджер-архітектор, самовдосконалення, творчість, корпоративне айкідо.