Конкурентне право України

1. Поняття і види узгоджених дій

Законодавство про захист економічної конкуренції встановлює певні правила до узгоджених дій суб´єктів господарювання, які регламентують їх поведінку на ринку.

Згідно з ст. 5 Закону про захист економічної конкуренції узгодженими діями є укладення суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, а також будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання.

Узгодженими діями є також створення суб´єкта господарювання, якщо результатом створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили зазначений суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання.

Юридичні або фізичні особи, які здійснюють або мають намір здійснювати узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

На відміну від антиконкурентних неузгоджених дій узгоджені дії направлені на підвищення ефективності виробництва і не повинні призводити до недопущення, усунення або обмеження конкуренції.

Розрізняють такі види узгоджених дій.

Горизонтальні узгоджені дії є укладенням суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товару.

Прикладом горизонтальних узгоджених дій є будь-які угоди між молокозаводами або хлібозаводами, що працюють в територіальних межах області. Або будь-які угоди між коксохімзаводами чи машинобудівними заводами одного профілю, що працюють на загальнодержавному ринку.

Вертикальні узгоджені дії — укладення суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не конкурують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому знаходяться або можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).

Конгломератні узгоджені дії — це укладення суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли суб´єкти господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не конкурують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не знаходяться і не можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).

Змішані узгоджені дії становлять укладення суб´єктами господарювання угод в будь-якій формі, прийняття об´єднаннями рішень в будь-якій формі, будь-яка інша узгоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб´єктів господарювання, створення суб´єкта господарювання, ціллю або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, що створили вказаний суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання, коли частина суб´єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому знаходяться або можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач), а інша частина не конкурують і в існуючих умовах не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не знаходяться і не можуть знаходитися у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).

У конкурентному праві розрізняють поняття задіяного ринку товару, суміжного ринку товару і рівноцінних узгоджених дій. Задіяний ринок товару — це відповідний ринок товару, на якому мають або можуть мати місце узгоджені дії або їх наслідки, а також ринки, суміжні з ним. Суміжний ринок товару — ринок товару, відмінного від товару, який обертається на відповідному ринку, для суб´єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб´єктів господарювання не можливі без використання товарів, що обертаються на відповідному ринку товару.

Рівноцінні узгоджені дії — узгоджені дії, які мають однакову ціль, чиняться однаковим способом, в однакових умовах, і з високою вірогідністю матимуть однакові наслідки для конкуренції, але в яких беруть участь різні суб´єкти господарювання.

Наприклад, підприємства X, Y, Z і К — учасники одного товарного ринку — роздрібної торгівлі моторними бензинами і дизельним паливом уклали з компанією L, що є власником НПЗ і що здійснює оптову торгівлю нафтопродуктами, договори комісії на реалізацію нафтопродуктів уроздріб через мережу автозаправних станцій цих підприємств (за договорами — Комісіонери).

Умови договорів, за якими компанія L виступає Комітентом, за винятком різних суб´єктів господарювання, що є по ним комісіонерами (X, Y, Z і К), однакові і їх реалізація на практиці в частині встановлення Комітентом єдиних цін реалізації нафтопродуктів на АЗС Комісіонерів обмежує конкуренцію між Комісіонерами як учасниками одного ринку, оскільки вони позбавляються права вільно формувати ціну на власних АЗС. Проте такі узгоджені дії мають і позитивний ефект, оскільки, з одного боку спрямовані на мінімізацію витрат Комісіонерів, пов´язаних з необхідністю залучення додаткових грошових коштів на закупівлю нафтопродуктів, оскільки згідно з угодою реалізація нафтопродуктів здійснюється за рахунок Комітента і за це Комісіонери одержують комісійну винагороду. З іншого боку, у Комітента з´являється можливість поглибленого вивчення ринкової кон´юнктури з метою своєчасного задоволення потреб споживачів в якісному пальному і в досягненні планомірності, ритмічності і безперебійності постачань нафтопродуктів (однією з умов договору є надання Комісіонерами Комітентові щодобових звітів про реалізацію комісійного палива).