Соціологія

Розділ ІІІ. Суспільство як соціальна система