Конкурентне право України

2. Розгляд заяв антимонопольными органами

Заяви про ознаки порушень конкурентного законодавства у справах, підвідомчих адміністративній колегії територіального відділення, подаються у відділення за місцем вчинення порушення або за місцем перебування відповідача, або за місцем настання наслідків порушення.

Заяви про порушення в інших справах подаються в Комітет. Заява повинна подаватися у письмовій формі і містити найменування органу, в який подається заява; найменування, поштову адресу, інші реквізити (факс, телефон) заявника; найменування, поштову адресу, інші реквізити відповідача; вимоги і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги; перелік документів, які додаються до заяви; підпис заявника або його представника із зазначенням часу подачі заяви.

До заяви додаються матеріали, наявні у заявника, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

Заява про порушення конкурентного законодавства розглядається протягом тридцяти календарних днів, а у разі потреби отримання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, термін розгляду заяви може бути подовжений державним уповноваженим, головою відділення на шістдесят календарних днів, про що письмово повідомляється заявникові.

Якщо стосовно відповідача, зазначеного в заяві, вже відкрито справу за вказаними в заяві ознаками порушення, заява може бути приєднана до цієї справи, про що письмово повідомляється заявникові.

Встановивши, що заява подана без дотримання зазначених вимог і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений, голова відділення залишає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявнику і надає йому термін для усунення недоліків.

Наприклад, мешканці будинку звернулися у відділення із заявою про те, що тепломережа надає їм неякісні послуги, температурний режим в квартирах не відповідає нормам, і тому просять зобов´язати тепломережу зробити перерахунок і притягти її до відповідальності. Проте при цьому заявники не додали до заяви жодного документа, що підтверджує факт надання неякісних послуг централізованого теплопостачання як з боку тепломережі, так і з боку житлово-експлуатаційної організації. Такими документами є:

• копії заяв, надіслані в житлово-експлуатаційну організацію і тепломережу, з проханням направити представників для встановлення причини надання неякісних послуг, з відмітками про їх реєстрацію в комунальних службах і відповіді на них;

  • копії актів-претензій, складені і підписані не менш як трьома мешканцями будинку, з відміткою про реєстрацію в комунальних службах, в яких зафіксована температура усередині кожної кімнати, період, протягом якого надавалися неякісні послуги;
  • копії документів (квитанції), що підтверджують оплату за надані неякісні послуги.

У цьому випадку відділення залишає заяву без руху.

Час, на яку заяву було залишено без руху, не зараховується в строк розгляду заяви. У разі невиконання зазначених вимог у встановлений термін заява може бути залишена без розгляду, про що письмово повідомляється заявникові. Якщо заявник відмовився від заяви, то вона залишається без розгляду, що не є перешкодою для продов-Комітетом, відділенням дослідження з питань, порушених у заяві. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися в Комітет, відділення з повторною заявою про порушення.

Розгляд заяви може бути зупинений за власною ініціативою органу Комітету або голови територіального відділення або за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Комітету, судом, господарським судом пов´язаної з цією заявою справи або до рішення державним органом пов´язаного з ним іншого питання. Про зупинення розгляду заяви письмово повідомляється заявникові.

Прийнявши заяву, співробітники відділення (Комітету) готують план його розгляду, який затверджується головою відділення (держуповноваженим) і включає вивчення нормативних документів, аналіз інформації, викладеної в заяві, підготовку запитів за інформацією, якої бракує, узагальнення зібраної інформації і підготовку подання про початок розгляду справи або листа про відсутність ознак порушень.

У разі невиявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноважений, голова відділення відмовляють у розгляді справи, про що письмово повідомляється заявникові.

Розпорядження про початок справи або про відмову в розгляді справи на підставі частини 2 ст. 36 Закону про захист економічної конкуренції, підвідомчій Комітету, адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Комітету, приймає державний уповноважений Комітету.

Розпорядження про початок справи або про відмову в розгляді справи на підставі частини 2 ст. 36 Закону про захист економічної конкуренції, підвідомчої адміністративній колегії територіального відділення Комітету, приймає адміністративна колегія територіального відділення Комітету.

Розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття, заявникові і третім особам надсилається повідомлення про початок розгляду справи.