Конкурентне право України

Прийняті скорочення

Антимонопольний комітет України — АМКУ;

Обласне (міське) територіальне відділення Антимонопольного комітету України — відділення комітету;

Закон України «Про захист економічної конкуренції» — Закон про захист економічної конкуренції;

Закон України «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» — Закон про обмеження монополізму;

Закон України «Про природні монополії» — Закон про природні монополії;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про Положення про порядок проведення перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції» — Положення про перевірки;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства» — Правила розгляду справ;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв в Антимонопольний комітет України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб´єктів господарювання» — Положення про концентрацію;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв органам Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб´єктів господарювання» — Положення про узгоджені дії;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження типових вимог до узгоджених дій суб´єктів господарювання для загального звільнення від попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб´єктів господарювання» — Типові вимоги до узгоджених дій;

Наказ Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2005 р. № 13 «Про затвердження Положення про складання і ведення переліків суб´єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках» — Положення про перелік монополістів;

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 27 січня 2004 р. № 24-р «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення основних типів товарних ринків» — Рекомендації щодо основних типів ринків;

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. № 49-р «Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб´єктів господарювання на ринку» — Методика визначення монопольного становища;

Промислово-фінансові групи — ПФГ;

Техніко-економічне обгрунтування — ТЕО;

Методичні рекомендації щодо визначення монопольного ціноутворення, затверджені наказом Антимонопольного комітету України від 13.02.2002 г. № 9 — Рекомендації щодо монопольного ціноутворення;

Кодекс України про адміністративні правопорушення — КпАП;

Національна комісія з регулювання електроенергетики України — НКРЕ;

Національна комісія з регулювання зв´язку України — НКРЗ.