Конкурентне право України

Розділ 6. УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