Конкурентне право України

Розділ 3. МОНОПОЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СУБ´ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