Гроші та кредит

Тема 16. Фондовий ринок, його організаційна структура й операційний механізм