Гроші та кредит

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм