Конкурентне право України

5. Порядок розгляду заяв (справ) про концентрацію

Комітет або адміністративна колегія Комітету надають суб´єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків і прикладеної до нього інформації попередні висновки про концентрацію.

Термін розгляду заяв про надання попередніх висновків щодо концентрації складає один місяць.

Попередні висновки відповідного органу Комітету надаються у формі листа, в якому вказується:

—можливість надання дозволу на концентрацію;

—можливість відмови в наданні дозволу на концентрацію;

—необхідність або відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію;

— недостатність інформації для будь-якого висновку.

Отримання попередніх висновків щодо концентрації не звільняє учасників концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю від необхідності звернутися в Комітет із заявою про надання дозволу на концентрацію.

Попередні висновки надаються виключно на підставі наданої заявником інформації.

Орган Комітету надає орендодавцеві у випадках, передбачених законодавством, висновки про можливість оренди і умови договору оренди впродовж п´ятнадцяти днів після надходження надісланих йому матеріалів і посилає орендодавцеві висновки про можливість оренди і умови договору оренди відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду державного і комунального майна».

Комітет або адміністративна колегія Комітету розглядає заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття його до розгляду відповідним органом АМКУ.

Заява вважається прийнятою до розгляду після п´ятнадцяти днів з дня її надходження, якщо впродовж цього часу державний уповноважений Комітету не повернув заявникові заяву з повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.

Заява залишається без розгляду у випадку надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що ухвалюється рішення відповідних органів Комітету. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися в Комітет з повторною заявою.

У разі недружнього придбання, якщо учасник концентрації відповідає відмовою іншому учасникові концентрації — заявнику в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Комітетом або адміністративною колегією Комітету заяви, державний уповноважений Комітету на підставі звернення заявника ухвалює рішення про надання учасником концентрації такої інформації в певний термін. Про прийняте рішення повідомляється заявникові. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим рішенням. До надходження вказаної інформації заява залишається без руху.

Заява без доданих документів, які підтверджують плату за її подачу, залишається без руху впродовж тридцяти днів, про що заявникові повідомляється письмово.

За відсутності підстав для заборони концентрації Комітет або адміністративна колегія Комітету ухвалює рішення про надання дозволу на концентрацію.

У разі виявлення підстав для заборони концентрації, а також у разі потреби проведення складного поглибленого дослідження або експертизи відповідні органи Комітету починають розгляд справи про концентрацію, про що приймається розпорядження і письмово повідомляється особі, яка подала заяву. Разом з повідомленням про початок розгляду справи направляється перелік інформації, яку заявник повинен надати для ухвалення органами Комітету рішення у справі.

Термін розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Перебіг терміну починається з дня надання заявником інформації в повному обсязі. Якщо протягом терміну розгляду справи органами Комітету рішення не ухвалене, вважається, що на концентрацію надано дозвіл, про що орган Комітету, який розглядав справу, може повідомити заявника.

Розгляд справи припиняється у разі неможливості її розгляду до рішення органом Комітету, судом, господарським судом пов´язаної з нею іншої справи або до рішення державним органом пов´язаного з нею іншого питання. Про припинення розгляду справи та його відновлення органами Комітету приймається розпорядження, про що повідомляється заявникові.

Органи Комітету відновлюють розгляд справи після усунення обставин, які зумовили його припинення.

Перебіг терміну розгляду справи зупиняється з дня припинення розгляду справи. З дня відновлення розгляду обчислення терміну розгляду справи продовжується.

За результатами розгляду справ про концентрацію приймається рішення:

—про надання дозволу на концентрацію, узгодження змін до установчих документів господарських товариств, об´єднань або заборону концентрації (компетенція тільки Комітету);

—про надання дозволу на концентрацію, узгодження змін до установчих документів господарських товариств, об´єднань (адміністративна колегія Комітету).

У рішенні вказуються результати розгляду справи по суті (надання дозволу на концентрацію або відмова в наданні дозволу на концентрацію, зокрема надання дозволу або відмова в наданні дозволу орендодавцеві на оренду цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який знаходиться в державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим), наводяться мотиви рішення, висновки щодо умов договору оренди, наголошуються дії, які заявник повинен виконати або від яких повинен утриматися (Додаток 5).

