Лекція 1. Предмет курсу

45 р. до н.е. - римський політичний діяч, філософ, письменник і оратор Марк Туллій Цицерон (106-43 рр. до н.е.) вперше до наукового обігу ввів поняття «культура» і пов’язував його з культурою розуму.

XVII ст. - під «культурою» стали розуміти рівень розвитку розумових здібностей окремих народів.

Друга половина XVIII ст. - укорінення в європейській свідомості поняття «культура» у сучасному значенні.

XX ст. - американський антрополог Леслі Уайт (1900-1975) при аналізі проблем культури одним з перших почав користуватись терміном «культурологія».

1982 р. - всесвітня конференція з культурної політики кваліфікувала культуру як комплекс характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, системи цінностей, традицій та вірувань.

Лекція 2. Культура первісного часу

Близько 100 тисяч років тому - оволодіння людиною вогнем.

Близько 40 тис. років до н.е. - поява сучасного типу людини - Hoho sapiens або кроманьйонця.

20-12 тис. років до н.е. - період розквіту печерного живопису.

Близько 15-10 тисяч років тому - одомашнення собаки - першої із приручених тварин.

8 тис. років до н.е. - заснування найстарішого міста в історії людства - Ієріхо- ну в Палестині.

VI-III тис. до н.е. - виникнення відтворюючих, продуктивних форм господарської діяльності - землеробства і скотарства (неолітична революція),

IV- III тис. до н.е. - відкриття й освоєння корисних властивостей металів.

Близько 3000-1100 рр. до н.е. - бронзовий вік, протягом якого бронза була основним металом для виготовлення знарядь праці та зброї.

Лекція 3. Культура Стародавнього Сходу

Близько 5 тис. років до н.е. - поява землеробських общин в долині річки Хуанхе (культура Яншао).

IV—III тис. до н.е. - виникнення найдавніших цивілізацій у Месопотамії та Єгипті.

3300-3100 рр. до н.е. - поява в Стародавньому Єгипті перших зразків ієрогліфічного письма, яке вперше розшифрував в 1822 р. французький вчений-лінгвіст, єгиптолог Жан Франсуа Шампольйон (23.12.1790-4.03.1832).

3100-1500 рр. до н.е. - існування міської цивілізації в Індії (так званої культури Хараппі).

Близько 3000 р. до н.е. - розповсюдження на території Месопотамії клинописної писемності шумерів, яка була розшифрована в XIX ст.

Близько 3000 р. до н.е. - заснування на території Месопотамії перших міст- держав, серед яких виділялось місто Вавилон.

Близько 3000 р. до н.е. - винахід жителями Месопотамії, шумерами, гончарного круга та колеса.

III тис. до н.е. - поява перших шкіл в Стародавньому Єгипті.

XXVII ст. до н.е. - побудова в Саккарі (Стародавній Єгипет) першої ступ- інчатої піраміди для фараона III династії Джосера, який правив в епоху Давнього царства (близько 2630-2611 рр. до н.е.).

Близько 2590 р. до н.е. - побудова піраміди Хуфу (Хеопса) - великої піраміди в Гізі.

Близько 2500 р. до н.е. - в Месопотамії почали точно і докладно вести облік часу за днями, місяцями й роками.

Близько 2400 р. до н.е. - жителі Месопотамії, шумери, вперше в світі виготовили кольорове скло.

Близько 2300 р. до н.е. - правитель Месопотамії Саргон Древній створив першу в історії постійну професійну армію.

2300- 1900-і рр. до н.е. - розквіт стародавньоіндійської цивілізації.

Близько 2000 р. до н.е. - створення в Месопотамії арифметики.

II тис. до н.е. - розквіт давньоєгипетської цивілізації.

1792-1750 рр. до н.е. - правління шостого царя Вавилону - Хаммурапі, при якому був створений перший в історії збірник законів, який історики назвали «Кодексом Хаммурапі».

Середина II тис. до н.е. - завоювання Індії індоєвропейськими племенами аріїв, що нав’язали місцевому населенню власну релігію (брахманізм) і культуру.

Близько 1500 р. до н.е. - в Китаї з’являється ієрогліфічна писемність.

XIVст. до н.е. - релігійна реформа фараона XVIII династії Аменхотепа IV (Ехнатона) - перша в історії спроба запровадження монотеїстичної релігії з культом єдиного бога Сонця - Атона.

Близько 1360 р. до н.е. - створення одного з світових шедеврів мистецтва - скульптурного портрета голови цариці Нефертіті - головної дружини фараона Аменхотепа IV.

Близько 1200 р. до н.е. - виникнення єврейської релігії.

XII-III ст. до н.е. - складання найбільш ранньої поетичної збірки Стародавнього Китаю «Книги пісень», в якій оспівувались подвиги обожнених предків.

Кінець II - початок І тис. до н.е. - складання вед - стародавніх пам’ятників індійської релігійної літератури.

VI ст. до н.е. - створення при правлінні Навуходоносора II озеленених терас Вавилонської вежі, відомих як «висячі сади» Семіраміди.

VI ст. до н.е. - виникнення буддизму, основоположником якого є Сіддхар- тха Гаутама, якого в Індії прозвали Буддою.

551-479 рр. до н.е. - роки життя китайського філософа і пророка, видатного мислителя світу Кун-Фу-цзи, в європейській транскрипції - Конфуцій, основним змістом учення якого став ідеал соціальної гармонії та пошук засобів для його досягнення.

Приблизно VI-V ст. до н.е. - роки життя китайського пророка і учителя Лао- цзи, засновника даосизму, який разом з конфуціанством став одним з головних напрямків китайського культурно-релігійного світогляду.

VI ст. до н.е. - XIII ст. н.е. - будівництво найбільшого в світі Великого каналу в Китаї довжиною понад 1800 км, що з’єднав Пекін з Ханчжоу.

Близько 460 р. до н.е. - відвідання Вавилону давньогрецьким істориком Геродотом.

Близько 450 р. до н.е. - Єгипет відвідав давньогрецький історик Геродот.

350 р. до н.е. - в Стародавньому Китаї було складено перший у світовій історії зоряний каталог на 800 світил.

III ст. до н.е. - винайдення в Стародавньому Китаї компаса і спідометра, початок виготовлення шовку.

214 р. до н.е. - початок будівництва Великого китайського муру для захисту від нападів ворожих племен.

II ст. до н.е. - прокладання Великого шовкового шляху. Близько 145-87 рр.

до н.е. - роки життя «китайського Геродота. творця Історичної науки в Китаї Сима Цяня, автора славнозвісного твору «Шицзи» («Історичні записки»).

105 р. н.е. - початок виробництва в Стародавньому Китаї паперу.

394 р. н.е. - останній зразок ієрогліфічного напису в Єгипті.

Лекція 4. Культура Стародавньої Греції

6000 р. до н.е. - поява перших землеробів на острові Крит і материковій Греції.

3000 р. до н.е. - початок використання бронзи стародавніми греками.

Близько 2000-1100 рр. до н.е. - існування критської, або минойської, культури, яку відкрив англійський археолог Артур Еванс в 1900 р.

Близько 2000-1900 рр. до н.е. - будівництво перших палаців на острові Крит, піднесення минойської культури.

1900 р. до н.е. - початок використання минойцями лінійного письма «А».

Близько 1700 р. до н.е.— зруйнування перших критських палаців під час землетрусу, а потім їх відновлення.

Близько 1600 р. до н.е. - піднесення микенської культури в Греції; поява перших микенців (ахейців) на острові Крит.

XVст. до н.е. - поява на Криті письмового пам’ятника - лінійного письма «Б», яке розшифрував в 1952 р. англійський-архітектор Майкл Вентріс.

1400 р. до н.е. - завоювання. Крита греками-ахейцями, або микенцями, остаточне зруйнування палацу в Кносі.

1400-1100 рр. до н.е. - існування спільної минойсько-микенської культури.

Близько 1200 р. до н.е. - занепад микенської культури в Греції.

1100 р. до н.е. - кінець минойської культури.

XI- VIII ст. до н.е. - створення грецького буквеного алфавіту на основі фінікійського.

ХІ—VIII ст. до н.е. - гомерівський або ранньоархаїчний період в культурі Греції.

XI ст. до н.е. - 476 р. н.е. - античний період в історії та культурі Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.

Між 850-750 рр. до н. е. - припустимий час життя Гомера, грецького епічного поета, автора славнозвісних епічних поем «Одіссея» та «Іліада».

VIII-VI ст. до н. е. - архаїчний період в культурі Греції.

776 р. до н.е. - рік першої зафіксованої олімпіади в Стародавній Греції, початок Олімпійських Ігор.

Близько 750 р. до н.е. - створення Гомером «Одіссеї» та «Іліади» - перших грецьких літературних творів, остаточне формування давньогрецького епосу.

VIII-VII ст. до н.е. - роки життя Гесіода - першого відомого нам по імені давньогрецького поета, автора поем «Теогонія» та «Труди і дні».

VII ст. до н.е. - поява перших монет в Греції.

VII ст. до н.е. - роки творчості Сапфо - ліричної грецької поетеси, яка вважається першою жінкою в історії літератури.

Близько 640-558 рр. до н.е. - роки життя Солона - напівлегендарного давньогрецького законодавця, одного із семи мудреців стародавнього світу, якому приписують афоризм: «Нічого понад міру».

625-547 рр. до н.е. - роки життя Фалеса, родоначальника іонійської і взагалі європейської філософії та науки, першого відомого нам по імені грецького філософа.

610 - близько 546 рр. до н.е. - роки життя Анаксімандра - учня Фалеса, автора першого філософського твору грецькою мовою «Про природу».

VI ст. до н.е. - виникнення в Греції перших бібліотек.

VI ст. до н.е. - роки життя Езопа - напівлегендарного грецького байкаря, родоначальника усної байки.

Близько 580-500 рр. до н.е. - роки життя Піфагора - визначного грецького вченого-математика і філософа.

550 р. до н.е. - побудова в малоазійському місті Ефесі храму богині Артем- іди, який вважався одним з семи чудес світу.

Близько 544 - близько 470 рр. до н.е. - роки життя Геракліта - давньогрецького філософа, основоположника діалектики, якому належить відомий вислів: «Не можна двічі увійти в одну й ту ж воду».

534 р. до н.е. - вперше в трагедії було використано актора, рік народження світового театру.

Близько 525-456 рр. до н.е. - роки життя Есхіла - творця класичної грецької трагедії, «батька трагедії».

V - остання чверть IV ст. до н.е. - класичний період в культурі Греції, час найвищого піднесення грецької культури.

Близько 500-428 рр. до н.е. - роки життя Анаксагора - грецького філософа, автора книги «Про природу», який зробив спробу пояснити закони світобудови.

Близько 500-425 рр. до н.е. - роки життя Фідія - афінського скульптора, кращими роботами якого вважаються 12-метрова статуя Афіни Парфе- нос (діви Афіни) у Парфеноні та 13-метрова статуя Зевса Олімпійського в Олімпії (обидві зроблені з слонової кості та золота).

Близько 496-406 рр. до н.е. - роки життя Софокла - грецького трагіка, автора 123 трагедій, найвідомішими серед яких є «Цар Едіп» і «Антігона».

Близько 484-425 рр. до н.е. - роки життя Геродота - грецького історика, «батька історії», родоначальника історії як науки, першого, хто започаткував літописно-описову форму вивчення суспільства.

Близько 480-406 рр. до н.е. - роки життя Еврипіда - давньогрецького драматурга, автора близько 90 п’єс, одна з найкращих серед яких - «Медея».

470-399 рр. до н.е. - роки життя Сократа - грецького філософа, одного з родоначальників діалектики, який доказав самоцінність людської особи та її самодостатність.

468-460 рр. до н.е. - побудова в місті Олімпії грандіозного храму Зевса, який став головною спорудою всього архітектурного ансамблю Олімпії.

Близько 460-400 рр. до н.е. - роки життя Фукідіда - грецького історика, автора «Історії Пелопоннеської війни», яка вважається одним з перших і найкращих історичних творів, найвищим досягненням грецької історіографії.

Близько 460-377 рр. до н.е. - роки життя Гіппократа - видатного лікаря античного світу, реформатора медицини.

Друга половина V ст. до н.е. - виникнення в Греції науки про ораторське мистецтво - риторики.

447-438 рр. до н.е. - побудова архітекторами Іктіном і Каллікратом Парфенона - головного храму Афін, шедевру світової архітектури.

Близько 446-385 рр. до н.е. - роки життя Арістофана - давньо-грецького комедіографа, «батька комедії».

444-429 рр. до н.е. - правління Перикла в Афінах, «золотий вік» афінської демократії, час бурхливою розвитку мистецтва, філософії, літератури, театру, риторики, права.

Близько 440 р. до н.е. - створення скульптором Поліклетом статуї «Дори- фор» - юнака зі списом.

Близько 428-347 рр. до н.е. - роки життя Платона - грецького філософа і письменника, який вперше в історії філософії створив універсальну ідеалістичну систему.

IV ст. до н.е. - побудова в Афінах на схилі Акрополя театру, який вміщав до 17 тис. чоловік.

387 р. до н.е. - 529 р. н.е. - існування на окраїні Афін філософської школи - Академії, яку заснував Платон.

Близько 384-322 рр. до н.е. - роки життя Демосфена - одного з найвидатніших ораторів усіх часів і народів.

21.07.356 р. до н.е. - житель Ефеса Герострат, прагнучи увіковічити своє ім’я в історії, підпалив храм богині Артеміди.

Лекція 5. Культура епохи еллінізму

Близько 412-323 рр. до н.е. - роки життя Діогена Синопського - грецького філософа, найяскравішого представника кінізму.

Остання чверть IV ст. - 30 р. до н.е. - елліністичний період у давньогрецькій культурі.

384-322 рр. до н.е. - роки життя Аристотеля - грецького філософа і вченого, одного з найбільших мислителів стародавнього світу, вихователя Олександра Македонського.

Близько 365-300 рр. до н.е. - роки життя Евкліда - давньогрецького математика, автора декількох книг з математики і геометрії.

341-270 рр. до н.е. - роки життя Епікура - грецького філософа, філософська школа якого проіснувала вісім століть.

Близько 335 - близько 262 рр. до н.е. - роки життя Зенона - грецького філософа, засновника філософської школи стоїцизму.

332-331 рр. до н.е. - заснування в дельті Нілу міста Олександрії - столиці елліністичного Єгипту, центру елліністичної науки.

310-240 рр. до н.е. - роки життя Каллімаха - елліністичного поета і вченого, хранителя Олександрійської бібліотеки.

305 р. до н.е. - створення в Олександрії бібліотеки, обсерваторії, анатомічного інституту, зоосаду.

299-277 рр. до н.е. - побудова грецьким архітектором Состратом Книдсь- ким Олександрійського маяка, який вважався одним з семи чудес світу і був зруйнований внаслідок землетрусів 21 липня 365 р. н.е. і 1326 р.

