Конкурентне право України

3. Розмежування компетенції антимонопольних органів

Різноманіття загальнодержавних і регіональних ринків, відмінність в наслідках до яких призводять порушення конкурентного законодавства суб´єктами господарювання, органами влади і місцевого самоврядування, об´єктивно привели до розмежування компетенції при розгляді справ Комітетом, постійно діючою адміністративною колегією Комітету, тимчасовою адміністративною колегією Комітету, державним уповноваженим Комітету, адміністративною колегією територіального відділення Комітету.

Найбільша кількість розглянутих справ припадає на територіальні відділення.

Адміністративній колегії територіального відділення підвідомчі справи про порушення у вигляді:

—зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на регіональному ринку;

—антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, крім тих, які підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

- делегування повноважень органів влади або органів місцевого самоврядування, крім тих, які підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

- схиляння до порушень, створення умов для здійснення
таких порушень або їх легітимації органами влади, органами
місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, крім тих, які підвідомчі
постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

—обмежувальної і дискримінаційної діяльності суб´єктів господарювання, об´єднань, передбаченої частинами 1 і 2 ст. 18, статтями 19, 20 і 21 Закону про захист економічної конкуренції, крім тих, які підвідомчі державному уповноваженому Комітету;

—ненадання, надання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення, адміністративною колегією територіального відділення Комітету або нормативно-правовими актами терміни або надання недостовірною інформації територіальному відділенню;

—створення перешкод працівникам територіального відділення Комітету в проведенні перевірок, огляду, вилучення або накладенні арешту на майно, документи, предмети або інші носії інформації;

—надання рекомендацій суб´єктами господарювання, об´єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, які схиляють до здійснення порушень законодавства про захист економічної конкуренції або сприяють здійсненню таких порушень, крім тих, які підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії.

Справи, підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення, розглядаються в територіальному відділенні за місцем здійснення порушення або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення.

Наприклад, Львівська залізниця розташована на території декількох прилеглих областей. У разі зловживання нею своїм монопольним становищем при подачі — прибиранню вагонів ущемлення прав споживачів може мати місце для вантажовідправників Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької або інших областей. Тому справи про зловживання монопольним становищем розглядатимуться відповідними обласними антимонопольними органами.

Інший приклад: ПП «Укріміджкалендар» (юридична адреса в м. Києві) поширювало серед підприємств Донецької області неточні відомості щодо наявності у нього виняткових прав на випуск настольних перекидних іміджкалендарів і відсутність таких прав у ТОВ «Норма-Прес» (м. Донецьк).

Дані дії підприємства містять ознаки порушення, передбаченого ст. 8 Закону про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді дискредитації господарюючого суб´єкта шляхом поширення в якій-небудь формі неточних відомостей, пов´язаних з діяльністю господарюючого суб´єкта, які заподіяли збиток діловій репутації господарюючого суб´єкта.

Наслідки порушення з боку ПП «Укріміджкалендар» конкурентного законодавства мали місце на регіональному ринку (Донецька область), оскільки неточні відомості щодо ТОВ «Норма-Прес» поширювалися відповідачем серед учасників іміджкалендаря «Діловий Донбас» - 2004 (довідник регіональної еліти) і при підготовці подібних календарів на 2005 рік ПП «Укріміджкалендар» і ТОВ «Норма-Прес» знаходилися в конкурентних відносинах. У цьому випадку справа про недобросовісну конкуренцію може бути підвідомча Донецькому обласному територіальному відділенню АМКУ або Київському міському територіальному відділенню Комітету.

Державному уповноваженому Комітету підвідомчі справи про порушення у вигляді: зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на ринку, який охоплює декілька регіонів, або на загальнодержавному ринку або обмежувальної і дискримінаційної діяльності суб´єктів господарювання, об´єднань, якщо наслідки порушення мають місце на загальнодержавному ринку.

Крім того, він може розглянути справу про ненадання, надання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені терміни або надання недостовірної інформації, а також створення перешкод працівникам Комітету в проведенні перевірок, огляду, вилучення або накладенні арешту на майно, документи, предмети або інші носії інформації.

Тимчасова адміністративна колегія Комітету може бути утворена для розгляду будь-якої справи. Проте понад усе набула поширення практика створення колегій на базі територіальних відділень для розгляду і прийняття рішень у найбільш значущих справах у регіонах.

Постійно діючій адміністративній колегії Комітету підвідомчі справи про порушення у вигляді: антиконкурентних дій органів адміністративно-господарського управління і контролю, діяльність яких поширюється на всю територію України; схиляння до порушень, створення умов для здійснення таких порушень або їх легітимації центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями і надання їм рекомендацій.

Комітету підвідомчі насамперед справи про порушення у вигляді антиконкурентних дій центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування відповідного рівня; справи, матеріали яких пов´язані із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів або містять державну таємницю, або якщо відповідачем у справі є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Крім того, необхідно врахувати, що Комітет може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу.

Справи про порушення у вигляді обмеження в господарській діяльності суб´єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся в Комітет або його територіальне відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, підвідомчі тим органам Комітету, яким підвідомча справа, що повинна розглядатися за такою заявою.

Справи про порушення у вигляді невиконання рішення, попереднього рішення органів Комітету або їх виконання не в повному обсязі розглядаються органами Комітету, які прийняли відповідне попереднє рішення або рішення.

Наприклад, стосовно ВАТ «Облгаз» було прийнято рішення територіального відділення про припинення порушення і накладення штрафу. Товариство сплатило штраф за порушення конкурентного законодавства. Проте в ході подальшого контролю було виявлено, що структурні підрозділи товариства в містах області продовжують зловживати монопольним становищем.

У цьому випадку справа про невиконання повинна розглядатися територіальним відділенням.

Голова Комітету має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, за поданням державного уповноваженого Комітету, керівника структурного підрозділу Комітету, голови територіального відділення або за власною ініціативою будь-які матеріали, що перебувають у провадженні органу або посадовця, уповноважених на їх розгляд, передати на розгляд іншому органу або посадовцю.