Україна йде дорогою формування ринкової економіки. Центральне місце в розпочатих економічних реформах посідає створення ринкового механізму і його основної ланки —конкуренції. Після ухвалення Верховною Радою України в 1992 р.

Закону України «Про обмеження монополізму і недопущенні недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» в нашій державі розпочався перший етап формування конкурентного законодавства, яке багато вчених і практиків без перебільшення вважають малою конституцією ринкової економіки.

Другий етап формування конкурентного законодавства почався зі вступом у дію в 2002 р. Закону України «Про захист економічної конкуренції», який не лише посилив захист конкуренції в державі, а й максимально наблизив наше конкурентне право до права європейських держав і Європейського Співтовариства в цілому.

Конкуренція — складна економічна категорія. Не менш складним є конкурентне право, яке всіма правовими засобами покликане забезпечити захист і розвиток конкуренції в державі.

Саме конкурентне законодавство встановлює правила поведінки підприємців на ринку, захищає суб´єктів господарювання від заборонених видів монополістичної діяльності і антиконкурентних дій органів влади і місцевого самоврядування.

Більшість вчених сьогодні впевнені у необхідності розвитку конкурентних відносин, проте один із парадоксів полягає у відсутності ясного і цілісного трактування конкуренції, розуміння її специфічних особливостей і закономірностей. Підтвердженням цьому слугує ухвалення різного роду рішень на всіх рівнях від органів місцевого самоврядування до уряду, внаслідок яких спотворюються умови господарювання в змагальності, ущемлюється або усувається конкуренція.

Конкуренція може бути ослаблена в результаті непродуманих заходів державної економічної політики, а ринкова влада окремих суб´єктів господарювання посилена різними методами втручання в економіку. Тому правове регулювання конкуренції передбачає широку участь антимонопольних органів спільно зі всіма органами виконавчої влади у виробленні ефективної економічної політики держави щодо формування конкурентної структури ринку, розвитку підприємництва.

Специфічні проблеми правового регулювання виникають у сфері діяльності природних монополій, які зумовлюють стан багатьох галузей економіки і громадян країни. При цьому головне завдання антимонопольних органів — через контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, які виробляються природними монополіями, не допустити диктату монопольних утворень і обмеження інтересів споживачів.

Важливі завдання стоять перед антимонопольними органами і в сфері зняття адміністративних бар´єрів, які встановлюють органи влади і місцевого самоврядування на шляху розвитку приватного бізнесу, припинення зловживань при здійсненні ними контрольних функцій.

Все це диктує необхідність всебічного дослідження зазначених проблем і підготовки фахівців у сфері конкурентного права України. З цією метою і написаний даний навчальний посібник.

Автор поставив собі за мету не лише систематизувати весь масив конкурентного права, а й, використовуючи свій досвід роботи в антимонопольних органах із моменту їх створення, продемонструвати приклади аналізу товарних ринків, розгляді конкретних справ і заяв з різних видів порушень конкурентного законодавства, судову і адміністративну практику. Всі вони органічно пов´язані з темами курсу «Конкурентне право України». Крім того, написанню книги сприяв досвід читання автором лекцій з даного курсу на економічному і економіко-правовому факультетах Донецького національного університету.

Автор висловлює глибоку вдячність колегам по роботі, які своїми цінними зауваженнями допомогли підготувати цю книгу.