295-215 рр. до н.е. - роки життя Аполлонія Родоського - давньо-грецького поета, одного з фундаторів Олександрійської бібліотеки.

Близько 287-212 рр. до н.е. - роки життя Архімеда - давньогрецького математика, механіка, фізика, астронома, винахідника та інженера.

Близько 282-202 рр. до н.е. - роки життя Ератосфена - грецького вченого і поета, основоположника математичної географії, хранителя Олександрійської бібліотеки.

Лекція 6. Культура Стародавнього Риму

800-400 рр. до н.е. - розквіт цивілізації етрусків.

753 р. до н.е. - традиційна дата заснування міста Рим.

VIII-VI ст. до н.е. - поява латинської писемності.

VIII ст. до н.е. - початок першого, царського, періоду римської історії.

510 р. до н.е. - Рим став аристократичною рабовласницькою республікою.

451-449 рр. до н.е. - кодифікація римського права (право дванадцяти таблиць).

V ст. до н.е. - створення знаменитої бронзової Капітолійської вовчиці - шедевра етруської скульптури.

IIIст. до н.е. - грек Тіт Лівій Андронік, який прибув до Риму в 272 р. до н.е., переклав на латинську мову «Одіссею» Гомера - перший в європейській літературі переклад і одночасно перша пам’ятка римської літератури.

264 р. до н.е. - Рим займає панівне становище в Італії.

240 р. до н.е. - постановка першої п’єси в римському театрі.

234-149 рр. до н.е. - роки життя Марка Порція Катона Старшого - видатного римського державного діяча і письменника, автора трактату «Про землеробство».

179 р. до н.е. - будівництво першого кам’яного мосту через Тибр.

168 р. до н.е. - в Римі заявилась перша в світі газета «Щоденні діяння римського народу».

II—І ст. до н.е. - в Римі з деякими особливостями утверджується грецька система освіти.

116-27 рр. до н.е. - роки життя Марка Теренція Варрона - римського вченого і письменника, автора трактатів «Про сільське господарство» і «Про латинську мову».

3.01.106-7.12.43 рр. до н.е. - роки життя Марка Туллія Ціцерона - римського державного діяча, письменника, першого римського філософа, оратора, засновника європейського ораторського мистецтва.

13.07.100-15.03.44 рр. до н.е. - роки життя Гая Юлія Цезаря - видатного римського політика, полководця, оратора і письменника, автора «Записок про Галльську війну» і «Записок про громадянську війну».

Близько 98-55 рр. до н.е. - роки життя Тіта Лукреція Кара - римського поета-філософа. автора поеми «Про природу речей» - єдиного твору античного матеріалізму, який повністю зберігся.

Близько 74-8 рр. до н.е. - роки життя Гая Цильнія Мецената - відомого римського багатія, шанувальника поезії, який матеріально підтримував поетів, сформував для них літературний гурток.

15.10.70-21.09.19 рр. до н.е. - роки життя Публія Вергілія Марона - найви- датнішого, найславетнішого римського поета доби Августа, автора поетичної збірки «Буколіки», поем «Георгіки» і «Енеїда».

65-8 рр. до н.е. - роки життя Горація Квінта Флакка - видатного римського поета епохи Августа, який разом з Вергілієм входив до літературного гуртка Мецената.

63 р. до н.е. - 14 р. н.е. - роки життя Октавіана Августа - першого римського імператора. Його правління стимулювало високий розквіт культури.

59 р. до н.е. - 17 р. н.е. - роки життя Тіта Лівія - римського історика, автора 142 книг «Історії Риму від заснування міста».

20.03.43 р. до н.е. - 20.03.18 р. н.е. - роки життя Публія Овідія Назона - римського поета, найвизначнішим твором якого є поема «Метаморфози».

30 р. до н.е. - 476 р. н.е. - римська античність.

Близько 4 р. до н.е. - 65 р. н.е. - роки життя Луція Аннея Сенеки - римського філософа, філософія якого стала одним із джерел раннього християнства.

І—III ст. н.е. - «золотий вік» римської культури.

23-79 рр. н.е. - роки життя Гая Плінія Старшого - римського вченого, найбільшого авторитета у природничих науках, автора енциклопедичного твору «Історія природи».

Між 54 і 68 рр. н.е. - проведення в Римі першої виставки моди.

Близько 55 - близько 120 рр. н.е. - роки життя Публія Корнелія Тацита, римського історика, автора відомих творів - «Аннали» та «Історії».

69-140 рр. н.е. - роки життя римського історика Гая Светонія Транквіла - автора твору «Життєпис дванадцяти Цезарів».

75-80 рр. н.е. - побудова в Римі Колізею - найбільшого амфітеатру античного світу, який вміщав близько 50 тис. глядачів.

Близько 83 - близько 170 рр. н.е. - роки життя Клавдія Птолемея - римського вченого, автора праці «Альмагест» - енциклопедичного зводу астрономічних знань античності.

115-125 рр. н.е. - побудовано Пантеон - найбільший за розмірами і найдосконаліший римський купольний храм.

II ст. н.е. - створення монументальної бронзової кінної статуї римського імператора і філософа Марка Аврелія.

15.04.325 р. н.е. - розпочався перший Нікейський собор, який розробив і затвердив символи християнської віри.

394 р. н.е. - римський імператор Феодосій І Великий заборонив проведення Олімпійських ігор.

Лекція 7. Культура Візантії

260-340 рр. - роки життя Євсевія із Кесарії - єпископа, якого називають батьком церковної історії, основоположником хронографії - специфічного середньовічного жанру історичного твору.

330 р. - перенесення римським імператором Константаном І столиці імперії на схід в старовинне грецьке місто Візантій, яке перейменували на Константинополь, тобто місто Константина.

Народився між 340 і 350 рр. - 420 р. - роки життя Ієроніма Блаженного - одного із великих учителів Західної церкви, який в 404 р. зробив перший латинський переклад Біблії (так звана «Вульгата»).

350-407 рр. - роки життя Златоуста Іоанна, відомого церковного діяча і проповідника, константинопольського патріарха.

395 р. - єдина Римська імперія остаточно поділилася на дві: Східну Римську (Візантійську) і Західну Римську імперію.

425 р. - заснування першого в Європі Константинопольського університету,

який декілька разів закривався, але поновлював свою роботу, зокрема в 850 і 1045 рр.

426 р. - за наказом візантійського імператора Феодосія II спалено храм Зевса в Олімпії.

Близько 500-562 рр. - роки життя Прокопія Кесарійського, відомого візантійського історика, який при написанні своїх праць користувався старовинною літературою.

528-534 рр. - укладення зводу римських законів (так званого Кодексу Юстиніана).

529 р. - спеціальним декретом візантійського імператора була закрита Аф- інська філософська школа - останній оплот античної культури.

26.12.537 р. - освячення Софійського собору в Константинополі, найвидат- нішої пам’ятки візантійської архітектури, головної церкви всього східнохристиянського світу.

Близько 675 - близько 754 рр. - роки життя Іоанна Дамаскина - християнського святого, богослова і філософа, одного з вождів іконоша- нувальників, «батька візантійської схоластики».

759-826 рр. - роки життя Феодора Студита - автора канонів, гімнів і епіграм з чернечого життя.

VIII—ІХ ст. - новий етап у розвитку візантійської культури, зв’язаний з іконоборством - соціально-політичним і релігійним рухом, спрямованим проти культу ікон.

Початок IX ст. - близько 869 р. - роки життя Льва Математика - визначного вченого, який заклав основи алгебри.

Близько 815 - 6.04.885 рр. - роки життя Мефодія - просвітителя слов’ян, проповідника християнства.

820-891 рр. - роки життя Фотія - константинопольського патріарха, організатора науки, автора твору «Бібліотека» або «Міріобібліон».

Близько 827 - 14.02.869 рр. - роки життя Кирила (в миру Костянтина) - просвітителя слов’ян, проповідника православ’я, засновника слов’янської азбуки і писемності.

1018 - близько 1079 рр. - роки життя Михайла Пселла - філософа, історика, юриста і філолога, автора твору «Логіка».

1054 р. - розкол християнства на дві церкви: західну - католицьку, і східну - православну.

1080 р. - на Афоні засновано руський монастир.

1204 р. - захоплення і пограбування Константинополя латинськими хрестоносцями під час четвертого хрестового походу.

XIV ст. - останній злет візантійської культури, так зване «палеологовське відродження».

Близько 1340-1410 рр. - роки життя візантійського художника Феофана Грека, який переїхав в Московську Русь.

29.05.1453 р. - загибель Візантії під ударами турків-сельджуків, кінець існування величної та своєрідної культури.

Лекція 8. Культура Західної Європи в середні віки

13.11.354-28.08.430 рр. - роки життя Августина Аврелія - християнського теолога і філософа, одного з отців давньої церкви християнського Заходу, якого католицькі богослови назвали «Блаженним».

476 р. - середина XVII ст. - середні віки в історії Західної Європи.

Близько 480-524 рр. - роки життя Аніція Манлія Северина Боеція - римського філософа і письменника, «великого вчителя середньовіччя».

480-543 рр. - роки життя Бенедикта Нурсійського - італійського ченця, традиція якого відображала неприйняття античної культури і призвела до духовного диктату церкви в середні віки.

Близько 487-578 рр. - роки життя Магна Флавія Аврелія Кассіодора, який об’єднав християнську традицію та світське знання, що привело до становлення світської культури.

529 р. - заснування Бенедиктом Нурсійським на півночі Італії першого монастиря в Західній Європі.

Близько 570-636 рр. - роки життя Ісидора Севільського - вченого і латинського письменника з Іспанії, одного з найбільш значних посередників між античною культурою та середньо-віччям.

X- XII ст. - період домінування в архітектурі та мистецтві середньо-вічної

Європи романського художнього стилю.

XI ст. - час зародження схоластики - середньовічної провідної течії філософії, яка опиралась не на досвід вивчення природи і життєві спостереження, а на авторитети.

XI- ХІІ ст. - час остаточного формування героїчного епосу, який був запи

саний і став літературним жанром.

XI- XIII ст. - період творчості трубадурів - провансальських (Південна Франція) поетів-співців.

1079-1142 рр. - роки життя П’єра Абеляра - видатного французького філософа, теолога і письменника, виразника відкритого опору авторитету церкви.

XII- ХШ ст. - час розквіту вільнодумної, антиаскетичної, антицерковної, веселої, оптимістичної літератури вагантів - середньовічних студентів.

ХІІ-XrV ст. - поширення в Європі куртуазної літератури.

1119 р. - заснування Болонського університету в Італії - першого в Західній Європі. Близько 1140 р. - створення «Пісні про мого Сіда», вершини іспанського народного епосу.

Близько 1140 р. - початок готичної епохи в культурному житті середньовічної Європи.

1163-1208 рр. - спорудження собору Паризької богоматері (Нотр-Дам де Парі) - одного з шедеврів ранньоантичної архітектури.

1170 р. - укладено остаточний варіант французького епічного твору «Пісня про Роланда».

1170-1221 рр. - роки життя Домініка, іспанського ченця, засновника (1215) чернечого ордена домініканців.

Близько 1200 р. - складення «Пісні про Нібелунгів», найзначнішого пам’ятника німецького героїчного епосу.

1200 р. - заснування Паризького університету, який пізніше стали називати Сорбонною.

1209 р. - заснування Кембріджського університету в Англії.

1214-1292 рр. - роки життя Роджера Бекона - відомого англійського вченого, професора Оксфордського університету, який був одним з перших, хто наполягав на необхідності дослідного пізнання. 1225-7.03.1274 рр. - роки життя Фоми Аквінського - видатного філософа і теолога, одного з найбільших церковних авторитетів, автора праці «Сума теології» - своєрідної енциклопедії католицького богослов’я. 1265 р. - початок діяльності англійського парламенту.

1300 р. - перша достовірна згадка про окуляри.

Лекція 9. Культура Відродження

ХІІІ - початок XIV ст. - період Проторенесансу в історії італійської культури, що передував Відродженню.

Травень 1265 - 14.09.1321 рр. - роки життя Данте Аліґ’єрі - великого італійського поета, з творчості якого починаються витоки гуманістичної культури епохи Відродження.

ХГУ - початок XVII ст. - період епохи Відродження, коли розвинулися нова ідеологія та культура, виник новий світогляд - гуманізм.

1304 - 18.07.1374 рр. - роки життя Франческо Петрарки - італійського поета, першого європейського гуманіста.

1313-1375 рр. - роки життя Джованні Боккаччо - італійського письменника, гуманіста, автора твору «Декамерон».

1348 р. - відкриття Празького університету.

Близько 1360 - 29.01.1430 рр. - роки життя Андрія Рубльова - видатного російського художника, церковного діяча, автора знаменитої ікони «Трійця» (найбільш вірогідна дата написання - 1411 р.) - вершини творчості художника.

1364 р. - відкриття Краківського університету.

1371-6.07.1415 рр. - роки життя Яна Гуса - чеського мислителя, діяча Реформації, якого спалили як єретика на вогнищі інквізиції.

24.06.1400-3.02.1468 рр. - роки життя Йоганна Гутенберга - першодрукаря, винахідника книгодрукування в Європі (близько 1445 р.)

15.04.1452-2.05.1519 рр. - роки життя Леонардо да Вінчі - італійського живописця, скульптора, архітектора, вченого, інженера, гуманіста Високого Відродження, який створив знамениту фреску «Таємна вечеря» та всесвітньо відомий портрет молодої флорентійки Мони Лізи.

3.05.1469- 22.06.1527 рр. - роки життя Ніколло Макіавеллі - іта-лійського політичного діяча, мислителя, історика, письменника, військового теоретика, автора твору «Державець».

28.10.1469- 12.07.1536 рр. - роки життя Еразма Роттердамського - голландського мислителя, богослова, перекладача Нового Заповіту), письменника, автора твору «Похвала глупоті».

21.05.1471-6.04.1528 рр. - роки життя Альбрехта Дюрера - німецького живописця і графіка, засновника і одного з найбільших представників німецького Відродження.

19.02.1473-1543 рр. - роки життя Ніколая Коперника - польського астронома, творця геліоцентричної системи світу.

6.03.1475—18.02.1564 рр. - роки життя Мікеланджело Буонаротті італійського скульптора, живописця, архітектора, поета, який створив знамениту статую Давида і розписав стелю Сікстинської капели Ватиканського палацу.

7.02.1478-6.07.1535 рр. - роки життя Томаса Мора - англійського мислите- ля-гуманіста, державного діяча, який вважається основоположником утопічного соціалізму; канонізований католицькою церквою.

6.04.1483- 6.04.1520 рр. - роки життя Рафаеля Санті - італійського живописця, творця «Сікстинської мадонни» - одного з найвизначніших творів світового мистецтва.

