Конкурентне право України

1. Сфери діяльності природних монополій

Законодавство України про природні монополії регулюється Законом України «Про природні монополії», Повітряним кодексом України, Кодексом торговельного мореплавства України, законами України «Про захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про транспорт», «Про зв´язок», «Про трубопровідний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про електроенергетику», іншими законами України, які встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій.

Сфера дії Закону про природні монополії поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які перебувають в стані природної монополії, а також на суміжних ринках за участю суб´єктів природних монополій.

Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб´єктів природних монополій не застосовується у сферах, які не належать до природних монополій, якщо інше не встановлене законами України.

Крім того, законодавством про природні монополії можуть встановлюватися особливості регулювання діяльності суб´єктів природних монополій на окремих товарних ринках.

У конкурентному законодавстві термін «природна монополія» вживається як стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є ефективнішим за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв´язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), які виробляються суб´єктами природних монополій, не можуть бути замінені в споживанні іншими товарами (послугами), у зв´язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), чим попит на інші товари (послуги). При цьому розрізняють суміжний ринок — товарний ринок, який не перебуває в стані природної монополії, для суб´єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб´єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних монополій. Суб´єкт природної монополії — суб´єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває в стані природної монополії.

Відповідно до Закону про природні монополії регулюється діяльність суб´єктів природних монополій у сферах транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; транспортування інших речовин трубопровідним транспортом; передача і розподіл електричної енергії; користування залізницею, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об´єктами інфраструктури, які забезпечують рух залізничного транспорту загального користування; управління повітряним рухом; зв´язок загального користування; централізоване водопостачання і водовідведення, централізоване постачання теплової енергії; спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Наприклад, транспортування природного газу здійснюється облгазами і міськгазами, передача і розподіл електричної енергії Обленерго і підприємствами електричних мереж (ПЕМ), послуги зв´язку загального користування надаються «Укртелекомом»; централізованого водопостачання і водовідведення — Водоканалами, постачання теплової енергії — Тепломережами.

Перелік суб´єктів природних монополій складається і ведеться АМКУ відповідно до його повноважень.

До суміжних ринків, які регулюються відповідно до Закону України про природні монополії, відносяться постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом; зберігання природного газу в об´ємах, які перевищують рівень, що встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по зберіганню природного газу (ліцензійними умовами); внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом; виробництво електричної енергії в об´ємах, які перевищують рівень, що встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по виробництву електричної енергії (ліцензійними умовами); постачання електричної енергії; виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в об´ємах, які перевищують рівень, що встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по виробництву теплової енергії (ліцензійними умовами); надання послуг міжміського і міжнародного телефонного зв´язку.

Наприклад, постачання нафти трубопроводами здійснюють компанії «Укрнафта», «Чорноморнафтагаздобича», «Лукойл», «ТНК» таін.

Постачання електроенергії в Донецькій області за регульованим тарифом здійснюють ВАТ «Донецькобленерго», ГП «Укренерговугілля», ВАТ «Пем-енерговугілля», ТОВ «Сервіс-інвест»; за нерегульованим тарифом — ТОВ «Схід-енерго», ДП «Енергоатом» таін.

Виробництво електроенергії здійснюється атомними, гідро- і теплоелектростанціями.

Перевезення вантажів залізничним транспортом здійснюють Одеська, Львівська, Донецька та інші залізниці, а морським транспортом — Чорноморське морське пароплавство, ТОВ «Торговий флот Донбасу» та ін.