Культура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 6. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ - ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

- Сутність корпоративної культури в організації.

- Складові корпоративної культури та її рівні.

- Цінності як ядро корпоративної культури.

- Типи корпоративної культури.

- Вплив культури організації на її діяльність.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• сутність корпоративної культури в організації;

• складові корпоративної культури та ії рівні;

• джерела формування цінностей в організації;

• сутність та форми існування корпоративних цінностей;

• типи корпоративної культури;

вміти:

• визначити рівень корпоративної культури в організації;

• визначити моральний тип людини за певними ознаками;

• визначити корпоративні цінності організації;

• обґрунтувати залежність між культурою організації та результатами її діяльності.

Ключові поняття

Організація, корпоративна культура, типи корпоративної культури, цінності, особистісні цінності, корпоративні цінності.