10.11.1483- 18.02.1546 рр. - роки життя Мартіна Лютера - німецького католицького священика, професора богослов’я, ідеолога Реформації, основоположника лютеранства.

Близько 1490 - близько 1540 рр. - роки життя Франциска (Георгія) Скорини (Скарини) - мислителя-гуманіста, освітнього діяча, засновника білоруського та східнослов’янського книгодрукування, який розпочав свою видавничу діяльність в 1517 р., вперше видавши у Празі «Псалтир» церковнослов’янською мовою.

Близько 1494 - 9.04.1553 рр. - роки життя Франсуа Рабле - французького письменника-гуманіста, автора твору «Гаргантюа і Пантагрюель», в якому висміяв все те, що суперечило духовному прогресові людства.

1500 р. - створено перший кишеньковий годинник («Нюрнберзьке яйце»).

30.07.1511-27.06.1574 рр. - роки життя Джорджо Базарі - італійського живописця, архітектора та історика мистецтва, автора книги «Життєписи найс- лаветніших живописців, скульпторів та архітекторів» (Рим. 1550 р).

1517 р. - в Римі вперше надруковано «Іліаду» Гомера.

29.10.1517 р. - виступ Мартіна Лютера зі своїми 95 тезами, початок Реформації в Німеччині.

27.09.1534 р. - в Парижі дрібним іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою засновано чернечий орден єзуїтів - «Товариство Ісуса», за що в 1622 р. І.Лойола був причислений до лику святих.

1534 р. - побудова в Італії за проектом Мікеланджело першої публічної бібліотеки в Західній Європі (Лауренціани).

1541-7.04.1614 рр. - роки життя Ель Греко (справжнє прізвище - Доменіко Теотокопулі) - іспанського художника, грека за походженням.

1544 р. - у Кенігсберзі прусський принц Альбрехт заснував протестантський університет, де протягом ХУІ-ХУІІІ ст. навчалося багато вихідців з українських земель.

9.10.1547-23.04.1616 рр. - роки життя Мігеля де Сервантеса - іспанського письменника, автора роману «Дон Кіхот» - одного з найславетн- іших творів світової літератури.

1548-17.02.1600 рр. - роки життя Джордано Бруно - італійського філософа і астронома, творця вчення про нескінченні світи; загинув на вогнищі інквізиції.

22.01.1561 р. - 1626 рр. - роки життя Френсіса Бекона - англійського філософа і письменника, автора праці «Новий органон» (1620), де висловив віру в дієвість наукового пізнання.

25.11.1562-27.08.1635 рр. - роки життя Лопе Фелікса де Веги Карпйо - іспанського драматурга, поета, прозаїка епохи Відродження, автора майже 2000 п’єс.

19.04.1563 р. - у Москві почала працювати друкарня першодрукарів Івана Федорова та Петра Мстиславця; розпочалося друкування першої російської книги - «Апостола».

15.02.1564- 8.01.1642 рр. - роки життя Галілео Галілея - італійського фізика, механіка, астронома.

23.04.1564- 23.04.1616 рр. - роки життя Уїльяма Шекспіра - анг-лійського поета і драматурга, твори якого належать до найвищих здобутків світової культури.

5.09.1568-21.05.1639 рр. - роки життя Томмазо Кампанелли - іта-лійського філософа, політичного діяча, поета, автора книги «Місто Сонця».

1571-1630 рр. - роки життя Йоганна Кеплера, німецького астронома, який відкрив закони руху планет (Закони Кеплера).

31.03.1596-11.02.1650 рр. - роки життя Рене Декарта - французького філософа, у вченні якого знайшов розробку раціоналізм.

1599 р. - побудова в Лондоні великого театру «Глобус», до пайщиків якого належав У. Шекспір і де, в основному, ставились його п’єси.

18.11.1626 р. - у Римі папа Урбан VIII освятив собор Святого Петра, будівництво якого розпочалося у 1452 р.

Лекція 10. Культура Просвітництва (XVII—XVIIIст.)

ХVII-ХVIII ст. - епоха Просвітництва.

1578-1657 рр. - роки життя Уільяма Гарвея - англійського вченого, який першим відкрив кровообіг і став засновником фізіології як науки.

5.04.1588-4.12.1679 рр. - роки життя Томаса Гоббса - англійського філософа, який вважав, що при відсутності громадянського стану завжди є війна всіх проти всіх, збиткова для всіх.

1544-1665 рр. - роки життя Нікола Пуссена - французького живописця, творця найбільш універсальної доктрини класицизму, фундаментом якого вважав раціоналізм.

80-90-ті роки XV! ст. - виникнення бароко - напряму західноєвропейської культури, що сформувався в Італії після кризи Відродження. Видатними представниками бароко у живописі були італієць Міке- ланджело Караваджо і голландець Пітер Пауел Рубенс.

1606-1669 рр. - роки життя Рембрандта Харменса ван Рейна - голландського живописця, автора славнозвісних картин «Повернення блудного сина» і «Даная».

1608-1647 рр. - роки життя Еванджелісти Торрічеллі - італійського фізика і математика, який винайшов барометр і дав основу до науки метеорології.

XVII ст. - виникнення класицизму, одного з основних напрямів у європейській літературі й мистецтві XVII-XVIII ст., зразком для якого було класичне (давньогрецьке й давньо-римське) мистецтво.

1631 р. - у Франції стала виходити перша газета «Cazette de France».

1632-1704 рр. - роки життя Джона Локка - англійського філософа, просвітителя, теоретика англійського раціоналізму.

1637 р. - у Венеції відкрито перший платний оперний театр.

1639 р. - вперше згадується саме слово «опера».

1643-3727 рр. - роки життя Ісаака Ньютона - великого англійського фізика, астронома, математика, який відкрив закон всесвітнього тяжіння.

Близько 1660 - 26.04.1731 рр. - роки життя Даніеля Дефо - англійського письменника, автора роману «Життя і надзвичайні пригоди Роб- інзона Крузо» (1719).

30.11.1667-19.10.1745 рр. - роки життя Джонатана Свіфта - англійського письменника-сатирика, автора роману «Мандри Гулівера» (1726).

1668-1689 рр. - побудова у Франції Версальського палацу - найяскравішого зразка класицизму в архітектурі.

2 1.03.1685-28.07.1750 рр. - роки життя Йоганна Себастьяна Баха - німецького композитора і органіста, твори якого відрізняються глибиною і силою почуттів.

18.01.1689-10.02.1755 рр. - роки життя Шарля Луї Монтеск’є - французького філософа, історика, просвітителя письменника, якого поруч з Вольтером називають «патріархом» французького Просвітництва.

21.11.1694-29.05.1778 рр. - роки життя Вольтера (Марі Франсуа Аруе) - французького філософа, історика, письменника, найвидатнішого діяча французького Просвітництва.

1.01.1700 р. - запровадження в Росії нового літочислення «від Різдва Христового» замість старого літочислення «від створення світу».

19.11.1711- 15 04.1765 рр. - роки життя Михайла Ломоносова - видатного російського вченого-енциклопедиста, поета, першого російського члена Академії наук в Петербурзі, ініціатора відкриття Московського університету, який згодом дістав його ім’я.

28.06.1712- 2.07.1778 рр. - роки життя Жана Жака Руссо - французького філософа-просвітителя, письменника, представника радикального крила французького Просвітництва.

1713-1784 рр. - роки життя Дені Дідро - одного з найвидатніших діячів французького Просвітництва, автора численних філософських творів.

2.04.1725-4.06.1798 рр. - роки життя Джованні Казанова - італійського письменника і мемуариста, неперевершеного авантюриста, який став персонажем багатьох художніх творів.

24.01.1732-18 05.1799 рр. - роки життя П’єра Огюстена Карона де Бомарше

— французького драматурга і публіциста, автора комедій «Севільський цирульник» і «Одруження Фігаро .

1732-1809 рр. - роки життя Йозефа Франца Гайдна— видатного компози- тора-новатора, одного з основоположників віденської класичної школи, родоначальника сучасного оркестру.

1744-1803 рр. - роки життя Йоганна Готфріда Гердера - німецького просвітителя, дослідника національних культур, історіософа, літературознавця.

12.01.1746- 1827 рр. - роки життя Йоганна Генріха Песталоцці - швейцарського педагога.

30.03.1746- 16.04.1828 рр. - роки життя Франсіско Хосе де Гойї - іспанського живописця, графіка, який здійснив глибокий вплив на все європейське мистецтво XIX і XX ст.

28.08.1749-22.03.1832 рр. - роки життя Йоганна Вольфганга Гете - німецького письменника і мислителя, автора всесвітньо відомої драматичної поеми «Фауст».

1753 р. - на основі приватних збірок заснований британський музей - один з найбагатших музеїв світу.

27.01.1756-5.12.1791 рр. - роки життя Вольфганга Амадея Моцарта - великого австрійського композитора, автора опер «Одруження Фігаро», «Дон Жуан» «Чарівна флейта».

1757 р. - відкриття в Петербурзі Академії мистецтв.

10.11.1759- 9.05.1805 рр. - роки життя Йоганна Фрідріха Шіллера - німецького поета і драматурга, теоретика мистецтва Просвітництва, автора праць з естетики.

25.01.1759- 21.07.1796 рр. - роки життя Роберга Бернса - великого шотландського поета.

10.05.1760- 26.06 або 27.06.1836 рр. - роки життя Клода Жозефа Руже де Ліля - французького поета, композитора, який за одну ніч (25.04.1792) написав слова й музику пісні «Марсельєза».

1764 р. - у Петербурзі заснований музей мистецтв Ермітаж.

17.12.1770-26.03.1827 рр. - роки життя Людвіга ван Бетховена - німецького композитора, піаніста і диригента, творця героїчного музичного стилю.

2.08.1778 р. - свою першу виставу дав один із найзнаменитіших оперних театрів світу - Ла Скала в Мілані.

1784 р. - створення видатним англійським винахідником Джеймсом Уаттом парової машини.

18.11.1793 р. - за ухвалою революційного Конвенту королівський палац Лувр у Парижі перетворено на загальнодоступний музей, який відкрив свої двері для відвідувачів.

Лекція 11. Європейська культура (ХІХ-ХХст.)

3.04.1783-28.11.1859 рр. - роки життя Вашингтона Ірвінга - американського письменника «батька американської літератури».

1783-1842 рр. - роки життя великого французького романіста Стендаля (Анрі Марі Бейль) - автора романів «Червоне і чорне», «Пармсь- кий монастир».

24.02.1786- 1859 рр. - роки життя Вільгельма Грімма - німецького філолога, збирача та видавця казок.

22.01.1788- 19.04.1824 рр. - роки життя Джорджа Ноела Гордона Байрона - великого англійського поета, одного з найяскравіших представників романтизму в літературі.

13.12.1797-17.02.1856 рр. - роки життя Генріха Гейне - німецького поета, автора знаменитої «Книги пісень».

20.05.1799-18.08.1850 рр. - роки життя Оноре де Бальзака - видатного французького письменника, автора епопеї «Людська комедія».

26.02.1802- 22.05.1885 рр. - роки життя Віктора Марі Гюго - французького письменника, глави й теоретика французького демократичного романтизму, автора роману «Собор Паризької богоматері».

24.07.1802- 5.12.1870 рр. - роки життя Олександра Дюма-старшого, французького письменника, автора гостросюжетних романів «Граф Монте-Крісто», «Три мушкетери» та ін.

1807 р. - перший рейс колісного пароплава, збудованого американським винахідником Робертом Фултоном, який 11.02.1807 р. запатентував його.

12.02.1809- 19.04.1882 рр. - роки життя Чарльза Дарвіна - англійського природознавця.

10.10.1813-27.01.1901 рр. - роки життя Джузеппе Верді - італійського композитора, одного з найбільших оперних композиторів- реалістів.

1814 р. - вихід у світ історичного роману «Уеверлі», автором якого був англійський письменник Вальтер Скотт, який став зачинателем історичного жанру в літературі.

1814 р. - англієць Джордж Стефенсон став автором паровоза «Ракета».

17.06.1818- 18.10.1893 рр. - роки життя Шарля Франсуа Гуно - видатного французького композитора і диригента, автора опер «Фауст» і «Перська красуня».

18.06.1819 р. - до Ліверпуля (Англія) прибула «Саванна» - перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

25.10.1825-3.06.1889 рр. - роки життя Йоганна Штрауса-сина - австрійського композитора, скрипаля і диригента, одного з основоположників віденської оперети в Австрії.

1828-1905 рр. - роки життя Жюля Верна - французького письменника, одного з творців жанру науково-фантастичного роману.

1832- 1883 рр. - роки життя Едуара Мане - французького живописця, з новаторськими пошуками якого пов’язують виникнення терміна «імпресіонізм».

7.05.1833- 3.04.1897 рр. - роки життя Йоганнеса Брамса - німецького композитора, піаніста і диригента, почесного члена Галицького музичного товариства.

4.09.1833 р. - у Нью-Йорку почала виходити перша в світі щоденна газета «Нью-Йорк сан».

1833- 10.12.1896 рр. - роки життя Альфреда Нобеля - шведського інжене- ра-хіміка та підприємця, засновника Нобелівської премії.

25.10.1838- 3.06.1875 рр. - роки життя всесвітньо відомого французького композитора Жоржа Бізе, автора опери «Кармен».

1840-1926 рр. - роки життя Клода Мане - французького живописця, від назви картини якого «Враження. Сонце, що сходить» походить термін «імпресіонізм».

1840-1902 рр. - роки життя Еміля Золя - видатного французького письменника, який теоретично обґрунтував натуралізм та імпресіонізм - напрями у літературі і мистецтві останньої третини XIX ст.

25.02.1841- 1919 рр. - роки життя П’єра Огюста Ренуара - французького живописця, графіка і скульптора.

24.05.1844 р. - американський художник і винахідник Семюель Морзе вперше передав телеграфне повідомлення електричним способом на відстань 65 км.

15.10.1844- 25.08.1900 рр. - роки життя Фрідріха Ніцше - німецького філософа, поета, одного із засновників «філософії життя».

30.03.1853- 29.07.1890 рр. - роки життя Вінсента Ван Гога - голландського живописця, яскравого представника постімпресіонізму.

6.05.1856- 23.09.1939 рр. - роки життя Зигмунта Фрейда - австрійського вченого, психолога, засновника психоаналізу.

29.08.1862- 5.05.1949 рр. - роки життя Моріса Метерлінка - бельгійського письменника-символіста, лауреата Нобелівської премії, якого називали «бельгійським Шекспіром».

01.1863-2.09.1937 рр. - роки життя П’єра де Кубертена - французького історика, літератора, громадського діяча. Ініціатора відновлення сучасних Олімпійських ігор.

05.1864—28.07.1960 рр. - роки життя Етель-Ліліан Войнич - англійської письменниці, автора роману «Овод».

