Соціологія

Розділ ХІІІ. Соціологічне дослідження, його організація