Конкурентне право України

1. Завдання і принципи діяльності

Відповідно до Конституції України і Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України є державним органом влади із спеціальним статусом, ціллю діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції в усіх сферах економіки і підприємницької діяльності; припинення монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції; а також проведення державної політики по розвитку товарних ринків і конкуренції.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ) обумовлюються його завданнями і повноваженнями, які полягають в особливому порядку призначення і звільнення з посади голови АМКУ, його заступників, державних уповноважених і голів територіальних відділень, у спеціальних процесуальних основах діяльності, наданні спеціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Комітету.

АМКУ підконтрольний Президентові України і підзвітний Верховній Раді України, якій щорічно надає звіт про свою діяльність.

Основним завданням АМКУ є участь у формуванні і реалізації конкурентної політики в частині:

• здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на принципах рівності суб´єктів господарювання перед законом і пріоритету прав споживачів, попередження, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України

  • контролю за концентрацією, узгодженими діями суб´єктів господарювання і регулювання цін (тарифів) на товари, які виробляються суб´єктами природних монополій;
  • сприяння розвитку добросовісної конкуренції;
  • методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції.

Основні принципи діяльності АМКУ будуються на законності, гласності і захисті конкуренції на принципах рівності фізичних і юридичних осіб перед законом і пріоритету прав споживачів.