Гроші та кредит

Тема 10. Кредитні системи

Відносини кредиту в даній темі розглядаються як кредитна система, що складає елемент інфраструктури грошового ринку. Студенти мають засвоїти складові елементи кредитної системи і з´ясувати перспективи її розвитку, оволодіти основами організації та функціонування банківської системи на рівні центрального банку і принципами побудови та функціонування комерційних банків, з´ясувати призначення й види небанківських кредитно-фінансових установ, механізмом забезпечення стабільності і вдосконалення банківської системи.