Культура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 9. ВПЛИВ ДІЛОВИХ КУЛЬТУР НА СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ

- Поняття "ділова культура".

- Типи ділових культур.

- Залежність ділової культури від менталітету народу.

- Встановлення ділових контактів з іноземцями.

- Бар´єри на шляху до взаєморозуміння представників різних націй.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• сутність поняття "ділова культура" та "міжкультурна комунікація";

• особливості західної та східної культури;

• типи ділових культур;

• сутність менталітету та його вплив на ділову культуру та менеджмент;

• бар´єри на шляху до взаєморозуміння представників різних націй;

вміти:

• розрізняти ділові культури за факторами: співвідношення індивідуалізму та колективізму, дистанції влади, співвідношення мужності та жіночності в діях, ставлення до невпевненості та ін.;

• встановлювати ділові контакти з іноземним партнером відповідно типу його ділової культури;

• долати бар´єри на шляху до взаєморозуміння з представниками різних націй.

Ключові поняття

Ділова культура, західна культура, східна культура, типи ділової культури (моноактивна, поліакгивна, реактивна), менталітет.