1866-1944 рр. - роки життя Василя Кандинського - російського живописця, засновника абстракціонізму.

Листопад 1870 р. - в Росії створено Товариство пересувних виставок, куди входило багато українських живописців.

1873-1921 рр. - роки життя Енріко Карузо - славетного італійського тенора, одного з найвидатніших представників італійської вокальної школи.

9.10.1874- 13.12.1947 рр. - роки життя Миколи Реріха - російського живописця, археолога, мандрівника, громадського діяча.

1878-1935 рр. - роки життя Казиміра Малевича - основоположника супрематизму - одного з видів абстрактного мистецтва.

14.03.1879- 18.04.1955 рр. - роки життя Альберта Ейнштейна - німецького і американського фізика, творця теорії відносності.

26.08.1880- 9.11.1918 рр. - роки життя Гійома Аполлінера - французького поета, критика, одного з теоретиків кубізму.

25.10.1881- 8.04.1973 рр. - роки життя Пабло Пікассо - іспанського художника, який від 1904 р. працював у Франції.

1882- 1963 рр. - роки життя Жоржа Брака - французького живописця, одного з перших теоретиків і практиків кубізму.

1882 р. - американський винахідник і підприємець Томас Едісон побудував у Нью-Йорку першу в світі теплову електростанцію загального користування.

1883- 1923 рр. - роки життя Ярослава Гашека - видатного чеського письменника автора роману-епопеї «Пригоди бравого солдата Швейка під час світової війни».

27.11.1885 р. - зроблено першу фотографію метеорита, що падає.

29.01.1886 р. —.німецький винахідник Карл Бенц запатентував триколісний автомобіль з бензиновим двигуном.

16.04.1889- 1977 рр. - роки життя Чарльза Спенсера Чапліна - американського актора, кінорежисера, сценариста.

27.11.1895 р. - шведський винахідник і промисловець Альфред Нобель підписав заповіт про заснування міжнародних премій його імені в галузі фізики, хімії, біології та медицини, а також літератури.

1895 р. - брати Луї та Огюст Люм’єри в Парижі запатентували кінематограф.

8.11.1895р. - німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив промені, які згодом були названі його іменем.

1896 р. - французький фізик Антуан Беккерель вперше виявив радіоактивність солей урану.

1897 р. - італійський радіотехнік і підприємець Гульєрмо Маркові одержав патент на винахід радіоприймача.

22.01.1898- 11.02.1948 рр. - роки життя російського кінорежисера Сергія Ейзенштейна.

1888 р. - відкриття в Москві Художнього театру на чолі з К.Станіславсь- ким і В.Немировичем-Данченком.

1898-1956 рр. - роки життя Бергольта Брехта - німецького письменника і режисера, експерименти якого збагатили театральне мистецтво.

21.12.1898 р. - французькі фізики П’єр Кюрі та Марія Склодовська-Кюрі відкрили новий радіоактивний елемент - радій.

22.05.1900 р. - засноване найбільше інформаційне агентство у світі «Асошей- тед Прес».

1901 р. - виявлення французькими археологами під час розкопок в Сузах, столиці стародавньої держави Елам, великого двометрового кам’яного стовпа із зображенням царя Хаммурапі і текстом 247 його законів.

17.12.1903 р. - перший в світі політ на літаку американських авіаконструкторів і льотчиків братів Райт.

10.1904-6.11.1989 рр. - роки життя Володимира Самуїловича Горовиця - американського піаніста, який народився в Україні, в Бердичеві, дебютував у США з Нью-йоркським філармонічним оркестром (1928).

1907 р. - Пабло Пікассо пише свій програмний твір «Авіньйонські дівчата», який започаткував кубізм як художній напрямок.

22.12.1907 р. - артистка балету Анна Павлова (1881-1931) вперше виконала танець вмираючого лебедя на музику французького композитора Каміля Сен-Санса (1835-1921). Танець був створений спеціально для неї і став символом російського балету.

1916-1922 рр. - роки існування дадаїзму - однієї з модерністських течій в мистецтві, яка підкреслювала безглуздість навколишньої дійсності та будь-яких проявів людської творчості, активно насаджувала культ абсурду.

1921-14.12.1989 рр. - роки життя Андрія Дмитровича Сахарова - фізика, «батька» радянської водневої бомби, видатного радянського правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру 1975 р.

1925р. - в Парижі відбулася перша виставка художників-сюрреалістів, які єдиним джерелом натхнення визнавали сновидіння, містичні видіння, галюцинації та божевілля.

20.07.1924 р. - засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.

1926р. - з’явилось звукове кіно.

20.05.1927 р. - американський льотчик Чарльз Ліндберг вперше в світі здійснив безпосадочний переліт через Атлантику (із США до Франції).

1928р. - поява простого чорно-білого телевізора.

12.10.1935 р. - народився Лучано Паворотті - італійський оперний співак.

14.02.1936-1982 рр. - роки життя Анни Герман - польської естрадної співачки.

3.09.1940 р. - у США відбулася перша передача кольорового телебачення високої чіткості.

21.01.1941 р. - народився Плачідо Домінго - іспанський співак-тенор.

4.11.1946р. - створено Організацію Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

1947 р. - винайдено транзистор, який здійснив переворот в електроніці.

23.05.1953 р. - американська льотчиця Жаклін Кокрен першою з жінок подолала звуковий бар’єр.

27.11.1955 р. - вийшла у світ книга рекордів Гіннесса.

23.11.1963 р. - у Римі засновано Український католицький університет ім. Св. Климента.

1967 р. - вперше здійснена операція з пересадки серця.

21.07.1969 р. - о 3 год. 56 хв. за середньоєвропейським часом американський астронавт Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця.

1971 р. - професор Майкл С.Харт створив першу бібліотеку електронних текстів (проект «Туттенберг») в обчислювальному центрі Іллінойського університету. Цей проект можна вважати точкою відліку інформаційної революції, що невдовзі охопила весь світ.

1975 р. - поява недорогого і зручного персонального комп’ютера.

1983 р. - почалось використання сотових телефонів.

9.12.1992 р. - у Національній академії наук США відбулася презентація Міжнародного наукового фонду для підтримки вчених колишнього Радянського Союзу (Фонд Сороса).

1994р. - відкриття підводного тунелю під Ла-Маншем Англія -Франція.

Лекція 12. Витоки української культури

300 тис. років тому - поява людей на нинішній українській землі.

35-40 тис. років тому - заселення всієї території сучасної України.

ІV-III тис. до н.е. - становлення та розвиток на Правобережній Україні трипільської культури, пам’ятники якої вперше до-слідив у 1896 р. український археолог Вікентій (Вінцент) Хвойка (1850-2.11.1914 рр.).

IX - перша половина VII ст. до н. е. - кіммерійська культура на території України.

Середина VII ст. до н.е. - найдавніші писемні згадки про скіфів.

Середина VII ст. до н.е. - початок грецької колонізації Північного Причорномор’я.

Кінець VI ст. до н.е. - утворення у Нижньому Подніров’ї та степовому Криму скіфської держави, яка досягла свого розквіту в IV до н.е.

II ст. до н.е. - II ст. н.е. - панування у причорноморських степах сар-матів, які завоювали й асимілювали більшу частину скіфів.

І—II ст. н.е. - перші згадки про слов’янські племена римських авторів.

VI ст. - про слов’ян пишуть візантійські історики Йордан, Прокопій Кесар- ійський та Іоанн Ефеський.

Лекція 13. Культура Київської Русі

IX-XIII ст. - існування Київської Русі.

Не пізніше IX ст. - поява писемності в Київській Русі.

980 р. - перша релігійна реформа князя Володимира Святославича, спроба реформувати язичництво.

14.08.988 р. - друга релігійна реформа Володимира - запровадження на Русі християнства, початок нового культурного процесу.

989-996 рр. - побудова князем Володимиром у Києві церкви Богородиці (Десятинної церкви), зруйнована монголо-татарами 6 грудня 1240 р.

1037 р. - згідно з «Повістю минулих літ» князь Ярослав Мудрий збудував Софійський собор у Києві, урочисті Золоті ворота - головний парадний в’їзд до Києва.

1037 р. - заснування Ярославом Мудрим в Софії Київській першої відомої на Русі вітчизняної бібліотеки.

Близько 1037 р. - написання славетним книжником, філософом, письмен- ником-публіцистом Іларіоном першого давньоруського релігійно-філософського твору «Слово про закон і благодать».

Близько 1050 - 16.08 або 17.08.1114 рр. - роки життя Аліпія (Алімпія) - відомого давньоруського живописця, монаха Києво-Печерського монастиря.

XI-XIII ст. - складання на основі звичаєвого права східних слов’ян збірника законів «Руська правда» - першого відомого нам давньоруського юридичного кодексу.

1051 р. - заснування Києво-Печерського монастиря (лаври).

1051 р. - Ярослав Мудрий самочинно поставив Іларіона у загально-руські митрополити без погодження з константинопольським патріархом, Іларіон став першим митрополитом з руських.

1056-1057 рр. - написане «Остромирове Євангеліє» - найдавніша точно датована книга, що збереглася до наших днів.

1073 та 1076 рр. - укладання другої найдавнішої книги - Ізборника Святослава.

1073-1089 рр. - спорудження Успенського собору Києво-Печерського монастиря, який підірваний 3 листопада 1941 р., а в роки незалежної України відбудований і 28 серпня 2000 р. освячений.

14.06.1095 р. - за даними «Києво-Печерського патерика», помер Агапіт - перший відомий руський лікар, мощі якого зберігаються у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Рік його народження невідомий.

1108-1172 рр. - роки життя Добродії-Євпраксії Мстиславівни - внучки Володимира Мономаха, першої руської жінки-лікаря, автора трактату «Мазі».

1108 р. - побудова в Києво-Печерському монастирі Троїцької надбрамної церкви, яка збереглася до нашого часу.

11.07.1056 р. - народився Нестор-літописець. Рік смерті невідомий.

1113 р. - укладання монахом Києво-Печерського монастиря Нестором літопису «Повість минулих літ» - головного і в багатьох випадках єдиного джерела з історії східного слов’янства і Київської Русі з перших століть н.е. і до 1110 р.

1115 р. - перша літописна згадка про будівництво мосту через Дніпро.

1117 р. - укладання «Повчання» Володимира Мономаха дітям - пам’ятки давньоруського письменства.

1147 р. - київським митрополитом без дозволу константинопольського патріарха було висвячено Климента Смолятича. який став другим після Іларіона митрополитом з руських.

1151-1202 рр. - роки життя Ігоря Святославовича - Новгород-сіверського та чернігівського князя, героя «Слова о полку Ігоревім».

1187 р. - згідно з дослідженнями деяких вчених, було написане «Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам’ятка оригінальної давньоруської художньої літератури.

1190 р. - в Овручі споруджено церкву св. Василія.

1215-1230 рр. - складання «Києво-Печерського патерика» - визначного твору агіографічної літератури - літератури про житія святих.

Лекція 14. Українська культура литовсько-польської доби (XIV - перша половина XVII ст.)

Близько 1450-1.02.1494 рр. - роки життя Юрія Котермака (Юрія Дрогобича) - українського вченого-гуманіста, доктора медицини і філософії, ректора Болонського університету, професора астрономії і медицини Краківського університету.

1470-1517 рр. - роки життя Павла Русина - українського письменника та культурно-освітнього діяча, викладача Краківського університету.

7.02.1483 р. - вихід у Римі книги Юрія Дрогобича «Прогностична оцінка поточного 1483 року» - першої друкованої книжки, виданої українцем за кордоном, яка належить до найдавніших, «колискових» книг людства.

1513-1566 рр. - роки життя Станіслава Оріховського - гуманіста українського походження, автора праць з філософії, історії, публіцистичних творів й промов.

Близько 1525-16.12.1583 рр. - роки життя Івана Федорова - ро-сійського та українського першодрукаря, засновника книгодруку в Росії та Україні.

1526-13.02.1608 рр. - роки життя Костянтина (Василя) Костянтиновича Острозького - київського воєводи, українського князя, культурного діяча, активного захисника православ’я, мецената, засновника Острозької школи вищого типу.

Близько 1530 - близько 1598 рр. - роки життя Василя Суразького - видатного педагога і письменника, книговидавця, церковного діяча.

1530-10.02.1607 рр. - роки життя Гедеона Балабана - українського церковного діяча, львівського єпископа, засновника львівської братської друкарні.

1541 р. - заснування першої в Україні папірні у місті Буськ на Львівщині.

1550-1620 рр. (за іншими даними, помер між 1621-1633 рр.) - роки життя Івана Вишенського - українського письменника-полеміста, громадського діяча.

1550-1616 рр. - роки життя Еріха Лясоти - австрійського дипломата, автора щоденника з детальним описом подій в У країні.

Між 50-70-ми роками XVI ст. - 23.07.1632 р. - роки життя Памви Берин- ди - українського вченого-філолога, лексикографа, поета, педагога, типографа, гравера, церковного діяча.

1554-8.11.1624 рр. (за іншими даними, 10.12.1624 р.) - роки життя Єлисея (світське ім’я - Олександр) Хомовича Плетенецького - українського церковного діяча, архімандрита Києво-Печерської лаври, одного з фундаторів Київської братської школи, засновника лаврської друкарні, захисника православної віри.

1556-1561 рр. - переклад українською мовою Пересопницького євангелія - унікальної пам’ятки української культури, національної святині України.

Близько 1570 - до 1621 рр. - роки життя Стефана Івановича Зизанія (справжнє прізвище - Кукіль) - українського письменника-полем- іста, освітнього діяча.

13.11.1572-27.07.1638 рр. - роки життя відомого діяча у православ’ї Кирила Лукаріса.

25.02.1573 р. - заснування Іваном Федоровим у Львові за допомогою львівських міщан першої в Україні друкарні.

Лютий 1574 р. - Іван Федоров надрукував у Львові книгу «Апостол» - первісток книгодрукування в Україні.

1575-1642 рр. - роки життя Лозки Єлизавети (Галшки) Гулевичівни - меценатки, фундаторки, засновниці Київського братства, монастиря і школи при ньому.

1576 р. - заснування в м. Острозі князем Костянтином Острозьким першої української школи вищого рівня - Острозької академії.

1577-27.12.1633 рр. - роки життя Мелетія (світське ім’я - Максим) Смот- рицького українського письменника-полеміста. церковного і громадського діяча, педагога, перекладача. вченого-мовознавця, автора словенської граматики 1619 р.

Близько 1578-1647 рр. - роки життя Касіяна Саковича - письменника-по- леміста, церковного діяча, філософа, ректора Ки-ївської братської школи в 1620-1624 рр., першого, хто уславив подвиги Петра Сагайдачного.

14.08.1581 р. - видання Іваном Федоровим в Острозі славетної «Острозької біблії».

