Конкурентне право України

4. Відшкодування шкоди

Цивільно-правова санкція у вигляді відшкодування шкоди передбачена ст. 55 Закону. Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть звернутися до суду, господарського суду із заявою про його відшкодування.

Деякі порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть спричинити відшкодування шкоди в подвійному розмірі.

Так, ч. 2 ст. 55 Закону про захист економічної конкуренції передбачає відшкодування шкоди в подвійному розмірі завданої шкоди за наступні порушення антимонопольно-конкурентного законодавства:

—антиконкурентні узгоджені дії;

—зловживання монопольним (домінуючим) становищем;

—здійснення учасниками узгоджених дій — суб´єктами господарювання, заборонених п. 5 ст. 10 даного Закону;

—недотримання умов, передбачених п. 2 ч. З ст. 22 даного Закону, тобто порушення правил перепродажу частин (акцій, паїв) суб´єкта господарювання, придбаних особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій або операцій з фінансовими паперами, якщо таке придбання здійснюється з метою їх подальшого перепродажу за умови, що вказана особа не бере участі в голосуванні у вищестоящому органі або інших органах управління суб´єкта господарювання;

—концентрація без отримання відповідного дозволу органів АМКУ у випадку, якщо наявність такого дозволу необхідна;

—обмеження в господарській діяльності суб´єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся в АМКУ, його територіальне відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

—невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов´язань, якими було обумовлено рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.

На відміну від Закону «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції» даний Закон не передбачає вилучення незаконно одержаного прибутку внаслідок порушення конкурентного законодавства, який би стягувався до державного бюджету. Це пов´язано з тим, що незаконно одержаний прибуток визнається втраченою вигодою і включається до складу шкоди.

Відшкодування шкоди є мірою компенсаційного характеру і задоволення таких вимог проводиться в добровільному порядку або за рішенням суду.

Практика застосування Закону про захист економічної конкуренції свідчить про незначне застосування відшкодування шкоди як міри відповідальності за порушення конкурентного законодавства. Такий стан речей зв´язаний, перш за все, як свідчить аналіз розгляду справ антимонопольними органами, з недостатнім обґрунтуванням сум матеріальної шкоди в ухвалених рішеннях.

Останнє свідчить про недостатнє методичне забезпечення при застосуванні даної норми закону.

Адміністративна колегія обласного територіального відділення, розглянувши справу за заявою ТОВ «Телефонна компанія «Дельта» встановило, що ВАТ «Укртелеком», не надавши мотивованих відповідей на запити ТОВ «Телефонна компанія «Дельта» щодо приєднання телекомунікаційної мережі з індексами 5459*** (шляхом перемикання діючої мережі з індексами 520***, приєднаної до філії ВАТ «Укртелеком») і приєднанням телекомунікаційних мереж з індексами 6580**, 6590**, 695***, 696***, 506*** (шляхом перемикання діючих мереж відповідних відомчих АТС, приєднаних до філії ВАТ «Укртелеком») до мережі електрозв´язку загального користування міста, у встановлені чинним законодавством граничні терміни, чинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені п. 2

ст. 50 і визначені ч. 1 ст. 13 Закону про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку, шляхом здійснення суб´єктом господарювання дій, які привели до ущемлення інтересів інших суб´єктів господарювання, які були б неможливими за умови існування значної конкуренції на ринку.

У ході розгляду справи було встановлено, що в результаті зловживання монопольним становищем, а саме несвоєчасною видачею технічних умов на перемикання діючих АТС дирекцією ВАТ «Укртелеком» була завдана ТОВ «Телефонна компанія «Дельта» матеріальна шкода, яка складається з прямої матеріальної шкоди та упущеної вигоди. Сума матеріальної шкоди склала близько 556 тис. грн. Полягала вона в тому, що після отримання номерного плану товариством було укладено додаткову угоду від 05.09.2004 р. до кредитного договору від 09.07.2000 р. № 20. Цей кредитний договір дозволив товариству, спеціально для розвитку і модернізації згаданих діючих АТС придбати обладнання на суму 428 241 грн. Відсоток по кредиту склав 10% річних.

Таким чином, починаючи з вересня 2004 р. підприємство було вимушене сплатити за рік користування кредитом 42 821 грн. 40 коп. У цей час прибуток, очікуваний від підключення АТС, не був одержаний. Крім того, протягом року підприємство було змушене оплачувати технічне обслуговування і експлуатацію телефонного обладнання в сумі 117 600 грн., у тому числі заробітна плата, комунальні платежі та інші орендні платежі за рік склали 120 000 грн.

Упущена вигода склала 276 000 грн. виходячи з наступного розрахунку: 4 600 (кількість номерів) х 5 грн. (середній прибуток з одного номера на місяць) х 12 (кількість місяців).

Таким чином, загальна сума матеріальної шкоди, завданої товариству діями ВАТ «Укртелеком», яке займає монопольне становище на ринку послуг зв´язку склала:

42821,4 грн.+117600 грн.+120000 грн. + 276000 грн. = 556 421 грн. 40 коп.

Після прийняття рішення у справі ТОВ «Телефонна компанія «Дельта» подала позов до господарського суду області з вимогою відшкодування 556 тис. грн. шкоди. Рішенням суду позовні вимоги заявника були задоволені.