Найбільш складні рішення ухвалюються у справах про відмову в наданні дозволу на концентрацію, оскільки вони вимагають значного збору інформації і поглибленого вивчення ринку. Прикладом може служити справа відносно ЗАТ «Сармат» (м. Донецьк), яке звернулося із заявою про надання дозволу на придбання акцій ЗАТ «Оболонь», що забезпечує перевищення 50 голосів у найвищому органі управління емітента.

Інвестиційною компанією «Керамет-інвест» на підставі договору комісії із ЗАТ «Сармат» було придбано у фізичних осіб — акціонерів ЗАТ «Оболонь» пакет акцій, який складає 11 відсотків статутного фонду ЗАТ «Оболонь». Перереєстрація права власності на вказаний пакет акцій проведена не була.

За інформацією, наданою учасниками концентрації, основним видом діяльності ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» є виробництво пива і безалкогольних напоїв.

ЗАТ «Сармат» і пов´язані з ним відносинами контролю суб´єкти господарювання діють на загальнодержавних ринках пива і безалкогольних напоїв, на яких не займають монопольного (домінуючого) становища.

ЗАТ «Оболонь» і пов´язані з ним відносинами контролю суб´єкти господарювання (далі — група ЗАТ «Оболонь») діють на загальнодержавних ринках пива і безалкогольних прохолодних напоїв, на яких не займають монопольного (домінуючого) становища.

Сукупні частки ЗАТ «Сармат» і групи ЗАТ «Оболонь» на загальнодержавному ринку безалкогольних прохолодних напоїв незначні і складають відповідно 22 і 15,1 відсотка.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі здійснення заявленого придбання суб´єктом господарювання необхідно буде розглядати групу суб´єктів господарювання у складі груп ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь».

Тобто здійснення заявленої концентрації забезпечить групі суб´єктів господарювання у складі ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» сукупну частку на загальнодержавному ринку пива, яка перевищує 35 відсотків. При цьому у разі повного використання наявних виробничих потужностей сукупна частка даної групи перевищить 40 відсотків

Відповідно до частини другої ст. 12 Закону про захист економічної конкуренції монопольним (домінуючим) становищем вважається становище суб´єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.

Досягнення монопольного (домінуючого) становища на ринку товару відповідно до ст. 1 Закону У країни «Про захист економічної конкуренції» визначається як монополізація.

На повідомлення Комітету щодо придбання у разі здійснення заявленої концентрації суб´єктом господарювання у складі груп ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку пива ЗАТ «Сармат» не надало Комітету якої-небудь інформації або доказу того, що в результаті здійснення заявленої концентрації група суб´єктів господарювання у складі груп ЗАТ «Сармат» і ЗАТ «Оболонь» зазнаватиме значної конкуренції на ринку з боку інших суб´єктів господарювання.

Таким чином, у ході розгляду справи було доведено, що група суб’єктів господарювання у складі груп ЗАТ « Сармат » і ЗАТ «Оболонь» завдяки здійсненню заявленої концентрації набуде монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку пива.

На загальнодержавному ринку пива в Україні домінують 4 групи підприємств: ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Сармат», компанія «Інтербрю РГН» і компанія «В.В.Н.», які виробляють 87 відсотків загального об´єму пива, що дає підставу вважати ринок пива висококонцентрованим.

При цьому ЗАТ «Оболонь» реалізує свою продукцію у всіх регіонах України, а також експортує пиво і має найбільшу частку в експорті пива серед інших пивзаводів. Пиво марки «Оболонь» має постійний попит і імідж у всій Україні.

В результаті здійснення заявленої концентрації буде усунений із загальнодержавного ринку пива самостійно діючий могутній суб´єкт господарювання і конкурент ЗАТ «Сармат» — ЗАТ «Оболонь», що істотно підвищить рівень концентрації загальнодержавного ринку пива. Тобто буде істотно обмежена конкуренція на вказаному ринку.

Отже, придбання ЗАТ «Сармат» акцій ЗАТ «Оболонь», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у найвищому органі управління емітента, призведе до монополізації загальнодержавного ринку пива, істотного обмеження конкуренції на вказаному ринку.

Враховуючи викладене, АМКУ ухвалив заборонити ЗАТ «Сармат» (м. Донецьк) придбання акцій ЗАТ «Оболонь» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищестоящому органі управління емітента.