1582-23.09.1632 рр. - роки життя Тарасія Земки - українського церковного діяча, поета, перекладача і друкаря.

1585-1586 рр. - організаційне оформлення Львівського ставропігійного братства,

1585р. - заснування Львівської братської школи.

1586р. - прийнято статут Львівської братської школи «Порядок шкільний», який було покладено в основу діяльності всіх братських шкіл.

1587р. - видання в Острозі перших полемічних творів «Ключ царства не

бесного» і «Календар римський новий», автором яких був Герасим Смотрицький.

1594 р. - помер Герасим Данилович Смотрицький - видатний український просвітитель, перший ректор Острозької школи вищого ступеня, батько Мелетія Смотрицького. Рік народження невідомий.

1596 р. - укладення Берестейської церковної унії, виникнення греко-като- лицької церкви.

1596 р. - заснування Гедеоном Балабаном друкарні й школи у Стрятині (нині Рогатинського району Івано-Франківської області).

18.12.1596-11.01.1647 рр. - роки життя Петра Могили - видатного українського церковного та культурно-освітнього діяча, архімандрита

Києво-Печерської лаври, митрополита Київського, полеміста, засновника Києво-Могилянської академії. р. - у Кракові з’явилася друком «Хроніка Польщі» Мартина та Йоахіма Бєльських, де подано винятково важливий матеріал з історії України.

20.12.1616 р. - у друкарні Києво-Печерської лаври вийшла в світ перша київська друкована книжка «Часослов».

1618р. - заснування друкарні в Почаївському монастирі.

1619р. - видання друкарнею Віденського братства в м. Євою (тепер Вевіс, Литва) єдиного на той час посібника з мови «Граматика словен- ския...» М.Смотрицького.

1620р. - гетьман Петро Сагайдачний разом з усім Військом Запорізьким записався до Київського братства.

9.10.1620 р. - єрусалимський патріарх Феофан в Успенському соборі Києво-Печерської лаври висвятив у київські митрополити Іова Борецького та, крім нього, ще шість єпископів на провінційні кафедри. Ним самим за підтримки запорізького козацтва на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним в Україні відбулося канонічне відновлення православної церковної ієрархії, скасованої за умовами Берестейської церковної унії 1596 р.

20.04.1622 р. - помер Петро Кононович Сагайдачний (Конашевич-Сагайдач- ний) - гетьман реєстрових козаків, меценат, який підтримував Київське братство матеріально, брав участь у створенні його школи.

1624 р. - онука Костянтина Острозького Анна-Алоїза Ходкевич, ревна послідовниця єзуїтів, заснувала в Острозі єзуїтський колегіум.

1627 р. - перехід М.Смотрицького на бік унії.

21.03.1627 р. - помер Захарія Копистенський - український письменник- полеміст, богослов і проповідник, один з фундаторів Київської братської школи. Рік народження невідомий.

20.08.1627 р. - у лаврській друкарні вийшов у світ перший словник української мови «Лексиконь словеноросский альбо имен толкование», автором якого був П.Беринда.

1630 р. - у Кременці збудовано друкарню, засновано братство та школу при ньому.

1631 р. - заснування Петром Могилою Лаврської школи - «гімназіону».

12.03.1631 р. - помер Іван (чернече ім’я - Іов) Матвійович Борецький - український вчений, церковний і політичний діяч, київський митрополит з 1620 р., один з фундаторів і перший ректор Київської братської школи. Рік народження невідомий.

01.09.1632 р. - заснування Києво-Могилянської академії - центру освіти та науки України, першого вищого навчального закладу у східних слов’ян.

1636 р. - припинення існування Острозької академії.

18.09.1640 р. - церковний собор у Києві прийняв «Ісповідання Православної віри» митрополита Петра Могили.

1646 р. - помер Кирило Ставровецький (Транквіліон) - український письменник і церковний діяч. Рік народження невідомий.

15.03.1651 р. - помер Ісайя Козловський-Трофимович - український вче- ний-теолог, педагог. Рік народження невідомий.

Лекція 15. Культура України в другій половині ХVII-ХVІІІ ст.

Близько 1600 - 22 або 28 листопада 1683 рр. - роки життя Інокентія Гізеля

- українського освітнього і церковного діяча, історика, філософа, письменника, якому приписується авторство «Синопсису» - першого короткого нарису історії України та Росії.

1620-1693 рр. - роки життя Лазаря Барановича - українського письменника та церковного діяча, з 1650 р. - ректора Київської колегії, а з 1657 р. - чернігівського і новгород-сіверського архієпископа.

Близько 1625-1653 рр. - роки життя Марусі Чурай - легендарної української поетеси-піснярки.

Близько 1627-1669 рр. - роки життя Павла Алеппського - церковного діяча, сина антиохійського патріарха Макарія, арабського письменника і мандрівника, автора подорожніх записок про Україну.

1629—4.09.1680 рр. - роки життя Симеона Полоцького (світське прізвище - Самійло Петровський-Ситніанович) - видатного діяча культури білоруського народу, вихованця Києво-Могилянської академії, церковного діяча, письменника, педагога.

1635-1699 рр. - роки життя Патріка Гордона - російського військового діяча шотландського походження, автора щоденника із згадками про історію України.

Близько 1650 - після 1723 рр. - роки життя Миколи Дилецького - українського композитора, музичного теоретика, хорового диригента і педагога, автора першої ґрунтовної музично-теоретичної праці «Граматика музикальна».

9.12.1651-8.11.1709 рр. - роки життя Данила Туптала (Димитрія Ростовського) - українського церковноосвітнього діяча і письменника, автора знаменитого зібрання оповідей «Четьі-Мінеї» або «Житія святих».

1658-1722 рр. - роки життя Стефана Яворського - українського церковно- політичного діяча, філософа, письменника, оратора, викладача Києво-Могилянської колегії, президента Синоду та протектора слов’яно-греко-латинської академії в Москві.

20.01.1661 р. - заснування Львівського університету - важливого осередку освіти і науки в Галичині. Нині - Львівський національний університет імені Івана Франка.

28.08.1663-17.09.1740 рр. - роки життя Данієля Крмана - словацького культурного і громадського діяча, автора щоденника з цінними матеріалами про І.Мазепу.

1667 р. - перша документальна згадка про вертеп.

02.1670-1728 рр. - роки життя Самійла Величка, українського козацького літописця.

Липень 1674 р. - здійснене перше видання «Синопису», першого систематичного опису історії України від найдавніших часів до останньої чверті XVII ст.

20.11.1675 р. - помер Єпіфаній Славинецький - український церковний діяч, вчений, письменник. Рік народження невідомий.

1680-21.02.1752 рр. - роки життя Йоганна Шеделя - російського та українського архітектора, за проектом якого споруджено Велику дзвіницю Києво-Печерської лаври, яку народ назвав «Шеделеве диво».

6.06.1681-19.09.1736 рр. - роки життя Феофана Прокоповича, українського вченого-енциклопедиста, церковного і політичного діяча, глави «вченої дружини» Петра І.

1687 р. - заснування українцями в Москві Слов’яно-греко-латинської академії - першої вищої школи в Росії.

12.01.1688 р. - помер Іоаникій Галятовський - український письменник, громадський, церковний діяч. Рік народження невідомий.

1689 р. - друкарня Києво-Печерського монастиря приступила до видання «Четьі-Мінеї» Димитрія Ростовського, яке було завершене 1705 р.

1695-1786 рр. - роки життя Степана Ковніра - українського архітектора, найвідомішими спорудами якого є так званий Ковнірівський корпус, дзвіниці на Дальніх та Ближніх печерах у Києво-Печерській лаврі.

1700-1771 рр. - роки життя Варфоломея Растреллі - російського архітектора, автора проектів Андріївської церкви і Маріїнського палацу в Києві.

26.09.1701 р. - завдяки заходам гетьмана України І. Мазепи Київський колегіум за указом Петра І офіційно став Києво-Могилянською академією.

1713-1785 рр. - роки життя Івана Григоровича-Барського - українського будівничого, найвідомішими спорудами якого є церква Миколи Набережного в Києві на Подолі, Будинок бурси Київської академії, водогін в Києві на Подолі з павільйоном-фонтаном «Феліціан».

20.11.1717 або 1.12.1717 - 13.02.1795 рр. - роки життя Георгія (Григорія) Кониського - українського письменника, драматурга, церковного і культурного діяча, архієпископа, одного з вірогідних авторів «історії Русів».

22.04.1718 р. - пожежа знищила комплекс будівель Києво-Печерської лаври.

1720 р. - вийшов указ Петра І про вилучення із церков україномовних книг, про заборону друкувати в Україні будь-які книги, крім церковних.

3.12.1722-9.11.1794 рр. - роки життя Григорія Сковороди - українського філософа і просвітителя-гуманіста, поета і філолога.

Близько 1735 - 16.04.1822 рр. - роки життя Дмитра Левицького - українського та російського живописця-портретиста.

1738 р. - в Глухові, який став центром культурного життя Лівобережної України, була створена спеціальна музична школа.

1738 р. - заснування Перемишльського колегіуму, який відіграв значну роль у підготовці національних, релігійних і культурних діячів на західних землях України.

27.10.1745-2.04.1777 рр. - роки життя Максима Березовського - українського і російського композитора, диригента, автора духовної музики.

1747 р. - помер Рафаїл Заборовський - український церковний діяч, київський митрополит, просвітитель і меценат. Рік народження невідомий.

1751-10.10.1825 рр. - роки життя Дмитра Бортнянського - українського і російського композитора, диригента.

1752р. - почалося будівництво царського (Маріїнського) палацу в Києві. Зараз це - резиденція Президента України.

1753р. - заборонено викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1753 р. - завершилось будівництво Андріївської церкви у Києві.

1754-17.04.1835 рр. - роки життя Івана Мартоса - російського і українського скульптора.

27.02.1756-15.06.1815 рр. - роки життя Іллі Безбородька - державного діяча, засновника Ніжинської гімназії вищих наук гуманітарного профілю (з 1832 р. - Ніжинський ліцей).

4.08.1757-18.04.1825 рр. - роки життя Володимира Боровиковського - українського і російського художника.

1758-9.11.1823 рр. - роки життя Василя Капніста - українського та російського поета, автора «Оди на рабство», в якій різко виступив проти закріпачення селян України.

1764 р. - в Єлисаветграді засновано першу в Україні друкарню з гражданським шрифтом.

1767 (за іншими джерелами, народився у 1770 чи 1772 році) - 14.07.1808 рр. - роки життя Артема Веделя - українського композитора, хорового диригента, співака.

1769-1838 рр. - роки життя Івана Петровича Котляревського - зачинателя нової української літератури, автора знаменитої поеми «Енеїда».

1781 р. - відкриття у Глухові першої в Україні книжкової крамниці.

1793 р. - в Житомирі надруковано першу науково-популярну книжку.

1796р. - заснування в Умані дендрологічного парку «Софіївка». Тепер це - дендрологічний парк «Софіївка» Національної академії наук України.

1797 р. - заснування дендрологічного парку «Олександрія» у Білій Церкві.

1797р. - у Львівському університеті було створено Український інститут, який проіснував до 1804 р.

1798р. - видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди» І.П.Котляревського (повністю видання здійснено у 1842 р.).

1799-1803 рр. - спорудження палацу К.Г.Розумовського в Батурині (архітектор - Ч.Камерон).

1800 р. - вийшло друком у Москві «Слово о полку Ігоревім».

1800 р. - вийшов указ про заборону будувати в Україні церкви в національному стилі.

Лекція 16. Культура України XIX— на початку XX ст.

24.09.1801-1.01.1862 рр. - роки життя Михайла Остроградського - українського математика і громадського діяча.

24.04.1803— 30.03.1865 рр. - роки життя Олександра Духновича - українського закарпатського письменника, публіциста, педагога, громадського і культурного діяча, греко-католицького священика, який написав ряд патріотичних поезій, зокрема «Я русин був, єсьм і буду» та «Подкарпатськії Русини», що в 1919-1938 рр. були гімнами закарпатських українців.

15.09.1804- 22.11.1873 рр. - роки життя Михайла Максимовича - українського природознавця, історика, фольклориста, письменника, першого ректора університету святого Володимира.

29.01.1805 р. - відкриття Харківського університету, засновником якого був український вчений Василь Каразін (10.02.1773-4.11.1842).

13.01.1808-9.01.1899 рр. - роки життя Аполлона Скальковського - українського історика.

26.06.1810- 16.12.1866 рр. - роки життя Василя Тарновського (старшого) - українського правника і мецената.

25.11.1810- 5.12.1881 рр. - роки життя Миколи Пирогова - українського лікаря, вченого, педагога, громадського діяча.

6.11.1811-6.06.1843 рр. - роки життя Маркіяна Шашкевича - українського письменника і громадського діяча.

13.06.1812- 21.02.1880 рр. - роки життя Ізмаїла Срезневського - українського і російського філолога-славіста, історика.

20 або 29.10.1814-13.05.1888 рр. - роки життя Якова Головацького - українського письменника, етнолога, громадського діяча.

Січень 1816 р. - у Харкові вийшов «Украинский вестник» - перший в Україні літературно-художній, науковий і громадсько-політичний журнал.

Січень 1816 р. - почав виходити перший в Україні журнал сатири і гумору «Харьковский Демокрит».

1816 р. - культурно-освітнім та церковним діячем Іваном Могильницьким (1777-1831) разом з митрополитом М.Левицьким засноване в Галичині «Товариство греко-католицьких священиків для поширення письма, просвіти і культури серед вірних на основі християнської релігії».

1817 р. - у Львові засновано Оссоленіум (Львівський інститут Оссолінських) - культурно-освітню установу (бібліотека і музей).

5.01.1817- після 1886 рр. - роки життя Степана (Стецька) Карпенка - українського письменника, композитора і актора.

10.03.1817- 1875 рр. - роки життя Олександра Афанасьєва-Чужбинського - українського письменника, історика, мовознавця, етнографа.

16.05.1817- 19.04.1885 рр. — роки життя Миколи Костомарова - українського та російського історика, етнографа, письменника.

22.07.1819 р. - відбувся перший спектакль «Наталка Полтавка» за п’єсою Івана Котляревського.

1819 р. - на базі Києво-Могилянської академії відкрито вищий богословський навчальний заклад.

15.08.1819- 25.09.1888 рр. - роки життя Григорія Ґалаґана українського культурного діяча, мецената.

14.10.1819- 19.01.1903 рр. - роки життя Миколи Терещенка - українського мецената, промисловця.

25.05.1822 - 7.06 або 8.06.1899 рр. - роки життя Миколи Гуляка - українського вченого та педагога, одного із засновників Кирило- Мефодіївського братства.

9.04.1823-24.10.1894 рр. - роки життя Івана Посяди - українського громадського та культурного діяча, педагога.

1824- 03.01.1871 рр. - роки життя Костянтина Ушинського - українського і російського педагога, основоположника вітчизняної наукової педагогіки і народної школи.

