Інвестознавство

4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СУБ´ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