Гроші та кредит

Види облігацій

Залежно від особливих ознакових елементів облігаційних позик на ринку цінних паперів обертаються такі види облігацій:

Класифікація облігацій

Класифікація облігацій

Ознаки класифікації

Види облігацій

За ознакою емітента

Державні

Муніципальні

Корпоративні

Іноземні

За способом реєстрації руху

Іменні

На пред´явника

За формою виплати доходу

За фіксованим відсотком

З плаваючим відсотком

З дисконтом

Виграшні позики

За строками випуску позики

Короткострокові (до 1 року)

Середньострокові (1-5 років)

Довгострокові (5 - 30 років)

Безстрокові

З правом дострокового погашення

За метою емісії

Фінансування нових інвестиційних проектів

Рефінансування заборгованості емітента

Фінансування невиробничої діяльності

За надійністю (наявністю забезпечення)

Забезпечені

Незабезпечені

За наявністю обмежень обігу

Вільнообернені

З обмеженим обертанням

Без обігу

Державні облігації вважаються еталоном надійності, тому що держава має найменший ризик банкрутства. Але чим менший ризик, тим менше підстав для сплати високого відсотку. Ось чому із усіх облігацій, що обертаються на фондовому ринку, державні облігації приносять найменший дохід. Протилежна ситуація, тобто складається максимальна прибутковість облігацій тих емітентів, які викликають найменшу довіру. Наприклад, іноземні компанії нерідко сплачують найвищі відсотки як своєрідну "премію" за підвищений ризик.