1825- 3.03.1899 рр. - роки життя Василя Білозерського - українського громадського діяча, одного з організаторів Кирило-Мефо-діївського братства, засновника, редактора та видавця журналу «Основа», брата О.Білозерської.

1827 р. - вийшов друком збірник Михайла Максимовича «Малороссийские песни».

1829р. - вихід у світ першої в Галичині граматики української мови «Відомості о руськом язиці», автором якої був І.Могильницький.

1830р. - в Одесі відкрито першу в Україні публічну бібліотеку.

1.09.1832- 7.08 1890 рр. - роки життя Олександра Поля - українського краєзнавця, колекціонера і засновника краєзнавчого музею у Катеринославі (Дніпропетровськ).

18.01.1834- 21.03.1908 рр. - роки життя Володимира Антоновича - українського історика, археолога, етнографа, археографа.

1835 р. - в Полтаві відкрито губернську публічну бібліотеку.

22.09.1835- 11.12.1891 рр. - роки життя Олександра Потебні - українського вченого-філолога, етнографа.

4.01.1837- 18 03.1911 рр. - роки життя Павла Житецького - українського філолога, фольклориста.

5.01.1837- 29.01.1906 рр. - роки життя Степана Кульженка - українського видавця.

1837-25.07.1899 рр. - роки життя Василя Тарновського - українського культурно-освітнього діяча, колекціонера.

1838 р. - в Житомирі почалося видання першої газети «Волынские губернские ведомости».

27.01.1839- 26.01.1884 рр. - роки життя Павла Чубинського - українського етнографа, фольклориста та поста, автора слів гімну «Ще не вмерла Україна».

02.01.1841- 1902 рр. - роки життя Тадея Рильського - українського культурно-освітнього і громадського діяча, етнографа.

16.04.1841- 15.08.1920 рр. - роки життя Христини Алчевської - української освітньої діячки.

30.09.1841- 1895 рр. - роки життя Михайла Драгоманова - українського політолога, фольклориста, літературознавця, публіциста, економіста, який в 1875 р. емігрував, видавав у Женеві збірки й журнал «Громада», з 1889 р. - професор Софійського університету.

22.03.1844- 10.05.1888 рр. - роки життя Миколи Зібера - українського економіста, доцента Київського університету, відомого діяча українського національного руху, який з 1875 р. жив за кордоном

02.02.1845- 31.01.1918 рр. - роки життя Івана Пулюя - українського винахідника, вченого-фізика, перекладача, автора першого перекладу Біблії українською мовою.

17.03.1847- 30.06.1918 рр. - роки життя Федора Вовка (Волкова) - українського етнографа, антрополога, археолога, педагога.

23.01.1848- 8.06.1917 рр. - роки життя Богдана Ханенка - українського колекціонера-мецената і археолога.

2.05.1848р. - у Львові було створено Головну руську раду - політичну орган ізацію національної інтелігенції та духівництва.

15.05.1848 р. - у Львові вийшла перша українська газета «Зоря Галицька».

16.06.1848 р. - у Львові було створено українське культурно-освітнє товариство «Галицько-руська матиця».

13.09.1848 р. - у Львівському університеті відкрито кафедру української мови.

6.01.1849- 9.05.1922 рр. - роки життя Ореста Левицького - українського історика.

1849 р. - засновано Дніпропетровський історичний музей імені академіка Д.І.Яворницького (музей Поля).

1850-1891 рр. - роки життя Сергія Подолинського - українського вченого- економіста, журналіста, революціонера.

14.04.1852 р. - при університеті святого Володимира було засновано Київський центральний архів давніх актів (нині це - історичний архів України в Києві).

7.07.1852- 8.07.1919 рр. - роки життя Володимира Науменка - українського громадсько-політичного діяча, літературознавця, якого розстріляли більшовики.

7.01.1853- 26.03.1909 рр. - роки життя Миколи Аркаса - українського історика і композитора.

17.09.1853- 26.01.1915 рр. - роки життя Михайла Павлика - українського письменника, громадського діяча.

18.04.1854- 14.09.1922 рр. - роки життя Миколи Сумцова - українського етнографа, фольклориста.

18.02.1855- 1920 рр. - роки життя Левка Симиренка - українського вчено- го-номолога, громадського діяча.

25.10.1855- 5.08.1940 рр. - роки життя Дмитра Яворницького - відомого українського історика, археолога, етнографа, етнолога і письменника.

18.02.1856- 6.02.1940 рр. - роки життя Софії Русової (Ліндфорс) - української громадської та освітньої діячки, педагога.

7.11.1857-9.02.1932 рр. - роки життя Дмитра Баталія - українського історика, громадського діяча.

1857р. - відкрито телеграфну лінію «Варшава-Житомир».

8.01.1859- 18.08.1938 рр. - роки життя Степана Смаль-Стоцького - українського вченого-мовознавця, письменника, академіка УАН, політичного і громадського діяча.

13.07.1859 р. - почала виходити газета «Киевский телеграф», яку царський уряд заборонив у червні 1876 р.

11.10.1859 р. - у Києві відкрито першу в Росії недільну школу.

1859 р. - у Києві засновано осередок української інтелігенції «Громада».

1859 р. - Тимчасова комісія для розгляду давніх актів розпочала видання документів з історії України - «Архив Юго-Западной России» (36 томів, останній том виданий у 1911 р.)

1859 р. - в Житомирі з метою розшуку предметів старовини створена археологічна комісія.

Січень 1861 - жовтень 1862 рр. - час видання у Петербурзі українського громадсько-політичного і літературно-художнього журналу «Основа».

9.12.1861- 20.06.1929 рр. - роки життя Євгена Чикаленка - українського політичного і громадського діяча, мецената.

8.05.1862- 20.03.1945 рр. - роки життя Василя Кравченка - українського етнографа та письменника, який довгий час жив і працював у Житомирі.

1862 р. - у Львові почав виходити перший в Галичині український громадсько-політичний часопис - тижневик «Вечорниці».

18.07.1863 р. - вийшов таємний указ російського міністра Валуєва цензурі - не дозволяти друку книг українською мовою.

9.12.1863- 6.05 або 6.07.1910 рр. - роки життя Бориса Грінченка - українського письменника і громадського діяча.

11.02.1865- 7.09.1934 рр. - роки життя Василя Кульженка - українського видавця та книгознавця.

05.1865 р. - в Одесі на базі Рішельєвського ліцею відкрито третій в Україні університет - Новоросійський.

1865-21.01.1919 рр. - роки життя Михайла Туган-Барановського - українського економіста-історика, політичного діяча.

03.03.1866 р. - засновано Київську російську публічну бібліотеку (нині це - Національна парламентська бібліотека України).

1866 р. - у Житомирі відкрито російську публічну бібліотеку. У 1979 р. бібліотека отримала нове приміщення на 900 місць.

29.09.1866- 25.11.1934 рр. - роки життя Михайла Грушевського - українського історика-академіка, автора майже двох тисяч тільки надрукованих праць, державного і політичного діяча.

30.11.1867 р. - прийнято в експлуатацію Одеський маяк - перший електричний маяк в Росії.

8.12.1868 р. - у Львові засноване товариство «Просвіта».

8.10.1871- 8.08.1949 рр. - роки життя Івана Піддубного - українського спортсмена.

25.02.1873 р. - заснування у Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

23.12.1873 р. - у Львові засноване літературне товариство імені Т.Г.Шев- ченка, з 1892 р. - Наукове товариство Імені Шевченка (НТШ).

1873р. - засноване Товариство Нестора-літописця, яке ліквідоване в 1931 р., а потім відновлене в 1995 р.

29.10.1874 р. - у Глухові засновано перший в Україні педагогічний (учительський) інститут.

28.01.1874- 1933 рр. - роки життя Костя Лоського - українського громадсько-політичного діяча, письменника і публіциста.

4.10.1875р. - засновано Чернівецький університет.

18.05.1876 р. - підписання царем Росії Олександром II Емського акта, який забороняв видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою; заборона театральних вистав українською мовою.

12.01.1877- 7.10.1910 рр. - роки життя Левка Мацієвича - першого українського пілота.

Січень 1882-1906 рр. - роки видання історичного: часопису «Киевская старина», який Михайло Грушевський назвав справжньою енциклопедією українознавства: журнал поновлено у 1992 р.

16.03.1882- 27.10.1931 рр. - роки життя Христини Алчевеької - української поетеси і педагога.

9.04.1882- 3.08. 1920 рр. - роки життя Вадима Модзалевського - українського історика та геральдикознавця.

1882 р. - в Одесі встановлено перший телефонний зв’язок в Україні.

27.09.1885 р. - у Харкові відкрито перший в Україні технічний вуз.

18.02.1888- 7.03.1965 рр. - роки життя Левка Чикаленка - українського громадського, політичного діяча, вченого-археолога.

1893 р. - між Одесою та Миколаєвом встановлено першу міжміську телефонну лінію в Україні.

1897-1908 рр. - роки існування Київського товариства старовини і мистецтв.

1897 р. - у Києві відбулася промислова і сільськогосподарська виставка, яка засвідчила про високий рівень господарювання в Україні.

12.09.1898 р. - відкриття Київського політехнічного інституту.

1899 р. - заснування Національного Історичного музею України у Києві.

1899 р. - в Житомирі відкрито перший в місті пам’ятник - пам’ятник О.С. Пушкіну.

1899р. - розпочався рух електричного трамваю в Житомирі.

5.12.1899р. - український вчений-медик Микола Стражеско вперше в світі описав клініку інфаркту міокарда.

1900р. - в Житомирі створене Товариство дослідників Волині (відновило свою роботу в 1990 р.).

1903 р. - видання у Відні «Біблії» українською мовою - перше повне видання Святого Письма українською мовою.

12.11.1905 р. - в Лубнах (нині - Полтавської області) зусиллями родини Шеметів вийшла перша україномовна газета на терені Наддніпрянської України «Хлібороб».

13.01.1906 р. - у Києві почала виходити перша українська щоденна газета «Громадська думка».

11.07.1907 р. - в Києві розпочало діяльність Українське наукове товариство.

1914 р. - налагоджено телефонний зв’язок Києва з Житомиром.

Лекція 17. Українська література та мистецтво в XIX - на початку XX ст.

30:03.1776-15.05.1857 рр. - роки життя Василя Тропініна - російського та українського живописця.

29.11.1778-20.08.1843 рр. - роки життя Григорія Квітки-Основяненка - українського письменника.

14.06.1781-18.08.1842 рр. - роки життя Вікентія Беретті - російського та українського архітектора.

19.06.1786- 3.02.1880 рр. - роки життя Федора Глинки - російського письменника, автора роману про Б.Хмельницького, віршів «Вот мчится тройка удалая», «Не слышно шума городского».

17.11.1788- 23.08.1863 рр. - роки життя Михайла Щепкіна - українського і російського актора.

27.01.1790-13.10.1865 рр. - роки життя Петра Гулака-Артемовського - українського поета.

1804-18.01 1886 рр. - роки життя Міхала Чайковського (псевдонім - Садик-Паша) - польського письменника, представника української школи в польській літературі, автора романів про козаків.

4.06.1805-20.11.1867 рр. - роки життя Петра Клодта - російського скульптора, одного з авторів пам’ятника святому Володимиру в Києві.

24.11 1805-19.11.1874 рр. - роки життя Олекси Стороженка - українського письменника і етнографа.

2.06.1807-18.07.1876 рр. - роки життя Івана Сошенка - українського живописця та педагога.

1.04 1809-4 01.1852 рр. - роки життя Миколи Гоголя - українського та російського письменника.

1809 р. - у Києві на Контрактовій площі встановлено фонтан з декоративною скульптурою «Самсон роздирає пащу леву».

2.02.1812 - 15 або 16.12.1848 рр. - роки життя Євгена Гребінки - українського письменника.

16.02.1813- 17.04. і 873 рр. - роки життя Семена Гулака-Артемовського - українського співака, композитора, драматурга.

9.03.1814- 10.03.1861 рр. - роки життя Тараса Шевченка - великого українського поета, художника, мислителя, ключової постаті у формуванні української самосвідомості, національного пророка України.

1814 р. - у Харкові створено першу професійну театральну трупу.

4.03.1815- 7.12.1870 рр. - роки життя Михайла Вербицького - українського композитора, автора музики національного гімну «Ще не вмерла Україна».

2.05.1817р. - засновано Рішельєвський ліцей в Одесі.

22.07.1819 р. - вперше було поставлено па сцені п’єсу І.Котляревського «Наталка Полтавка».

7.08 або 8.08.1819-14.02.1897 рр. - роки життя Пантелеймона Куліша - українського письменника, історика, етнографа, фольклориста, громадського діяча.

5.01.1827- 10.11.1893 рр. - роки життя Леоніда Глібова - українського поета, байкаря, громадського діяча, видавця.

5.05.1828- 6.07.1911 рр. - роки життя Олександри Білозерської (відомої в українській літературі під псевдонімом Ганни Барвінок) - письменниці, авторки оповідань з народного життя, дружини П.Куліша.

24.05.1830-8.10.1897 рр. - роки життя Олексія Саврасова - російського живописця-пейзажиста, автора українських пейзажів.

26.09.1832- 14.04.1887 рр. - роки життя Петра Сокольського - українського композитора музично-громадського діяча, фольклориста.

1833- 10.07.1907 рр. - роки життя Омеляна Бачинського - українського актора, режисера, антрепренера, засновника українського театру в Галичині.

27.06.1833- 24.10.1902 рр. - роки життя Владислава Заремби - українського композитора, піаніста і педагога.

22.12.1833- 10.08.1907 рр. - роки життя Марко Вовчок (Марії Вілінської- Маркович) - української письменниці.

6.01.1834- 3.05.1873 рр. - роки життя Степана Руданського - українського поета, перекладача, фольклориста.

21.02.1835- 31.01.1896 рр. - роки життя Михайла Микешина - художника, скульптора, автора пам’ятника Б.Хмельницькому в Києві.

8.06.1837- 5.04.1887 рр. - роки життя Івана Крамського - російського художника, автора знаменитого портрета Т.Г. Шевченка та картин на українську тематику.

25.11.1838-15.04.1918 рр. - роки життя українського письменника Івана Нечуя-Левицького.

26.04.1840 р. - вперше вийшов друком «Кобзар» Т.Г.Шевченка.

22.05.1840- 21.04.1910 рр. - роки життя Марка Кропивницького - видатного українського драматурга, актора і режисера, театрального діяча, основоположника українського національного театру, композитора.

14.12.1840- 27.04.1904 рр. - роки життя Михайла Старицького - українського письменника, театрального діяча.

28.01.1841- 24.07.1910 рр. - роки життя Архипа Куїнджі - російського художника, автора численних картин про Україну.