Необхідно відзначити, що у разі відмови в наданні дозволу на концентрацію в рішенні можуть бути запропоновані дії або зобов´язання, за умови виконання яких Комітет, адміністративна колегія Комітету матимуть підстави для надання дозволу на концентрацію.

Рішення органів АМКУ про надання дозволу на концентрацію може бути обумовлене виконанням учасниками концентрації певних вимог і зобов´язань, які усувають або пом´якшують негативний вплив концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов´язання можуть стосуватися, зокрема, обмежень щодо управління, користування або розпорядження майном, а також зобов´язань суб´єкта господарювання виконати відчуження майна.

Розглянемо приклад, коли ТОВ «Укрнафта» звернулося в АМКУ із заявою про надання дозволу на концентрацію шляхом отримання в оренду від різних підприємств цілісних майнових комплексів у вигляді 150 автозаправних станцій (АЗС) у 8 містах України.

ТОВ «Укрнафта» здійснює свою діяльність на ринку роздрібної реалізації автомобільних мастил і планувало здійснювати роздрібну реалізацію світлих нафтопродуктів і дизельного пального через мережу орендованих АЗС. На момент подачі заяви воно зв´язане відносинами контролю з підприємством ВАТ «Укройл» і ВАТ «Арсенал» шляхом володіння контрольними пакетами акцій, а з ВАТ «Славойл» — шляхом поєднання посад (голова правління ТОВ «Укрнафта» є головою наглядової ради ВАТ «Славойл»).

Зазначені підприємства здійснюють свою діяльність на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива через власні АЗС. Територіальними межами ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива виходячи із споживчих властивостей товару є міста і траси.

ВАТ «Славойл» в одному з міст має у власності 8 АЗС з частками на ринку за обсягами реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива близько 20 відсотків при загальній кількості АЗС в місті — 21. ТОВ «Укрнафта» в цьому місті планує одержати в оренду від інших підприємств 10 АЗС з частками на ринку за обсягами реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива близько 25 відсотків, тобто тоді загальна частка на ринку ТОВ «Укрнафта» перевищуватиме 35 відсотків. Таким чином, оренда ТОВ «Укрнафта» вказаних АЗС в місті з урахуванням його відносин контролю з ОАО «Славойл» призведе до монополізації ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива в місті.

За результатами аналізу зміни структури ринків роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива по інших містах і трасах України, де ТОВ «Укрнафта» планувало одержати в оренду АЗС, ознак монополізації вказаних ринків не виявлено.

Антимонопольним комітетом було надано дозвіл ТОВ «Укрнафта» на концентрацію шляхом отримання в оренду від різних підприємств цілісних майнових комплексів у вигляді 150 АЗС у 8 містах України за умови, що до початку здійснення діяльності на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів і дизельного палива в місті голова правління ТОВ «Укрнафта» вийде з складу наглядової ради ВАТ «Славойл».

Рішення про надання дозволу на концентрацію може бути надано на невизначений або конкретно визначений термін, який, як правило, не повинен перевищувати п´яти років.

Концентрація повинна бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію, якщо більший термін не визначений в рішенні. Якщо концентрація в цей термін не здійснена, учасники концентрації повинні подати нову заяву про отримання дозволу органів Комітету на концентрацію.

Розгляд справи про концентрацію суб´єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті справи у випадку: надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи; ненадання заявником інформації у встановлений органами Комітету термін, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи. Закриття розгляду справи не позбавляє заявника права звернутися в Комітет з новою заявою про надання дозволу на концентрацію.

Рішення про надання дозволу на створення суб´єкта господарювання, який є господарським товариством або об´єднанням, є одночасно рішенням про узгодження установчих документів відповідного господарського товариства, об´єднання.

У ході розгляду справи про концентрацію службовці Комітету, відділення збирають і аналізують документи і відомості, досліджують ринок, одержують усні і письмові пояснення службових осіб і громадян, організовують проведення експертиз, виносять на розгляд подання з висновками у справі.

Комітет або адміністративна колегія Комітету надають дозвіл на концентрацію у випадку, якщо вона не приводить до монополізації або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині.

Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на здійснення якої Комітет не надав дозволу, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів вказаної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002г. № 219 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб´єктів господарювання».

Концентрація в процесі приватизації може бути заборонена у випадку, якщо вона призводить до монополізації або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині.

Копія після прийняття рішення відсилається заявникові в десятиденний термін з дня його прийняття.