Гроші та кредит

Корпоративні облігації

Важливим джерелом формування позикового капіталу стали випуски облігаційних позик великих акціонерних корпорацій. В Україні емітентами корпоративних акцій можуть стати будь-які підприємства усіх форм власності й організаційно-правового статусу. Але встановлені вимоги до емітента такі жорсткі, що облігації підприємств в Україні - вкрай рідке явище. А головне, не використовуються значні переваги цього виду облігацій для кредитування основного і оборотного капіталу виробничої сфери. Певною перешкодою залишається невизначеність майнового стану підприємств, а, отже, і неясність майнових прав кредиторів.

Узагальнюючи особливості багаточисельних форм облігаційних позик, слід вказати на такі переваги й недоліки облігацій для емітентів і власників-інвесторів.

Види облігацій

Переваги

Вади

Для емітента

Для інвестора

Для емітента

Для інвестора

Заставні

Відсутні проблеми з розміщенням

Високий рівень гарантій повернення боргу

Ризик застави активів та їх втрати

Відносно невеликий прибуток в порівнянні з іншими джерелами

Беззаставні

Можливість отримати кошти без застави

Отримання вищих відсотків ніж від заставних облігацій

Обмежені розміри позики. Необхідність високої репутації в діловому світі

Неможливість пред´явлення майнових санкцій у випадку несплати боргу

Ті, що відкликаються

Можливість дотермінового відклику, погашення та вибору терміну погашення

Можливість отримання різниці між відзивною та номінальною вартістю

Плата за достроковий відклик

Обмеження прав власності на облігації та можливість відклику з мінімальною премією

Серіальні

Поступове скорочення відсоткових платежів

Стійке погашення заборгованості

Щорічна виплата частини боргу

Розширювальні та звужувальні

Можливість реалізації з довгостроковою перспективою

Можливість вибору термінів погашення

Можливість зміни інформації про термін погашення інвестором

Більш висока ціна у порівнянні з іншими облігаціями

Конвертовувані

Можливість зниження ціни позики і гнучкість у погашенні боргу

Високий ступінь безпеки вкладання коштів

Дохід може бути меншим ніж за звичайними облігаціями