19.09.1841- 11.02.1908 рр. - роки життя Анатоля Вахнянина - українського композитора, письменника.

22.03.1842- 6.11.1912 рр. - роки життя Миколи Лисенка - українського композитора, піаніста, педагога, хорового диригента та громадського діяча.

19.05.1844- 22.09.1909 рр. - роки життя Миколи Мурашка - українського художника, педагога.

5.08.1844- 29.09.1930 рр. - роки життя Іллі Рєпіна - російського художника, автора картин української історичної тематики.

29.09.1845- 15.09.1907 рр. - роки життя Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) - українського драматурга, актора, режисера, театрального діяча.

06.01.1846 р. - Т.Г.Шевченко написав «Заповіт».

7.02.1846-21.02.1920 рр. - роки життя Володимира Маковського - російського художника, автора численних картин з українського життя,

1846 р. - Житомир відвідав ТГ.Шевченко, тут він записав кілька народних пісень і зробив малюнки гайдамацьких могил у Кодні.

Січень 1847 р. - у Києві відбулися гастролі Ференца Ліста.

5.04.1847 р. - арешт Т.Г.Шевченка, за яким послідувало 10-річне заслання в Оренбург без права писати і малювати.

15.05.1848- 23.07.1926 рр. - роки життя Віктора Васнецова - російського художника, який працював над розписом Володимирського собору в Києві (1885-1896).

13.05.1849- 28.01.1920 рр. - роки життя Панаса Мирного (справжнє прізвище - Панас Рудченко) - українського письменника, автора близько ста оповідань, трьох повістей, чотирьох поем, п’яти п’єс і двох монументальних романів.

29.07.1849- 4.10.1930 рр. - роки життя Олени Пчілки (Ольги Косач) - української письменниці, етнографа, етнолога.

30.11.1850- 12.07.1891 рр. - роки життя Сергія Подолинського - українського письменника і громадського діяча.

20.06.1853-9.03.1922 рр. - роки життя Олександра Мишуги - українського співака (тенор) світової слави, педагога.

4.08.1854- 4.10.1934 рр. - роки життя великої української актриси Марії Заньковецької.

19.10.1854- 7.10.1917 рр. - роки життя українського художника Сергія Васильківського.

24.01.1855- 24.09.1933 рр. - роки життя Опанаса Сластіона - українського художника, мистецтвознавця та етнолога.

20.02.1855- 12.09.1921 рр. - роки життя української актриси Ганни Затирке- вич-Карпинської.

17.03.1856- 14.04.1910 рр. - роки життя Михайла Врубеля - російського художника, який брав участь у розписах Кирилівської церкви, Володимирського собору в Києві.

28.08.1856- 28.05.1916 рр. - роки життя Івана Франка - великого українського письменника, критика, публіциста, вченого і громадського діяча.

29.12.1856- 26.02.1894 рр. - роки життя Данила Крижанівського - українського педагога і композитора, автора музики до пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» (1886 р., на текст з балади Т.Шевченка «Причинна»), яку Д. Крижанівський присвятив М.Кропивницькому.

05.1857 р. - звільнення Т.Г.Шевченка із заслання.

15.05.1857- 2.06.1935 рр. — роки життя українського письменника Андрія Чайковського.

1858 р. - в Житомирі відкрився міський театр. У 1967 р. театр отримав нове приміщення.

2.03.1859- 13.05.1916 рр. - роки життя Шолома-Алейхема (справжнє прізвище - Рабинович) - одного з найвидатніших єврейських письменників кінця ХІХ - початку XX ст.

15.05.1859- 17.09.1940 рр. - роки життя Панаса Саксаганського (справжнє прізвище - Тобілевич) - українського актора і режисера.

22.05.1861 р. - урочисте перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі біля Канева.

1.11.1861- 13.03.1927 рр. - роки життя Дніпрової Чайки (Людмили Васп- левської) - української письменниці.

9.03.1862- 26.03.1912 рр. - роки життя українського художника Миколи Пимопенка.

31.05.1862- 18.10.1942 рр. - роки життя Михайла Нестерова - російського художника, автора розписів кафедрального Володимирського собору в Києві.

1862 р. - створення поетом, вченим-народознавцем Павлом Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна», який в середині 60-х років ХІХ ст. був покладений на музику композитором Михайлом Вербицьким і став українським національним гімном.

24.01.1863- 22.05.1919 рр. - роки життя українського композитора Остапа Нижанківського.

27.11.1863- 21.03.1942 рр. - роки життя української письменниці Ольги Ко- билянської.

11.09.1864- 12.12.1902 рр. - роки життя українського поета Павла Грабовсь- кого.

17.09.1864- 25.04.1913 рр. - роки життя Михайла Коцюбинського - українського письменника і громадського діяча, який в 1897-1898 рр. працював в Житомирі.

2.10.1865- 26.05.1909 рр. - роки життя Дениса Січинського - українського композитора, музичного діяча.

23.08.1867- 2.08.1925 рр. - роки життя Осипа Маковея - українського письменника, критика, публіциста і громадського діяча.

8.10.1867р. - у Києві створено стаціонарний оперний театр (нині це - Національна опера України імені Т.Г.Шевченка).

1867 р. - в Житомирі в міському театрі зроблено постановку за п’єсою М.В.Гоголя «Ревізор».

Січень 1868 р. - відкрито першу в Києві світську музичну школу (нині це - Київське музичне училище імені Р.Глієра).

5.01.1869- 22.03.1941 рр. - роки життя Івана Труша - українського художника, який зробив значний внесок у розвиток культури на західноукраїнських землях.

25.02.1871- 1.08.1913 рр. - роки життя Лесі Українки (Лариси Косач-Квітки) - видатної української поетеси і громадського діяча.

17.07.1871- 3.01.1947 рр. - роки життя Філарета Колесси - українського композитора, фольклориста-музикознавця, літературознавця.

19.11.1871 р. - в Одесі у виставі «Сватання на Гончарівні» дебютував на професійній сцені Марко Кропивницький.

30.05.1872- 17.03.1947 - роки життя Костянтини Малицької (літературний псевдонім - Віра Лебедова, Чайка Дністрова та ін.) - української письменниці та перекладачки.

23.09.1872- 16.11.1952 рр. - роки життя Соломії Крушельницької — української співачки і педагога.

9.11.1872- 21.07.1941 рр. - роки життя Богдана Легкого - українського письменника, історика.

18.05.1873- 25.11.1957 рр. - роки життя Миколи Прахова - українського художника і мистецтвознавця.

13.06.1874- 25.04.1927 рр. - роки життя Марка Черемшини (справжнє прізвище - Семанюк) - українського письменника і культурно-громадського діяча.

10.01.1875- 3.10.1936 рр. - роки життя Олександра Гая - польського архітектора, автора перших в Україні споруд у стилі модерну.

7.09.1875р. - народився Олександр Мурашко, український художник, автор відомої картини «Похорон кошового», в якій він в образі центральної постаті картини - старого козака з булавою увічнив видатного діяча українського театру Михайла Старицького, який позував. 14 червня 1919 р. О.Мурашко загинув від рук більшовиків.

31.08.1875- 21.09.1944 рр. - роки життя Олександра Кошиця - українського композитора, диригента, який помер у Канаді.

13.12.1877 р. - народився Микола Леонтович - український композитор, хоровий диригент, музично-громадський діяч, педагог, збирач музичного фольклору. Загинув 23 січня 1921 р.

9.06.1878- 4.11.1962 рр. - роки життя Івана Мар’яненка (справжнє прізвище - Петлішенко) - українського актора, режисера.

29.07.1880 р. - відкрито Феодосійську картинну галерею.

2.01.1882- 28.06.1911 рр. - роки життя українського письменника Архипа Тесленка.

24.05.1882- 29.04.1922 рр. - роки життя Кирила Стеценка - відомого українського композитора, хормейстера, диригента та громадського діяча.

20.10.1883- 4.11.1921 рр. - роки життя Якова Степового (Якименко) - українського композитора, публіциста, музичного діяча.

25.02.1887 р. - народився Лесь Курбас - український актор, режисер, педагог. Знищений на Соловках 3 листопада 1937 р.

11.10.1887 р. - відкрито Одеський оперний театр.

23.05.1888 р. - в Києві відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому.

1897р. - відбувся перший сеанс кінематографа в м. Житомирі.

1900р. - відкрито оперний театр у Львові.

12.09.1903 р. - у Полтаві відкрито пам’ятник Івану Котляревському.

1906 р. - відкрився перший кінотеатр «Біограф» в м. Житомирі.

1910 р. - в Станіславі (нині - Івано-Франківськ) Гнат Хоткевич заснував Гуцульський театр (припинив свою діяльність у 1914 р.).

Жовтень 1913 р. - на базі Київського музичного училища засновано Національну музичну академію. У 1914 р. її директором було обрано композитора Р.М.Глієра (1875-1956).

Травень 1916 р. - у Києві засновано «Молодий театр» - театр шукань, що працював на студійній основі під керівництвом Л.Курбаса.

Лекція 18. Культура України в 1917- першій половині 40-х років

12.03.1863- 6.01.1945 рр. - роки життя Володимира Вернадського - російського і українського вченого, природознавця, першого президента Академії наук України.

7.03.1864 р. - народився митрополит УАПЦ Василь Липківський. Розстріляний у застінках НКВС 20.11.1937 р.

29.07.1865- 1.11.1944 рр. - роки життя Андрія Шептицького - митрополита греко-католицької церкви, визначного громадського діяча і мецената української культури.

29.08.1868- 1941 рр. - роки життя Людмили Старицької-Черняхівської - української письменниці, перекладача, лібретиста, дочки видатного драматурга М.Старицького.

4.03.1870- 12.08.1953 рр. - роки життя Євгена Патона - українського вченого у галузі мостобудування і зварювання.

15.01.1871- 25.01.1942 рр. - роки життя Агатангела Кримського - українського історика, сходознавця, фольклориста, славіста, літературознавця, письменника, перекладача.

31.12.1872- 15.11.1952 рр. - роки життя Василя Кричевського, українського художника, архітектора і графіка.

1874 р. - не раніше 1938 р. - роки життя Володимира Дурдуківського - педагога, керівника Науково-педагогічної комісії ВУАН. Засуджений в процесі СВУ на 8 років ув’язнення, незабаром звільнений, але за «єжовщини» арештований знову. Подальша доля невідома.

09.01.1876- 1975 рр. - роки життя Сильвестра (Степана) Гаєвського - вчено- го-українознавця, педагога, архієпископа УАПЦ в Австралії, члена НТШ.

27.05.1876- 12.09.1947 рр. - роки життя Костянтина Воблого - українського економіста, статистика, економогеографа.

18.10.1876- 31.03.1939 рр. - роки життя Сергія Єфремова - історика літератури, академіка, українського політичного діяча.

15.09.1877- 8.03.1967 рр. - роки життя української художниці Олени Куль- чицької.

2.11.1877- 12.10.1945 рр. - роки життя Дмитра Антоновича - українського громадського і політичного діяча, історика мистецтва.

31.12.1877 рр. - народився Гнат Хоткевич (псевдонім - Гнат Галайда) - український письменник, актор, мистецтвознавець. Загинув у застінках НКВС 8 жовтня 1938 р.

23.04.1878- 2.05.1967 рр. - роки життя Григорія Ващенка - українського педагога і богослова.

5.12.1878- 22.07.1944 рр. - роки життя українського поета Олександра Олеся.

22.05.1879- 30.07.1947 рр. - роки життя українського художника Федора Кричевського.

19.12.1879 р. - народився Микола Борецький - український церковний діяч, митрополит. Загинув у радянських концтаборах в 1935 р.

28.07.1880- 6.03.1951 рр. - роки життя Володимира Винниченка - українського політичного і державного діяча, видатного українського прозаїка і драматурга, художника.

28.02.1881- 7.10.1961 рр. - роки життя Павла Альошина - українського архітектора й педагога.

15.01.1882- 24.03.1972 рр. - роки життя Івана Огієнка (митрополита Іларіо- на) - українського церковного і громадського діяча, історика, письменника.

8.04.1882- 19.03.1951 рр. - роки життя Дмитра Дорошенка - українського історика, громадського та державного діяча.

14.04.1882- 14.06.1931 рр. - роки життя Вячеслава Липинського - українського громадського і політичного діяча, історика.

7.06.1882- 25.02.1932 рр. - роки життя Микита Шаповала - українського політичного діяча, публіциста, вченого.

23.01.1883 р. - народився український співак Михайло Донець. Розстріляний у більшовицьких застінках 10.09.1941 р.

30.07.1884 р. - народилася українська художниця Софія Налепинська-Бой- чук. Розстріляна в застінках НКВС 13.07.1937 р.

2.11.1884- 2.08.1961 рр. - роки життя українського літературознавця Олександра Білецького.

15.11.1884 р. - народився український історик Матвій Яворський. Знищений комуністичним режимом 3.11.1937 р.

6.06.1885- 20.11.1971 рр. - роки життя Михайла Микиши - українського співака, педагога.

3.03.1886- 1938 рр. - роки життя Григорія Холодного - українського математика, астронома, розробника української наукової термінології.

9.03.1886- 23.05.1920 рр. - роки життя Георгія Нарбута - українського художника, графіка.

25.06.1886- 21.04.1967 рр. - роки життя українського історика Івана Крип’- якевича.

14.04.1887- 3.12.1978 рр. - роки життя Івана Кавалерідзе - українського скульптора, драматурга і кінорежисера.

6.09.1887- 21.02.1950 рр. - роки життя Михайла Скорульського - українського композитора-житомирянина і педагога, який написав музику до п’єси І.Кочерги «Свіччине весілля».

17.11.1887- 7.06.1954 рр. - роки життя Юрія Шумського - українського актора і режисера.

20.02.1889- 30.03.1977 рр. - роки життя українського композитора Левка Ревуцького.

24.05.1889- 26.10.1972 рр. - роки життя українського авіаконструктора Ігоря Сікорського.

12.11.1889- 28.09.1956 рр. - роки життя українського письменника-сатирика Остапа Вишні (справжнє прізвище - Павло Губенко).

26.04.1890 р. - народився Микола Зеров - український поет, літературознавець. Знищений у застінках НКВС 03.11.1937 р.

27.01.1891- 16.09.1967 рр. - роки життя Павла Тичини - відомого українського поета і громадського діяча.

14.03.1891- 6.01.1957 рр. - роки життя Амвросія Бучми - українського актора, режисера театру й кіно, педагога.

17.03.1891- 1966 рр. - роки життя Матвія Манізера - російського скульптора, автора пам’ятника Т.Г.Шевченку в Харкові (1935).

17.02.1892- 7.09.1984 рр. - роки життя Йосипа Сліпого (Коберницького-Дичковсь- кого) - українського церковного діяча, патріарха УГКЦ, вченого.

1.12.1893 р. - народився український письменник Микола Хвильовий. Пішов трагічно з життя 11.05.1933 р.

