Конкурентне право України

2. Умови отримання згоди на концентрацію

У економіці постійно здійснюються сотні, тисячі різних видів концентрації. Проте не всі з них мають істотний вплив на структуру товарних ринків або можуть призвести до монополізації. Тому ст. 24 Закону про захист економічної конкуренції передбачено конкретні випадки, при яких необхідна згода на концентрацію.

Попереднє отримання дозволу Комітету або адміністративної колегії Комітету на концентрацію є обов´язковим, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, зокрема за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн. евро, визначену за курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому повинні дотримуватися дві умови.

По-перше, вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менше ніж у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 млн. евро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року. По-друге, вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча би одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 млн. евро, визначену за курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року.

Дані умови отримання попередньої згоди поширюються на такі види концентрації:

1. Злиття двох або більше суб´єктів господарювання;

2. Приєднання одного суб´єкта господарювання до іншого;

3.Придбання безпосередньо або через інших осіб контролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або кількома суб´єктами господарювання або частинами суб´єктів господарювання, зокрема шляхом:

—безпосереднього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, отримання у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, зокрема придбання активів суб´єкта господарювання, що ліквідовується;

- отримання в управління, оренду, лізинг, концесію або отримання іншим способом права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, зокрема придбання активів суб´єкта господарювання, який ліквідовується;

— призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника наглядової ради, правління, іншого наглядового або виконавчого органу суб´єкта господарювання особи, яка вже займає одну або декілька з перерахованих посад в інших суб´єктах господарювання;

—створення ситуації, при якій більше половини посад членів наглядової ради, правління, інших наглядових або виконавчих органів двох або більше суб´єктів господарювання займають одні і ті самі особи;

—створення суб´єкта господарювання двома і більше суб´єктами господарювання, який тривалий період буде самостійно здійснювати господарську діяльність, і при цьому вказане створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб´єктами господарювання, які створили цей суб´єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб´єктом господарювання;

—отримання безпосередньо або через інших осіб контролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або декількома суб´єктами господарювання або частинами суб´єктів господарювання іншим способом, ніж зазначено вище.

4. Безпосереднє або опосередковане придбання, отримання у власність іншим способом або отримання в управління часток (акцій, паїв), яке забезпечує досягнення або перевищення 25 або 50 відсотків голосів у найвищому органі управління відповідного суб´єкта господарювання.

Учасниками концентрації відповідно до ст. 23 Закону про захист економічної конкуренції є: суб´єкти господарювання, стосовно яких здійснюються або має здійснитися злиття, приєднання; суб´єкти господарювання, які набувають або мають намір придбати контроль над суб´єктом господарювання, або суб´єкти господарювання, стосовно яких набувають або повинні набути контроль; суб´єкти господарювання, активи (майно), частини (акції, паї) яких отримуються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або повинні бути одержані, зокрема їх покупці (одержувачі); суб´єкти господарювання, які є або мають намір стати засновниками (учасниками) новоствореного суб´єкта господарювання.

У випадку, якщо одним із засновників є орган виконавчої стративно-господарського управління і контролю, учасником концентрації вважається також суб´єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного фонду новоствореного суб’єкта господарювання. Учасниками концентрації можуть бути фізичні і юридичні особи, пов´язані з перерахованими вище учасниками концентрації відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб відповідно до ст. 1 Закону єдиним суб´єктом господарювання.