Конкурентне право України

Розділ 5. КОНЦЕНТРАЦІЯ (ЗЛИТТЯ) СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