Гроші та кредит

Норми вексельного права

Дія вексельного права розпочинається лише тоді, коли вексель виписано і передано у повне володіння і розпорядження кредитора. Провідними принципами цього права стали безумовність зобов´язання і неможливість заперечень, формальність вимог і дотримання форми, абстрактність вексельних зобов´язань і їх відокремленість від основоположних угод, спрощена і мобільна форма уступки вексельних прав, односторонність передачі прав і обов´язків та неможливість одночасних зустрічних вимог, право оберненої вимоги (регресивність), солідарна відповідальність кожної окремо взятої векселезобов´язаної особи і всіх разом.

Важливо наголосити, що у переважній більшості країн світу діє один вексельний закон (статут), який належним чином охороняє і захищає права усіх учасників вексельного обігу, а порушення норм і правил карає з найвищою суворістю. Провідними складовими елементами вексельного права є:

1. грошовий вираз вексельних зобов´язань;

2. строковість і визначеність вексельних зобов´язань;

3. безумовність і беззастережність, що означає просту і необтяжену застереженнями форму наказу у переказному векселі чи зобов´язання сплатити борг у простому;

4. абстрактність вексельного зобов´язання, що полягає у відсутності, в тексті векселя інформації про характер угоди, в розрахунок за яку він виписаний;

5. оберненість і односторонність передачі прав, яка означає суворе дотримання умов зобов´язання і неможливість будь-яких вимог з боку зобов´язаного;

6. письмова, суворо визначена законом форма векселя, недотримання якої робить цей фінансовий документ недієздатним з позиції вексельного права.