12.01.1894- 4.12.1925 рр. - роки життя українського письменника Василя Блакитного (Елланського).

23.03.1894- 18.04.1977 рр. - роки життя Дмитра Чижевського - українського історика, філософа, лінгвіста, автора понад 900 праць.

3.01.1895- 15.04.1968 рр. - роки життя Бориса Лятошинського - українського композитора-житомирянина, автора історичної опери «Захар Беркут», опери «Щорс».

19.03.1895- 24.07.1964 рр. - роки життя Максима Рильського - українського поета, перекладача і громадського діяча.

3.03.1896- 2.02.1960 рр. - роки життя Івана Паторжинського - українського співака, педагога.

23.11.1896- 3.10.1938 рр. - роки життя Віктора Косенка - українського композитора, піаніста, життя та діяльність якого пов’язані з Житомиром.

26.01.1897- 14.10.1941 рр. - роки життя Івана Кулика - українського письменника і громадського діяча.

2.02.1897- 16.02.1968 рр. - роки життя українського поета Євгена Маланюка.

18.04.1897- 05.04.1963 рр. - роки життя Мар’яна Крушельницького.— українського актора, педагога, режисера.

21.06.1897- 3.10.1941 рр. - роки життя Юрія Кондратюка - українського вченого-винахідника, одного з піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.

06.09.1897 р. - народився український письменник Іван Микитенко. Розстріляний НКВС 4.10.1937 р.

01.10.1897 р. - народився український письменник Валер’ян Поліщук (літературний псевдонім - Микита Волокита). Розстріляний у застінках НКВС 17.03.1942 р.

3.12.1897- 5.12.1972 рр. - роки життя українського письменника Андрія Головка.

9.12.1897- 12.03.1983 рр. - роки життя Бориса Тена (Миколи Васильовича Хомичевського) - українського поета і перекладача, церковного діяча, який понад 50 років жив і творив у Житомирі.

6.01.1898- 8.01.1965 рр. - роки життя українського поета Володимира Со- сюри.

8.09.1898- 22.07.1986 рр. - роки життя української актриси Наталії Ужвій.

5.08.1899- 8.05.1984 рр. - роки життя українського письменника Бориса Антоненка-Давидовича.

5.12.1899- 25.01.1982 рр. - роки життя українського психолога Григорія Костюка.

6.12.1899р. - народився Олександр Оглоблін - видатний український історик, історіограф і археолог, автор понад 700 публікацій з історії України. Помер 16.02.1992 р. в США.

18.02.1900- 15.07.1940 рр. - роки життя української співачки Оксани Пет- русенко.

24.03.1900- 21.12.1993 рр. - роки життя Івана Козловського - українського і російського співака.

7.07.1900- 26.08.1976 рр. - роки життя українського письменника Юрія Смолича.

25.12.1900- 12.04.1979 рр. - роки життя Олександра Міньківського - українського хорового диригента і педагога.

25.02.1905-5.07.1975 рр. - роки життя українського балетмейстера Павла Вірського.

7.01.1906- 1984 рр. - роки життя українського авіаконструктора Олега Антонова.

24.02.1906- 1984 рр. - роки життя Клавдії Шульженко - української та російської співачки.

18.10.1906 р. - народився український письменник Юрій Вухналь (Іван Ковтун). Розстріляний 15.07.1937 р.

8.07.1907або 8.08.1907 р. — в Житомирі народився Олег Ольжич (Канди- ба) - український громадський та політичний діяч, письменник, археолог, син відомого українського поета Олександра Олеся. Загинув 10.06.1944 р. у німецькому концтаборі Заксенгаузені.

21.07.1907- 21.02.1942 рр. - роки життя української поетеси Олени Теліги.

2.10.1907- 25.08.1963 рр. - роки життя Івана Багряного - українського письменника і громадського діяча.

21.06.1908- 6.05.1989 рр. - роки життя Ісидора Нагаєвського - українського історика, автора праці «Історія Української держави двадцятого століття».

12.01.1909- 1997 рр. - роки життя українського майстра народного декоративного розпису Марії Приймаченко.

23.02.1909- 19.06.1942 рр. - роки життя Миколи Шпака - українського поета, уродженця с. Липок Попільнянського району на Житомирщині.

5.10.1909- 6.08.1937 рр. - роки життя українського поета Богдана Ігоря Ан- тонича.

22.11.1917 р. - заснування Української Академії мистецтва (згодом Художній інститут) в Києві.

02.08.1918 р. - створено Національну бібліотеку Української держави.

17.08.1918 р. - заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету.

14.11.1918 - у Києві указом гетьмана П. Скоропадського засновано Українську Академію наук, першим президентом якої було обрано В.Вернадського.

1918 р. - засновано Дніпропетровський університет.

1.01.1919р. - Директорія затвердила закон про вищий орган Української автокефальної православної церкви.

23.03.1919 р. - заснована Одеська кіностудія художніх фільмів.

16.10.1919 р. - в Житомирі відкрито перший вищий навчальний заклад - педагогічний університет (тоді - інститут народної освіти).

23.01.1920 р. - створена в Києві Державна українська мандрівна капела (скорочено - «Думка»),

Січень 1920 р. - створення Національного академічного українського драматичного театру імені Івана Франка (Київ).

5.05.1920р. - Всеукраїнська православна церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

17.01.1921 р. - створення Українського вільного університету у Відні - першого в історії європейської культури вузу на еміграції (5.10.1921 р. перенесений до Праги, а з літа 1945 р. - у Мюнхен).

21.05.1921 р. - Раднарком УРСР прийняв постанову про створення Всеукраїнської надзвичайної комісії з боротьби з неписьменністю.

1921р. - в Ялті засновано будинок-музей А.П.Чехова.

21.10.1921 р. - на церковному соборі у Києві створено Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) під проводом В.Липківського.

22.04.1922 р. - у Подебрадах (Чехія) українською інтелектуальною еміграцією засновано Українську господарську академію (з 1932 р. - Український технічно-господарський інститут).

1922 р. - заснування Лесем Курбасом одного з перших українських театрів «Березіль».

17.07.1922 р. - В.І.Ленін дав директиву про висилку за кордон видатних представників російської інтелігенції, серед якої були і вихідці з України.

1922 р. - в Житомирі засновано будинок відпочинку імені Цюрупи - один з перших в Україні.

1922 р. - створено Волинський сільськогосподарський політехнікум (нині - Державний агроекологічний університет України).

16.11.1924 р. - в Харкові відбулася перша в Україні радіопередача.

20.08.1925 р. - засновано Канівський державний музей-заповідник «Могила Т.Г. Шевченка».

1926 р. - у Києві створено Російський драматичний театр (нині - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки).

1926 р. - у Житомирі створено науково-дослідну станцію хмелярства (нині - Науково-дослідний інститут хмелярства ААН України).

21.03.1927 р. - у Києві вийшов перший номер «Літературної газети» («Літературна Україна»).

Березень 1928 р. - заснування кіностудії імені Олександра Довженка.

4.09.1928р. - РНК УРСР затвердила новий український правопис (скрип- никівський), який діяв до 1933 р.

12.05.1929 р. - створено організацію письменників Західної України «Гроно».

1929 р. — у Житомирі відкрито першу меморіальну дошку М.М.Ко- цюбинському.

30.01.1930 р. - завершився Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви, який під тиском більшовицьких каральних органів ухвалив розпуск УАПЦ.

9.03.1930р. - розпочався суд над групою української наукової та творчої інтелігенції, так званий «Процес Спілки визволення України».

8.04.1930р. - на екрани вийшов фільм О.Довженка «Земля».

18.11.1933 р. - об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У розглянув питання

про «український націоналістичний ухил» та ухвалив рішення зупинити українізацію республіки.

22.11.1933 р. - прийнято постанову ЦК КП(б)У про припинення українізації.

1933р. - у Житомирі засновано ботанічний сад.

12.06.1934 р. - розпочав роботу I з’їзд письменників України.

1934р. - у Житомирі побудовано Центральний стадіон.

20.07.1935 р. - ухвалено рішення Політбюро ЦК КП(б) України «Про вилучення із бібліотек України зінов’ївсько-троцькістської та націоналістичної літератури».

8.11.1935р. - у Чернігові відкритий Літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського.

1935р. - побудовано цивільний аеропорт у Житомирі.

1936р. - у Києві засновано Науково-дослідний інститут клінічної медицини (нині - Український науково-дослідний інститут кардіології імені М.Д.Стражеска).

1937р. - створено Національний симфонічний оркестр України.

25.10.1938 р. - у Києві утворено Спілку радянських художників України.

05.03.1939 р. - Київському державному університету присвоєно ім’я Тараса Шевченка.

6.03.1939р. - на честь 125-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка у Києві відкрито пам’ятник Великому Кобзареві.

18.06.1939 р. - відкрито меморіальний музей і пам’ятник Т.Г. Шевченкові на його могилі в Каневі.

Грудень 1939 р. - заснування Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефа- ника НАН України.

1939 р. - заснування Історичної бібліотеки України.

Січень 1941 р. - у Львові відбувся «Процес 59-ти» проти західноукраїнської інтелігенції.

13.12.1941 р. - у Києві гітлерівці розпочали арешти представників української інтелігенції — активних членів ОУН.

09.1943 р. - засновано Державний заслужений академічний український народний хор імені Г.Верьовки.

Лекція 19. Культура України у другій половині 40-х-90-х роках

27.10.1919-1984 рр. - роки життя Івана Лисяка-Рудницького - українського історика і педагога.

4.02.1926-11.03.1975 рр. - роки життя українського скульптора Галини Каль- ченко.

3.06.1928р. - народився Костянтин Степанков - кіно- і театральний актор.

20.08.1929-25.10.1992 рр. - роки життя Івана Світличного - українського письменника і громадського діяча.

6.03.1931 р. - народився український композитор Олександр Білаш. 8.01.1935-14.12.1963 рр. - роки життя українського поета Василя Симонен- ка.

7.03.1936р. - народився Ярослав Ісаєвич - український історик культури, книгознавець, українознавець.

8.01.1938р. - народився український поет Василь Стус. Помер у радянському концтаборі 4.09.1985 р.

08.03.1946 р. - у Львові розпочався собор Української греко-католицької церкви, ініційований каральними органами, який ухвалив рішення про ліквідацію Берестейської унії та об’єднання з Руською православною церквою. Початок ліквідації Української греко-като- лицької церкви.

4.03.1949-22.05.1979 рр. - роки життя Володимира Івасюка - українського композитора, автора пісень «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори».

24.04.1949 р. - у Києві відкрито Державний літературно-художній музей Т.Г. Шевченка.

24.10.1949 р. - у Львові вбито українського письменника-комуніста Ярослава Галана. За офіційною версією, це вчинили бойовики ОУН-УПА. Піднялася нова хвиля репресій проти удаваних ворогів сталінського режиму в Україні.

1949 р. - в Житомирі створено інститут іноземних мов.

6.11.1951 р. - у Києві вступив у дію перший в Україні телевізійний центр. 1953 р. - поява перших телевізорів у Житомирі.

1957 р. - почалась газифікація Житомира.

23.04.1959 р. - відкрився І з’їзд журналістів України. Створено Спілку журналістів України.

1959р. - у Києві створено клуб творчої молоді «Супутник» у складі студентів театрального інституту, художників, літераторів Леся Та- нюка, Івана Драча. Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Алли Горської.

1960р. - у Житомирі відкрито загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту (нині - інженерно-технологічний інститут).

1960р. - засновано товариство культурних зв’язків із українцями за кордоном «Україна».

1961р. - видав першу продукцію льонокомбінат - первісток епохи великої індустріалізації міста Житомира.

1961р. - встановлена республіканська премія імені Т.Г.Шевченка за видатні твори літератури, мистецтва (нині - Державна премія імені Т.Г.Шевченка).

1962р. - у Житомирі відкрито тролейбусний рух, перший тролейбус пройшов по вулиці Київській.

23.11.1963 р. - у Римі засновано Український католицький університет св. Климента.

24.05.1964 р. - пожежа у відділі україніки бібліотеки Академії наук УРСР.

10.06.1964 р. - у Москві відкрито пам’ятник Т.Г.Шевченкові.

27.06.1964 р. —у Вашингтоні відкрито пам’ятник Т.Г.Шевченкові.

1965р. - заснована Житомирська організація Спілки письменників України.

1966р. - у Житомирі побудовано нове приміщення театру імені І.Кочерги. 1970 р. - у Житомирі відкрито меморіальний будинок-музей С.П.Корольова.

1970 р. - у Житомирі створено гідропарк.

3.09.1973 р. - у Києві відбулось відкриття пам’ятника Лесі Українці.

1973 р. - у Житомирі відкрито літературно-меморіальний музей В.Г.Коро- ленка.

23.04.1975 р. - відкрито Державний музей книги та книгодрукування України.

1979 р. - у Житомирі споруджено найбільший пам’ятник - Монумент Слави.

1982 р. - у Житомирі збудовано пішохідний міст через річку Тетерів.

17.09.1989 р. - розпочався перший фестиваль української пісні «Червона рута».

21.10.1989 р. - установча конференція ухвалила рішення про відновлення діяльності Наукового товариства імені Т.Шевченка.

27.10.1989 р. - у Києві розпочалася десята сесія Верховної Ради УРСР, що прийняла «Закон про мови в Українській РСР», котрий надав українській мові статус державної.

1989 р. - у Житомирі будівля Семінарійського костьолу повернута віруючим.

4.06.1990 р. - Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава (у миру - Степан Іванович Скрипник) першим патріархом Української автокефальної православної церкви.

23.05.1991 р. - Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про освіту».

29.01.1992 р. - міністерство юстиції України зареєструвало Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка.

1992 р. - Верховною Радою України прийняті «Основи законодавства України про культуру».

25-27 червня 1992 р. - УПЦ і УАПЦ провели об’єднавчий собор, який ухвалив об’єднати Українську православну церкву і Українську автокефальну православну церкву в єдину Українську православну церкву - Київський патріархат (УПЦ-КП). Об’єднавчий собор заявив, що головою УПЦ — Київський патріархат вважає патріарха Мстислава (Скрипника), який помер 11 червня 1993 р.

1992 р. - вийшла в ефір перша передача Житомирського телецентру.

24.08.1992 р. - після 175-річної вимушеної перерви відбулося офіційне відкриття недержавного міжнародного університету «Києво-Мо- гилянська академія», який став спадкоємцем славетного навчального закладу - першої і довгий час єдиної вищої школи у всій Східній Європі.

1993 р. - у Житомирі основним вулицям і майданам міста повернуто їхні історичні назви.

1995 р. - створене Міністерство культури і мистецтв України.

1995 р. - у Житомирі на базі сільськогосподарського інституту створено Державну агроекологічну академію України (з 2001 р. - Державний агроекологічний університет України).